Švýcarsko je známé svým pozitivním postojem ke kryptoměnám a snahou toto odvětví uchopit i nastavením závazných pravidel v podobě přijaté legislativy. Země, která má silný bankovní sektor s dlouhou historií, tak může přispět k vzájemně prospěšné spolupráci dvou odlišných táborů, tedy bankovního sektoru a kryptobyznysu. Dalším krokem k tomu by měly být doporučení Švýcarské asociace bankéřů (SBA) pro tamní banky v případě zájmu blockchainových společností o využití korporátních bankovních služeb například v podobě otevření firemního bankovních účtu.

Jak vyplývá z předchozí praxe, kryptobyznys totiž neměl ve Švýcarsku v případě jednání s bankami vždy na růžích ustláno. Blockchainové společnosti často byly a nejspíš stále jsou odmítány komerčními bankami při snaze otevřít si v nich účet nebo uložit prostředky generované transakcemi s kryptoměnami. To vedlo až k mnohým dotazům a stížnostem zástupců kryptobyznysu směrem ke švýcarské centrální bance. Ta však nemá pravomoc takovéto individuální požadavky řešit a tazatele proto odkazuje na švýcarského finančního regulátora (FINMA).

FINMA, centrální banka a SBA již otázky přístupu ke kryptobyznysu projednávaly, přičemž banky požadují po vládě, aby stanovila jasné podmínky pro jejich styk s blockchainovými společnostmi. To se však zatím neděje a i proto nyní sama SBA přistoupila k vytvoření konkrétních pravidel pro své členy. Ty vznikly na základě diskuze zástupců SBA a kryptobyznysu sdružených v Crypto Valley asociaci, kteří vytvořili společnou pracovní skupinu.

Výsledná pravidla však nejsou závazná a jedná se tak spíše o doporučení. Vycházejí nicméně z potřeb obou stran a pokud se osvědčí, mohly by blockchainovým společnostem výrazně usnadnit přístup k některým bankovním službám.

SBA ve zveřejněném dokumentu, který pravidla představuje, vítá zvyšující se počet blockchainových společností v zemi, který dle ní může přispět k atraktivitě Švýcarska jako finančního centra. Asociace také podporuje vytvoření podmínek, které umožní udržitelný rozvoj těchto firem.

Zároveň však jedním dechem dodává, že technologie blockchainu může představovat určitá rizika zejména s ohledem na praní špinavých peněz. I to je důvodem pro zvýšenou náležitou péči, kterou musí banky věnovat především ověřování zákazníka a jim deklarovaného původu ukládaných prostředků.

Přísnější podmínky pro ICO

Dokument SBA dále představuje dva základní postupy, které by banky, respektive blockchainové společnosti měly respektovat. První se týká subjektů, které plánují nebo již spustily ICO (primární nabídka virtuálních mincí). Druhý se pak vztahuje na společnosti, které podnikají bez ICO.

Společnosti, které hodlají spustit nebo již spustily ICO, skrze nějž získávají kapitál v podobě kryptoměn, by měly být předmětem striktnějších a dodatečných požadavků než je tomu u společností, které skrze ICO získávají finance pouze v podobě fiat měn. Tyto subjekty by tak v rámci ICO měly dodržovat švýcarské standardy vyžadující prokázání původu ukládaných prostředků a opatření proti praní špinavých peněz. Banky pak mohou požadovat prokázání splnění těchto požadavků.

Naproti tomu přístup bank ke společnostem, které nespustily a ani neplánují spustit ICO, ale jejichž podnikatelské aktivity jsou spojeny s technologií blockchain, by se neměl lišit od přístupu k jakémukoliv jinému malému nebo středně velkému podniku, který si chce v bance otevřít účet. Dotčené společnosti však mají dodržovat veškerou legislativu, která se vztahuje k jejich obchodnímu modelu. Mezi tyto pravidla patří mimo jiné předložení smysluplného obchodního plánu a prokázání nastavených adekvátních procesů ve společnosti včetně zdrojů financování.

Vzor pro ostatní země

Jak již bylo zmíněno, jedná se o nezávazná doporučení a závazná pravidla v souladu se švýcarskou legislativou si stanovují sami členové SBA, tedy banky. Je však nanejvýš žádoucí, aby v duchu předvídatelnosti, právní jistoty a hladké spolupráce dodržovaly jak banky tak i dotčené společnosti i tato doporučení, které se mohou do budoucna stát i jakýmsi vzorem pro ostatní země včetně České republiky, pokud se jejich implementace osvědčí.

I v naší zemi se totiž podle dosavadních zkušeností zástupců kryptobyznysu nechovají banky vůči nim férově. Výsledkem může být buďto odmítnutí založit takovým subjektům účet a nebo změna v dosavadní spolupráci v podobě odmítnutých peněžních převodů bez udání konkrétních důvodů. Banky na takový krok mají ze zákona právo, je však otázkou, zda takový krok je v jednotlivých případech odůvodněný nebo zda se jedná pouze o preventivní opatření, které není založeno na reálné hrozbě. Řešení této situace by mohlo být jedním z úkolů nově vzniklé pracovní skupiny Krypto, která působí pod křídly české Fintech asociace a která má ambici prosazovat zájmy českého kryptobyznysu v jednání s místními úřady.

Zdroj: swissbanking.org