Tokeny společnosti Ripple, XRP, zaznamenaly v druhé polovině září rychlý růst ceny, když se jejich hodnota vyšplhala z $0.25 až na $0.80, aby pak následně došlo k částečné korekci růstu. Stalo se tak díky sérii pozitivních zpráv indikujících reálné využití XRP finančními institucemi v rámci přeshraničních transakcí díky produktu xRapid. Ten byl doposud ve fázi testování, kdy se ukázalo, že jeho využitím je možné ušetřit 40 až 70 % nákladů na transakce a zároveň je podstatně urychlit. To vše má vliv také na hospodaření mateřské společnosti XRP, Ripplu, který minulý týden vydal zprávu o svých aktivitách s těmito tokeny. Sledovaným obdobím bylo třetí čtvrtletí tohoto roku. Společnost zároveň okomentovala celkový vývoj kryptotrhu.

Ripple: Platební řešení xRapid je připraveno na komerční používání!

Instituce se o XRP zajímají víc a víc

Ripple je stále majoritním vlastníkem tokenů XRP. Velkou většinu z nich však uložil do úschovy, ze které se zavázal uvolnit do oběhu maximálně 1 miliardu tokenů měsíčně. To se však neděje a nynější množství XRP tokenů v oběhu je okolo 40 miliard, přičemž Ripple z nich vlastní jen malou část.

Podle nynější zprávy Ripple ve třetím čtvrtletí 2018 uvolnil z úschovy 3 miliardy tokenů, nicméně 2.6 miliardy z nich bylo vráceno nazpět. Zbylých 400 milionů bylo využito na různé projekty, které mají napomoci rozvoji celého ekosystému okolo XRP.

Ripple dále za sledované období prodal XRP za celkem $163.33 milionů, což představovalo 0.172 % z celkového globálního objemu obchodů s XRP od července do září letošního roku. Zajímavý je údaj o přímých prodejích institucionálním subjektům. Ty se oproti předchozímu čtvrtletí více jak zpětinásobily a touto cestou byly prodány XRP za téměř 100 milionů.

Z celkového množství v oběhu se jedná o malé číslo, svědčí však o zvyšujícím se zájmu institucionálních investorů o tyto tokeny. Důvodem zvýšeného zájmu může být právě i ona úspěšná implementace xRapidu, který XRP využívá. Takto nastoupený trend by mohl do budoucna dále pozitivně ovlivňovat poptávku po XRP a tím i jeho cenu.

Pohled Ripplu na vývoj kryptotrhu

Ripple ve své zprávě nabízí také své vlastní hodnocení vývoje kryptotrhu. Uvádí přitom 3 hlavní trendy mající vliv na daný vývoj. Prvním z nich jsou ICO a regulace. U ICO vnímá vývoj spíše negativně a to především ve světle úbytku jejich množství ve sledovaném období. V regulatorních otázkách zmiňuje například neschválení Bitcoinových ETF a konstatování amerického soudu v případě My Big Coin, že kryptoměny jsou komodity a jako takové spadají do jurisdikce Komise pro obchodování s komoditními futures.

Dalším zmiňovaným trendem je geografická koncentrace aktivit spojených s kryptobyznysem. Zatímco poslední dny v září byly ve znamení zvýšené aktivity na jihokorejských kryptoburzách, největší část obchodů se po většinu sledovaného období odehrávala na kryptoburzách registrovaných na Maltě. Tu Ripple chválí za vytvoření jasných a zároveň přívětivých podmínek pro obchodování s kryptoměnami. Zmiňována je také nízká korporátní daň, která na Maltu láká mnoho velkých nadnárodních společností:

„Mezinárodní společnosti platí na Maltě pouze pětiprocentní korporátní daň. Předseda vlády nazval kryptoměny nevyhnutelnou budoucností peněz. To vedlo mnoho velkých kryptospolečností včetně Binance a OKEx k přesunu jejich sídla na tento ostrovní stát ve Středomoří.“

Posledním ze zmiňovaných trendů je větší aktivita Wall Streetu, kdy velcí institucionální hráči hledají možnosti, jak na kryptotrhu profitovat. Rozšiřují se možnosti úschovy kryptoměn a do éteru v této souvislosti pronikají známá jména jako Goldman Sachs, Nomura Holdings, Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase nebo Northern Trust, z nichž někteří již služby úschovy kryptoměn pro své velké zákazníky zavádějí nebo jejich zavedení připravují.

Zdroj: ripple.com