Lightning Network je platební protokol „druhé vrstvy“, který funguje na blockchainu (nejčastěji Bitcoin). Umožňuje okamžité transakce mezi zúčastněnými uzly a byl nabízen jako řešení problému škálovatelnosti. Je vybaven systémem peer-to-peer na vytváření mikroplateb prostřednictvím sítě, obousměrných platebních kanálů bez přenesení úschovy finančních prostředků nebo důvěry třetím stranám.

Joseph Poon a Thaddeus Dryja  jsou autoři stojící za myšlenkou Lightning Network (LN), o které napsali svůj white paper. Jedná se o trochu delší a technicky náročnější čtení, ale o to více zajímavé. Po vydání tohoto white paperu byla stanovena specifikace LN, která je momentálně vyvíjena několika společnostmi.

Jak Lightning Network funguje?

Lightning Network (LN) je systém inteligentních smluv postavených na blockchainu, který umožňuje rychlé a levné platby přímo mezi dvěma stranami. Když si dva lidé mohou navzájem aktualizovat svůj stav bez vysílání informací v blockchainu, síť těchto „kanálů“ může povolit platby komukoli jinému.

Platby se nespoléhají na důvěru, neboť jsou kryptograficky zabezpečeny použitím „hashů“. U LN jsou platby podmíněny znalostí náhodného čísla. Celá platba prochází přes všechny účastníky, anebo její platnost vyprší a bude zcela zrušena. K dosažení těchto rychlých a levných transakcí byly podniknuty tyto kroky:

  • Je nastavena vícepodpisová peněženka, která obsahuje určitou část Bitcoinů (poskytnutou alespoň jednou ze dvou stran).
  • Adresa peněženky se pak uloží do veřejného blockchainu včetně inteligentní smlouvy, která dokazuje, kolik z těchto vkladů daným osobám náleží.
  • Poté, co se tento platební kanál jednou nastaví, je možné, aby tyto dvě strany prováděly neomezené množství transakcí, aniž by se dotkly informací uložených v blockchainu.
  • Každou transakcí obě strany podepíší aktualizovanou bilanci Bitcoinů a určí, komu patří.
  • Aktualizovaná bilance se neodevzdá do blockchainu, ale obě strany si ponechají její kopii.
  • Pokud dojde ke sporu, nebo se platební kanál uzavře, obě strany mohou použít nejnovější vzájemně podepsanou bilanci na vyplacení svého podílu ve vícepodpisové peněžence.

Výhody Lightning Network

  • Umožňuje malé platby, tzv. mikroplatby: Protože poplatky jsou úměrné k výši platby, můžete zaplatit zlomek centu. Účtování se dokonce dělá v tisících satoshi.
  • Platby se zúčtují okamžitě: Peníze se posílají v čase potřebném pro přechod sítě do cíle a zpět, obvykle se jedná o zlomek sekundy.
  • Zlepšené soukromí: Ne každá transakce je uložena ve veřejném blockchainu. Uloží se, až když je platební kanál uzavřen a zůstatek je vyplacen oběma stranám.

Nevýhody Lightning Network

1. Neřeší zcela problém s transakčními poplatky Bitcoinu

Lightning Network je často nabízena jako řešení problému rostoucích transakčních poplatků. Jeho navrhovatelé tvrdí, že transakční poplatky, které jsou jedním z přímých důsledků ucpaných sítí Bitcoinu, se poté, co technologie převezme transakce z hlavního bloku, sníží.

Přetížení Bitcoinových sítí je jedním z několika faktorů, které ovlivňují výši transakčních poplatků. Kromě toho samotný poplatek za šifrování je velkou součástí celkových nákladů LN.

Existují dvě části nákladů v Lightning Network světě. První část se skládá z poplatku rovnajícího se poplatkům za transakční poplatky, aby se otevřely a zavřely kanály mezi zúčastněnými stranami. Kromě toho však existuje samostatný směrovací poplatek pro přenos plateb mezi jednotlivými kanály. V současnosti je tento poplatek nastaven na nulu, protože jen velmi málo uzlů LN využívá. Dryja předpokládá, že směrovací poplatek LN zůstane nadále nízký, protože síť je „docela škálovatelná“.

Připouští však, že poplatky za transakce se mohou zvýšitDryja se vyjádřil následovně:

„Bitcoinové transakční polatky by mohly znovu stoupat a zabránit přijetí Lightning Network mezi obchodníky.“

2.  Zůstává stále online a vytváří tak uzly podléhající hackům a krádežím

Uzly v LN musí být stále k dispozici online, aby mohly odesílat a přijímat platby. Offline skladování mincí, které se považuje za nejbezpečnější metodu ukládání kryptoměn, je v LN nemožné. Podle některých však tento požadavek způsobuje, že jsou náchylnější k hackům či krádežím.

Přechod do režimu offline vytváří v LN celou řadu problémů. Podle Dryja je možné, že jedna ze stran z platebního kanálu uzavře kanál a sebere všechny tokeny, zatímco druhá strana je pryč. I když existuje časové období uzavření kanálu, dlouhodobá nepřítomnost jedné ze stran by mohla vést k uplynutí této lhůty.

Pozice offline by mohla LN „poslat dolů“. Taylor z firmy Dash řekl, že největším problémem LN je „zvýšení centralizace“ koncentrací finančních prostředků v určitých uzlech v rámci jeho sítě. Z praktického hlediska se to projeví při uzamčení uživatelských prostředků v případě, že jeden uzel sítě Lightning Network zmizí.

„Jeden výpadek serveru by mohl způsobit narušení v celé síti a mohl by způsobit, že velké množství uživatelů bude mít své finanční prostředky zmrazeny celé dny,“ řekl Taylor.

3.  Lightning Network nemusí vyřešit poblém Bitcoinu se síťovými efekty

Nástup LN má také znamenat životaschopnost Bitcoinu jako prostředku  každodenních transakcí. Zákazníci budou moci otevřít platební kanály s podniky nebo lidmi, se kterými nejčastěji obchodují. Mohou například otevřít platební kanál s vlastním pronajímatelem nebo oblíbeným obchodem a uskutečňovat tak rychlé BTC platby.

Ale Bitcoin má stále způsoby, jak předejít mainstreamovým transakcím. Zvýšení objemu transakcí v posledních měsících se z velké části připisuje zvýšení objemů obchodů. Celkový účinek LN na snížení transakčních poplatků Bitcoinu může být omezen.

„I když Lightning Network zvyšuje rychlost transakcí, stále existuje otázka, do jaké míry se bude používat.“

Dr. Garrick Hileman, ekonom a zakladatel společnosti Mosaic, se vyjádřil:

 „Vyšší cenová volatilita Bitcoinu znamená, že lidé pravděpodobně nebudou držet své peníze na nájem v Bitcoinu.“

Podle Hilemana je největším problémem to, že velmi málo lidí v současnosti dostává výplatu v kryptoměnách, což odráží nízkou úroveň masové adopce nejen Bitcoinu, ale kryptoměn jako takových.

„Lidé jsou zvyklí dělat další kroky k získání investičních aktiv, ale ne na získání svých peněz.“

Na Tripio lze rezervovat hotely pomocí BNB tokenů. Na výběr je více než 450,000 hotelů

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk

Zdroj: wikipedia.com, medium.com, investopedia.com