Kryptoměny byly vytvořeny na podporu decentralizace. Mezi držiteli kryptoměn však existuje vysoká míra koncentrace bohatství. Více než 30 % veškerých etherů (ETH) a více než 20 % všech bitcoinů (BTC) je kontrolováno malým počtem jednotlivců, kteří se nazývají „velryby“ (finanční velryby, whales). Tyto velryby jsou velmi často zodpovědné za značný počet cenových výkyvů.

Ze zprávy firmy Chainalysis vyplývá, že tyto velryby v Ethereum světě představují  pouze 7 % všech transakčních aktivitKromě toho tyto velryby nemají žádný významný vliv na cenu etheru. Značně ale přispívají k volatilitě ETH trhu zejména svými velkými odprodeji tohoto tokenu.

Proč je kryptoměnový trh tak volatilní?

Ethereum velryby ovládají mnoho etherů, často s nimi však nehýbou

Velryby definujeme jako 500 nejbohatších držitelů dané kryptoměny, kromě služeb, které ukládají své podíly mimo burzy, v cold storage úložištích. Rozlišení velryb od služeb je nejtěžším krokem v analýze a lze ji uskutečnit pouze na základě dlouholetých údajů z blockchainu, které byly propojeny s reálnými subjekty. K 1. květnu 2019  z 500 největších ETH držitelů bylo 124 služeb a zbylých 376 individuálních velryb. Zjištěno bylo, že těchto 376 velryb kontroluje 33 % aktuálního oběhu ETH. To představuje pokles oproti 47 % z roku 2016.

Množství etherů držených velrybami a procento transakčního objemu, za které jsou velryby zodpovědné. Zdroj: chainalysis.com

I když tyto velryby kontrolují velkou část cirkulujících etherů, paradoxně představují jen malé procento ekonomické a transakční aktivity v síti Ethereum. Velryby pravidelně drží 25 – 40 % oběžné zásoby etherů, ale představují pouze 5 % až 18 %, co se týče objemu transakcí. Je to proto, že většina velryb (~ 60 %) drží svá aktiva nebo s nimi neobchoduje pravidelně. To však neznamená, že se to nemůže kdykoliv změnit.

Většina velryb nejsou aktivní tradeři

Velryby nemají vliv na cenu etheru, ale zvyšují jeho denní volatilitu

Ovlivňují velryby cenu ETH tím, že na burzách vytvářejí velké objednávky?  To dále vyvolává otázku: Jsou tito velcí držitelé etherů zodpovědní za některé prudké výkyvy cen z posledních let?  Tyto otázky jsou směřovány na Ethereum kvůli vysoké koncentraci bohatství v porovnání s jinými hlavními kryptoměnami.

Jedním z hlavních problémů při zodpovězení těchto otázek je to, že je náročné jasně určit, zda aktivita velryb ovlivňuje cenu nebo naopak. Výzkumníci ze společnosti Chainalysis použili model vektorové autoregrese (VAR), běžně používaný v analýzách finančních časových řad, protože se v něm zohledňují tyto vzájemné závislosti mezi proměnnými ceny a toku. Statistický VAR model umožňuje odhadnout vliv na cenu etheru a denní volatilitu (změny ceny v rámci jednoho dne) z pohledu těchto faktorů:

  • cena bitcoinu,
  • velryby odesílající ETH na burzy,
  • velryby přijímající ETH z burz.

Analyzována byla aktivita za období z let 2016 až 2019. Ethereum projekt byl spuštěn 30. července 2015. Z analýzy dále vyplývá:

  • Cena etheru kopíruje cenu bitcoinu. V průměru o 1procentní zvýšení ceny bitcoinu vede k 1.1procentnímu nárůstu ceny etheru. Nebyl zjištěn statisticky významný vliv ceny BTC na volatilitu ETH.
  • Posílané prostředky ovlivňují volatilitu, ale ne cenu. Prostředky, které velryby posílají na burzy, nemají přímý vliv na cenu etheru, ale přispívají k nestálosti cen. V průměru velryba, která pošle $1 milion v ETH, zvýší denní volatilitu o 0.1 jednotky, což je relativně malé číslo vzhledem k tomu, že se volatilita pohybuje v rozsahu od 0.02 až 417 bodů.
  • Přijaté prostředky nemají žádný vliv. Prostředky, které přijímají velryby z burz, nemají vliv na cenu etheru, ani na volatilitu.

Ačkoliv se zdá, že obavy z vlivu velryb na tržní ceny jsou nadhodnoceny, stále existují důležité výhrady k výzkumu Chainalysis. Nelze vyloučit možnost, že velryby mohou ovlivnit změny cen v rámci jednotlivých dní na základě mimořádných událostí. Výzkum Chainalysis analyzoval obecný vliv toků ETH velryb a nevěnoval se výhradně vlivu jakýchkoliv externích událostí.

Ethereum: Historie, DAO a Ethereum Classic

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: blog.chainalysis.com