Ethereum blockchain se nedávno stal středem diskuse kvůli jeho rychle narůstající velikosti. Mnozí experti poznamenali, že rapidní nárůst velikosti blockchainu může způsobit problémy s archivací nebo synchronizací dat. Spoluzakladatel Etherea, Vitalik Buterin, se postavil proti kritice „exponenciálního nárůstu velikosti ETH blockchainu“, která je podle něj „velmi neinformovaná“.

Diskuse vychází z analýzy zveřejněné dne 24. května na portálu Hackernoon, která poukázala na velikost dataDir složce, kde se ukládají data potřebná pro chod Ethereum klienta. Exponenciálně rostoucí velikost bloku v Ethereum síti bude mít za následek zmenšenou centralizovanou síť, která bude stále více převyšovat kapacitu hardwaru a šířky pásma průměrného účastníka sítě.

Roste Ethereum příliš rychle?

Rychlý růst Ethereum blockchainu, který se odvíjí zejména od vývoje a publikování nových decentralizovaných aplikací – dApps, smart kontraktů a tisíců ICO  (Initial Coin Offerings) založených na ERC-20, vedlo mnohé pozorovatele k hypotéze, že může dojít k havárii nebo krachu celé sítě, pokud nebude nalezeno nové řešení rozšiřování sítě.

Analýza předpokládá, že Ethereum zavede jakýsi omezovač velikosti bloků, aby se takové situaci zabránilo.

S odkazem na nedávné záplavy neoptimalizovaných dApps a jejich negativní dopad na Ethereum síť, analýza předpokládá, že zavedení limitu na velikost bloku, zvýší poplatky za transakce, a tím zabrání fungování dApps, což by znehodnotilo samotnou existenci sítě Ethereum.

„Ethereum pomalu umírá. Bitcoin Cash se ho snaží kopírovat, přičemž ignoruje všechny varovné signály, které komunita snaží poukázat. Chtěli větší bloky a provozovat ICO. To vše už mají. Pokud se nepoučí, obě sítě čeká stejný osud: Centrální řízené blockchainy, které pomalu vymírají.“

Analýza samozřejmě nemá v úmyslu nikoho urazit, jen poukázat na současné problémy a upozornit na jejich urychlené vyřešení. Některé tvrzení však znějí příliš negativisticky. Reakce tvůrce Etherea, Vitalik Buterina, nenechala na sebe dlouho čekat. Vitalik rychle poukázal na nedostatky v předložených argumentech a označil analýzu za „vážně neinformovanou“.

Vitalik poukazuje na chyby v analýze

Buterin uvádí, že Ethereum už má mechanismus na omezení velikosti bloku  ve formě gas limitu, který je v síti přítomen už posledních šest měsíců. Buterin pokračoval tím, že i tvrzení poukazující na archivovanou velikost uzlu uvedené v analýze, jsou „velmi klamavé“. Nižší velikost složky, kde jsou ukládány data blockchainu, může být dosaženo například resynchronizací jednou ročně, nebo jednoduše spuštěním Parity uzlu, který se stará o odstranění přebytečných či nepotřebných dat.

Zatímco obavy týkající se přetížení Ethereum sítě jsou do jisté míry opodstatněné, argumenty předložené v rámci analýzy prokazují nedostatečnou představu o implementaci nadcházejícího škálovacího řešení  –  Sharding. V tomto předpokladu se uvádí, že síť během Sharding procesu ztratí full node vždy, když se provozovatel uzlu rozhodne pro tzv. Shard node  (nebo Sharding node) namísto full node. Tento předpoklad Vitalik rovněž označil za chybný:

Celá podstata Shardingu je to, že síť může teoreticky přežít bez jakéhokoliv „full nodu“. A pokud bude v síti existovat pět „full node“ uzlů, těchto pět uzlů nebude mít žádnou větší sílu v procesu získávání konsensu. Jednoduše ověří více věcí a tak rychleji najdou cestu ke správnému řetězci, to je všechno. Uzly, které vytvářejí konsensus, musí být výlučně Sharding uzly.

Full Node Light Node
Má stažený a dostupný celý blockchain. Verifikuje všechny transakce. Neuchovává stažený celý blockchain, ale získává pouze část, o kterou se stará nebo má právě zájem, od uzlů, kterým důvěřuje.
Sharding Node
Sharding je nový koncept validačního mechanismu. Shards obsahují vlastní nezávislý stav a historii transakcí. Sharding node má za úkol zpracovat všechny transakce předem určené podmnožiny uzlů. Podobně jako je stát rozdělen na několik krajů či okresů, aby se vytvořil lepší systém řízení, stejným způsobem bude rozdělena ETH síť na menší Shards.

V konečném důsledku může síť Ethereum trpět příležitostnými překážkami, dokud se nevyřeší otázky škálovatelnosti, ovšem selhání technologie, která tento blockchain řídí,  je velmi nepravděpodobné.

Zdroj: cryptoslate.com