V poslední době se stále častěji mluví o tom, že jedním z trendů, které budou udávat v tomto roce směr celého kryptotrhu, by mohly být security tokeny. Bezpečnost, regulace a přímočarost tohoto typu financování by mohla nejen nahradit pošramocenou pověst ICO, ale i značně posunout možnosti fundraisingu.

Dnešní článek v rámci rubriky Víkendový  ฿ulletin je věnován security tokenům, jejich významu, přínosu a nepopiratelným výhodám.

Co je to token?

Zdroj: Bitdegree.com

Pro správné pochopení fungování základních principů a přínosu security tokenů je třeba si nejprve definovat pojem „token“. Mnoho lidí stále nerozlišuje dva odlišné pojmy: „coin“ a „token“. Buď si je zaměňují, nebo je obecně nazývají společným označením – kryptoměna. Obě aktiva se však v několika bodech zásadně liší. Obecně bychom mohli říci, že „coin“ je typem digitálního aktiva, které funguje na vlastním blockchainu. Například Bitcoin funguje na blockchainu Bitcoinu, Ether na blockchainu Etherea, atd. Transakce „coinů“ se mohou uskutečňovat mezi jednotlivými osobami, přičemž všechny údaje o pohybech a zůstatcích existují ve formě zápisu v příslušné databázi – blockchainu.

Na rozdíl od toho jsou tokeny vytvářeny na již existujících blockchainech. Pravděpodobně nejznámější jsou ERC-20 tokeny fungující na Ethereum blockchainu a aktuálně i TRC10 a TRC20 tokeny, které běží na síti TRON. Druhým velkým rozdílem je samotné využití tokenů. Většina z nich slouží na potřeby fungování decentralizovaných aplikaci (dApps).

V konkrétních příkladech tak mohou představovat počet věrnostních bodů zákazníka, které spravuje například maloobchodní řetězec, nebo zhmotňují nárok ke zhlédnutí streamovaného obsahu v určité délce. Mezi jeden z nejznámějších tokenů, který je v kryptokomunitě často využíván, patří BNB. Jedná se o token kryptoburzy Binance, který funguje jako ERC-20 v síti Ethereum. Jeho použitím mohou klienti této burzy zaplatit za poplatky, respektive si je do značné míry snížit.

Vzestup a pád ICO

Zdroj: invezz.com

ICO neboli Initial Coin Offering je počáteční nabídka mincí. Jde o proces a způsob, jakým se developeři, respektive zakladatelé nových projektů, snaží naplnit rozpočet a financovat své vize. Tento typ získávání finančních prostředků se těšil mimořádné oblibě především v druhé polovině roku 2017. Poskytoval totiž snadnou cestu, jak pomocí prodeje tokenů široké veřejnosti uvést svůj produkt na trh.

Země s největším počtem ICO; Země, které vysbíraly prostřednictvím ICO nejvíce financí; Nejúspěšnější ICO. Zdroj: icobench.com

Částky vysbírané v rámci ICO během roku 2017. Zdroj icowatchlist.com

Částky vysbírané v rámci ICO během roku 2018. Zdroj icowatchlist.com

S rostoucí popularitou ICO se však o tento způsob financování začaly zajímat i jednotlivé regulační orgány. Mnohé z nich přitom vydaly doporučení (která vlády daných států uvedly do praxe), aby byla ICO postavena mimo zákon. Důvodem byl jednak fakt, že nadpoloviční většina ICO za rok 2017 selhala, jakož i skutečnost, že mnohá byla jen levnou formou podvodu, jak získat peníze od často naivních nebo ziskuchtivých investorů.

Výkonnost ICO projektů ve třetím čtvrtletí 2018 je skutečným zklamáním

Regulace, kritéria a Howeyho test

Zdroj: uschamber.com

V poslední době je stále více slyšet o security tokenech. Kryptokomunita vkládá do tohoto typu investice velké naděje především z důvodu, že regulační orgány nemají vůči této formě tokenů žádné větší výhrady. Zatím.

Ve své podstatě jde stále o tokeny, které fungují na některém z blockchainů, avšak rozdíl je v tom, že představují reálná finanční aktiva, a jsou považovány za formu cenných papírů, jako jsou dluhopisy, akcie a opční listy. Vlastněním security tokenů se tak můžete stát de facto investorem v některé ze společností, které tento typ tokenu vydá.

Velkou výhodou je i skutečnost, že pomocí security tokenů lze vyplácet investorům  dividendy v předem stanoveném termínu díky využití jasně deklarovaných podmínek ve smart kontraktu.

Z právního hlediska je benefitem fakt, že všechny security tokeny musí projít takzvaným „Howeyho testem“ (Howey Test). Ten spočívá ve stanovení jasných pravidel, co může a co nemůže být považováno za investiční smlouvu. Pro úspěšné absolvování tohoto testu se musí jednat o:

  • peněžní investici,
  • investici do určité společnosti.

Výsledkem má být očekávaný zisk z obchodu, který uskutečňuje předkladatel této formy financování.

Security tokeny jako překlenutí starého světa s novým

Forma investování v podobě nákupu akcií existuje již značně dlouhou dobu. Security tokeny však přestavují jakýsi pomyslný most mezi touto tradiční formou investování a výdobytky moderní doby, mezi které technologie blockchain bezesporu patří. Podívejme se tedy na hlavní benefity security tokenů:

1) Navrácení důvěryhodnosti

Zatímco ICO čelila několika aférám a odmítání ze strany vládních institucí, STO (Security Token Offering), které splňuje přísné bezpečnostní podmínky, může tuto skvrnu na kryptotrhu odstranit.

2) Snížení poplatků

Tradiční finanční transakce mohou být drahé. Především kvůli poplatkům, které si při nákupu akcií či jiných cenných papírů účtují zprostředkovatelské společnosti. Tento problém v případě security tokenů zcela odpadá, protože všechny transakce mohou být řízeny smart kontrakty.

3) Obrovský počet potenciálních investorů

Jelikož emitenti (společnosti, které dávájí do oběhu cenné papíry) vydávající security tokeny mohou prezentovat svou nabídku komukoliv s přístupem na internet, základna investorů se exponenciálně zvyšuje.

4) Eliminování manipulace

Jelikož počet zprostředkovatelů v případě STO markantně klesá, pravděpodobnost korupce a manipulace finančními institucemi se zásadně snižuje.

5) Likvidita

Sekundární obchodování s tokeny bude jednoduché díky licencovaným obchodním platformám. Tím pádem budou investoři těžit ze značné likvidity a svá aktiva budou moci obchodovat podle vlastního uvážení rychle a efektivně.

Kde obchodovat security tokeny?

Na začátek je třeba uvést, že burz, které poskytují obchodování se security tokeny, ještě není mnoho. Vzhledem k tomu, že security tokeny jsou považovány za formu cenných papírů, obchodní platforma, která je chce mít v nabídce, musí být zaregistrována u regulátora a získat několik dodatečných licencí a povolení. V současnosti mezi nejpopulárnější burzy pro nákup a prodej tohoto typu aktiv lze zařadit BankToTheFuture, tZero Bancor.

tZero

Burza zaměřená na obchodování security tokenů, která disponuje inteligentními nástroji na párování objednávek. Klienti této platformy mohou nakupovat a prodávat security tokeny postavené na standardu ST20, který byl vyvinut vývojářským týmem projektu Polymath.

Důležité je dodat, že aktiva mohou být na této burze zakoupena pouze uživateli, kteří disponují Ethereum adresou.

BankToTheFuture (BTF)

Investiční platforma a burza cenných papírů, která je určena  pouze profesionálním investorům. Ti musejí splňovat podmínku ročního příjmu ve výši nejméně $200,000. Zároveň se musejí zavázat, že ročně zobchodují na této burze alespoň $1,000.

Bancor

Bancor se od své konkurence odlišuje v tom, že svým klientům nabízí i vlastní nativní token BNT. Vzhledem k tomu, že pro BNT existuje obchodní pár vůči každému security tokenu, který tato burza nabízí, klienti mohou využívat BNT jako jakýsi způsob přemostění mezi jednotlivými security tokeny.

Evoluce ve znamení tokenizace

Tokenizace cenných papírů jednoznačně podtrhuje vývoj současného finančního systému. Ve své podstatě digitalizuje trh a investiční příležitosti, přičemž vychází ze základních principů, na kterých obchod s aktivy již dlouhá léta stojí. Samotné security tokeny se tak mohou z funkčního hlediska dělit na několik podkategorií, přičemž oblast, kterou pokrývají, je vskutku široká. V tomto případě můžeme hovořit o majetkových tokenech (equity tokens), derivátových tokenech (derivate tokens), či dluhových tokenech (debt tokens), které představují dluhové nástroje, jako jsou hypotéky na nemovitosti nebo podnikové dluhopisy.

Současné trendy naznačují, že STO (Security Token Offering), které je v souladu s právními předpisy a splňuje všechny bezpečnostní požadavky, bude nejvíce vyhledávaným způsobem, který si budou společnosti volit k zabezpečení svého financování. V souvislosti s jasně klesající poptávkou po ICO je vysoký předpoklad, že právě nejbližší měsíce by mohly přinést velký „boom“ pro STO.

Pokud Vás problematika kolem STO zaujala a vidíte v ní potenciál, který se může v budoucnosti přetavit do zajímavého zisku, doporučujeme sledovat stránky, které podrobně monitorují všechny nastávající STO.

STOscope – Přehledný web s daty nadcházejících STO. Zdroj: stoscope.com

Jednou z nich je například stoscope.com. Svým návštěvníkům nabízí přehledné menu a filtr, kde si můžete zadat preferované vlastnosti STO. Na výběr máte fázi prodeje, zemi, kde má daná společnost sídlo, či oblast, ve které podniká.

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk