Jedna z nejbohatších zemí na světě, Švýcarsko, se rozhodla vytvořit pokyny, které by měly pomoci místním start-up-ovým firmám získávat kapitál pomocí ICO. Toto opatření lze považovat za jeden z kroků, které Švýcarsko podniká za cílem stát se přední „kryptoměnovou krajinou“.

Většina zemí světa přijímá přísná opatření vůči ICO a kryptoměnám. Některé země jako Čína nebo Jižní Korea  dokonce ICO zakázaly.  Švýcarsko však zajímá odlišné, pozitivní stanovisko vůči kryptoměnám.

Usměrnění

Švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem (FINMA) vydal 16. února sbírku pokynů o uplatňování stávajících právních předpisů týkajících se finančního trhu a ICO (počáteční nabídky tokenů).

Podle generálního ředitele FINMA Marka Bransona, tyto pokyny jsou vhodným způsobem, jak pomoci blockchain technologii úspěšně vstoupit na švýcarské finanční trhy. Podle Bransona, se konvenční a časem otestované regulační rámce nedají aplikovat na blockchain.

V tiskovém prohlášení Mark BRANS prohlásil: „Náš vyvážený přístup k řešení projektů ICO a otázek s nimi spojenými umožňuje legitimním inovátorům orientovat se ve sféře regulací. Díky tomu mohou občané začít své podnikání způsobem, který je v souladu s našimi zákony na ochranu investorů a integritu finančního systému.“

Tři kategorie ICO

Nové usměrnění dělí  ICO do tří kategorií.

ICO platby

Tato kategorie souvisí s finančními prostředky ICO, které jsou přenosné a mohou se použít jako platební prostředky. Je zřejmé, že ICO bude muset dodržovat předpisy pro zamezení praní špinavých peněz. Tento druh ICO se nebude považovat za finanční cenné papíry.

Užitkové ICO

Jak naznačuje název, jde o ICO vydávající tokeny, které lze použít k poskytnutí přístupu k produktu nebo službě. Tato kategorie se rovněž nepovažuje za cenné papíry.

ICO aktiva

Existuje několik ICO, které prodávají investorům akcie, které zajistí budoucí výnosy obdobně jako dividendy nebo pravidelný příjem. ICO z této kategorie se za cenné papíry již považovat budou a bude se tedy uplatňovat regulace finančních cenných papírů.

Švýcarsko jako krypto-národ

Podle ministra hospodářství Johanna Shcneidera-Ammanna se země chce stát „krypto-národem“. V zemi už několik ICO probíhá. Švýcarsko obecně zajímá kladné stanovisko jak ke kryptoměnám, tak i k minerům a těžení kryptoměn. Náklady na elektrickou energii se snižují speciálně pro těžení kryptoměn a nízké teploty v zimě pomáhají chladit těžební farmy.

Podle zprávy Financial Times ministerstvo řeklo: „Myslíme si, že existuje obrovský potenciál, ale trh není takový disciplinovaný, jak chceme. Chceme, aby trh s ICO prosperoval, ale bez porušení norem a integrity našich finančních trhů.“

S novými opatřeními se vláda snaží přilákat více kryptonadšenců, minerů a kryptoměnových investorů.