Francouzská Národní rada úředníků (NCC) oznámila, že úspěšně dokončila testování technologie blockchain a je připravena ji uvést do provozu v rámci celé země. Státní instituce se už dříve rozhodla modernizovat a instalovat nové informační technologie, které by měly přinést do úřednické sféry transparentnost, neměnnost a zvýšení efektivity správy dat.

3 platformy, kde si můžete jako freelancer vydělat kryptoměny

Efektivní řízení státní správy

NCC, která zastřešuje obchodníky a podnikatele ve Francii, má napříč krajinou až 134 poboček. Všechny musejí vzájemně spolupracovat a zodpovídat za správnost údajů týkajících se vzniku či zániku podnikatelských subjektů, jakož i za aktualizaci podnikatelských registrů. Zajištění koordinace mezi jednotlivými úřady na celostátní úrovni tak bylo doposud velkou výzvou. Počáteční cíle programu proto zahrnovaly nejen dosažení rychlejšího zpracování údajů, ale i jejich přesnost a autenticitu. Implementováním technologie blockchain se podle představitelů NCC  podařilo zkrátit celý proces aktualizace registrů z několika dnů na pouze jeden.

Prezidentka NCC Sophie Jonval se k využití blockchainu ve státní sféře vyjádřila slovy:

„Tento projekt, který je výsledkem naší iniciativy a spolupráce se společností IBM, je pokračováním našeho úsilí stát se průkopníky v zavádění inovačních technologií. Naším cílem je posílit kvalitu veřejné služby, která by splňovala očekávání a požadavky dnešního multipolárního a propojeného světa v oblasti hospodářství a ekonomiky.“

Partnerství s IBM a Linux Foundation

Společnost IBM vystupuje v tomto projektu jako technologický partner. Její role spočívala v poskytnutí odborných znalostí v oblasti technologie blockchain a kryptografie za účelem vybudování potřebné infrastruktury. Finální řešení od NCC funguje na open-source projektu Hyperledger Fabric, který dodal neziskové konsorcium podporující operační systém Linux – Linux Foundation. NCC projekt využívající technologii blockchain by se měl dostat do plného provozu ještě v první polovině tohoto roku.

VISA hledá odborníky na blockchain

Nadnárodní společnost provozující největší světovou síť elektronických plateb VISA se pomalu ale jistě začíná aktivně zajímat o technologií blockchain. Nasvědčuje tomu i zveřejněné oznámení, ve kterém do svých řad hledá technického produktového manažera, který má přehled o zpracování plateb a znalosti z oblasti kryptoměn. Podle zveřejněné nabídky jeho práce bude sestávat ze zabezpečování produktové strategie společnosti VISA v rámci kryptoměnového ekosystému.

Obrat v postoji společnosti VISA ke kryptoměnám je patrný. Loni generální ředitel společnosti VISA Al Kelly totiž zastával názor, že kryptoměny pro ně v krátkodobém až střednědobém horizontu nepředstavují žádnou konkurenci. Podle jeho tehdejšího vyjádření se musejí digitální měny nejdříve změnit z komodit na skutečný platební nástroj. Teprve tehdy se mohou stát skutečným konkurentem pro tradiční finanční systém.

Koncem předchozího roku však VISA již v otázce postoje k blockchainu přistupovala jinak. Za více než $250 milionů koupila britského poskytovatele přeshraničních plateb – společnost Earthport. Ta je mimochodem propojena s jiným kryptosubjektem, který se stejně zaměřuje na oblast financí a plateb – společnost Ripple. Kromě zmíněné koupě Earthportu se VISA angažovala i v několika blockchainových projektech, kde ve spolupráci s IBM testovala technologii  Ethereum.

7 zemí EU se spojilo pro podporu blockchainu. Co to znamená pro kryptoměny?

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk

Zdroj: ethnews.com