Ve druhé části našeho seriálu „Jak blockchain mění svět“ Vám chceme přiblížit, jak technologie blockchain může ještě více pomoci novým projektům – startupům v oblasti jejich financování. Mluvíme o ve světě velmi populární formě financování začínajících projektů, tzv. crowdfunding. Na Slovensku se s tímto výrazem ještě mnoho lidí ani nesetkalo a počet podnikatelů využívajících takovou alternativu pro své inovativní nápady je zatím o dost menší. Crowdfunding je skvělou příležitostí pro každého, kdo je chytrý a má skvělý nápad, který dokáže zaujmout konečného spotřebitele. Tak jako při každé regulované sféře, i zde trpí crowdfunding určitými neduhy. Právě to vytváří prostor, ve kterém může technologie blockchain výrazně vylepšit celý koncept financování.

Crowdfunding

Nejdříve si trošku vysvětlíme, jak takový crowdfunding funguje a co to je.

Díky internetu a crowdfundingovým platformám, které nabízejí rozhraní pro tento účel, si mohou začínající firmy velmi šikovně vytvořit počáteční kapitál a financování nákladů na rozjezd podnikání. Je to možnost, jak se vyhnout venture fondům (rizikovým) a angel investorům a přímo oslovit zákazníka.

Startup podnikatel si na crowdfundové platformě (např. Kickstarter, Indiegogo) vytvoří webovou stránku, která daný projekt představuje a dělá mu promo. Vytvořit si mohou také vlastní webovou stránku, což se ale může zdát méně důvěryhodné pro zákazníka, tedy investora. Určí se cílová částka kapitálu, nebo časový interval na výběr určité částky a už jen čekat a doufat, že projekt lidí osloví. Skvělé na tom je, že potenciál crowdfunding je opravdu rozsáhlý. Od  malých startup podnikatelů, hudebních kapel, neziskových organizací, až po např. prezidentskou kampaň, jakou měl Barack Obama. Všestrannost a různorodost využití jde ruku v ruce, tak i jako blockchain s crowdfundingem. Ten je totiž založen zejména na webové technologii s online platebním systémem, no a na důvěře lidí v daný projekt. O hrozících nebezpečích, možných podfucích, hacích, systémových selháních proto není pochyb. Investoři jsou při tom různě motivováni. Buď získají konkrétní produkt, poukázky, slevy, podíl na zisku, předprodejní práva, nebo může jít jen o darování nadacím a podporu pro dobrou věc. Crowdfundové platformy si většinou strhávají jisté procenta z nasbíraného kapitálu, jako odměnu za poskytnuté služby. V případě neúspěchu projektu se tak může stát dost nákladným.

Zdroj: crowdfunding4culture.eu

Kde je tedy spojení blockchainu s crowdfundingem?

1. Spuštění crowdfundového financování přes blockchain vypouští z celého procesu třetí stranu, čili riziko centralizace. Dělá ho tak bezpečnějším a transparentnějším. Podnikatel tak má nad svým projektem plnou kontrolu a je přímo spojen s investory.

2. Využitím smart kontraktů se celý proces zjednoduší, případně zautomatizuje a platby proběhnou snadno bez zásahu třetích stran.

3. Jednoduchou motivací se staly tokeny, které slouží jako odměna investorovi. Ty si může potom zaměnit buď za zboží, hotovost, či služby.

4. Autoři projektů mohou využívat různé aplikace či peněženky na uskladnění vybraných prostředků. No a na druhé straně takové moderní financování dobrého nápadu prostřednictvím blockchain technologie může být pro investora velmi zajímavé. Účastní se tak na něčem novém, převratném, co tu do teď nebylo!

Jedním z prvních blockchain crowdfundových rozhraní je například KOMODO, které nabízí financování podnikání prostřednictvím tzv. DICO (Decentralized Initial Coin Offering). Podnikatelé mají přitom volnou ruku, co se týče nabídky tokenů.

DICO a jeho rizika

Problémem však zůstává, že na trhu se tak vedle opravdu úspěšných projektů vyskytuje i mnoho podvodných či málo důvěryhodných. Investoři by měli být velmi obezřetní při výběru svého cíle financování. Mnoho prvotních prodejů tokenů ztroskotalo dříve, než došlo k realizaci samotného projektu. Z pohledu investora je těžké si ověřit, zda jeho prostředky byly použity na slibovaný účel. Řešení musí přijít co  nejdříve, aby poctivé firmy netrpěly na úkor spekulantů.

Už právě zmíněné smart kontrakty a jejich zavedení do financování by mohlo celou situaci vylepšit. S nápadem přišel nedávno zakladatel Etherea, Vitalik Buterin. Tyto inteligentní smlouvy jsou dvousečné a umožní tak kontrolu investovaných prostředků pro obě strany. Mluvíme o tzv. DAICO (Decentralized Autonomous Initial Coin Offering). DAICO přinese jistou dávku jistoty a pocitu, že i v případě neúspěchu, investoři neztratí úplně všechno a nad svými vklady mají po celou dobu projektu kontrolu. Pokud se o DAICO chcete dozvědět více, přečtěte si náš článek.

Je to přímo neuvěřitelné, kam až sahá využití blockchainu. Pokud však dokáže učinit svět lepším a bezpečnějším, není překážek pro jeho zavádění. Doufejme, že developeři a všichni ti blockchain chytří lidé dokáží najít správné řešení pro důležité oblasti života a přijdou s vylepšeními, které udělají tuto technologii ještě  využitelnější. My se neumíme dočkat, až vám představíme další z nich!

Zdroj: podnikajte.sk