Mezi nejzvučnější slova tohoto roku bezpochybně patří slovo „blockchain“. To se už dávno nespojuje jen s jeho prvotním využitím pro Bitcoin operace, ale ve světě nabral nečekanou vážnost a oblibu. V předchozích částech seriálu jsme vám přiblížili, jak blockchain ovlivní a už i ovlivňuje automobilový průmysl  a jakou roli hraje při financování nových projektů formou crowdfunding.  Další oblastí, která si nepochybně zaslouží naši pozornost, je zdravotnictví a farmaceutický průmysl. Je to odvětví, které se dotýká každého z nás, ať už přímo nebo nepřímo.

Společnosti přecházejí na blockchain

Bezpečnost, důvěra, kontrola i schopnost najít požadovaná data. Toto vše jsou atributy, které hrají významnou roli pro zdravotnictví. Záznamy o pacientech, lécích, poskytnutých službách, či dodavatelský řetězec s farmaceutickými produkty. Jde o citlivé údaje o zdraví, nebo o využití dat pro provoz dodavatelů a společností, kteří se zabývají zdravotní péčí.

Podle analýzy z portálu Reuters téměř každá společnost, která přidala do svého jména či podnikání blockchain, se stala ziskovější. Průměrná cena akcie tak vzrostla více než trojnásobně.

Není proto divu, že i toto odvětví nezůstalo nepovšimnuto. Zdravotnictví jako takové je velmi chaotické, co se týče zpětného ověřování a sdílení dat.

Zdravotnictví a blockchain

Výhody využití blockchain technologie pro zdravotnictví vycházejí z jeho vlastností. Jelikož bloky je nemožné změnit, data uložená v blocích nelze měnit či vymazat bez zanechání jakékoliv stopy. To je opravdu důležité, když jde o zdravotní záznamy, či distribuci léků. Ty se stanou bezpečnějšími tak, jakož i různé záznamy o klinických zkouškách. Blockchain by tak mohl dopomoci i se zajištěním v souladu s předpisy a jejich kontrolou.

Farmaceutický průmysl a blockchain

Nejvýznamnější použití blockchainu pro tuto oblast je zajištění dodavatelských řetězců a boj proti falešným lékům. Téměř $200 miliard je částka, která tvoří globální roční ztrátu na falešných lécích.  Integrací blockchain technologie do farmaceutického dodavatelského řetězce, by se mohl tento obrovský problém vyřešit. Cílem by bylo zajistit protokol o úschově, sledování každého kroku řetězce na úrovni individuálních léků nebo výrobků.

Blockchain ve spojení s privátními klíči pro individuální přístupy a smart kontrakty pro přesné definování dat a jejich využití, by se tak také mohly stát součástí procesu pro bezproblémovou integritu zdravotnictví a dodavatelských řetězců.

Tapan Mehta, výkonný ředitel pro rozvoj trhu, zdravotnictví a služby ze společnosti DMI se vyjádřil k tomuto tématu:

Inteligentní smlouvy obsahují software na blockchainu, který definuje smluvní podmínky a provedení akce, které by mohly pomoci zmírnit podvody a snížit náklady.

Decentralizovaná struktura knih by znemožnila jiné straně, aby vlastnila stejnou knihu a manipulovala s daty pro její vlastní prospěch.

Zdroj: hitconsultant.net

Společnosti využívající blockchain

Na trhu je mnoho společností, které se pustily do procesu integrace blockchainu a zdravotnictví, či farmaceutického průmyslu. Jsou to již známé firmy, nadace, nově vzniklé aliance, či šikovné start-up projekty, vytvořené přímo pro tento účel.

Představme si některé z nich:

1. Aliance pro blockchain úsilí: Je to spojení společností UnitedHealth Group, Humana a Quest Diagnostics. Aliance společně pracuje na pilotním programu použití blockchain technologie. Chtějí zlepšit kvalitu dat a snížit náklady spojené s poskytovateli zdravotní péče. Namísto vytváření několika poskytovatelů pro každou společnost, by blockchain mohl umožnit společného poskytovatele, který by byl informován všemi zúčastněnými stranami.

2. Spolupráce DHL a Accenture Tyto společnosti vytvořily Proof of Concept, aby společnosti mohly sledovat farmaceutické výrobky na jejich cestě od výroby až k pacientům.

3. Interoperabilita elektronického zdravotnického záznamu a firma PokitDok: Developer aplikací pro zdravotnictví a farmacii. Jejich záměrem je poskytování bezpečné sítě pro všechny zdroje dat o pacientech i lécích. Tyto, ale i jiné aplikace budou odděleny od centrální nemocnice/lékárny a místo toho budou propojeny distribuovanou blockchain sítí.

4. GEM: Společnost, která vyvíjí aplikace pro zdravotnictví a management dodavatelských řetězců. Síť je vyvíjena na Ethereum blockchainu. Aplikace GemOS umožní pacientům, poskytovatelům a pojišťovnám bezpečný přístup k pacientovým záznamům v reálném čase, zdokonalí rychlost a transparentnost požadavků v procesu.

5. Start-up Veratrak: Výherci Oxfordské soutěže „Inovace roku“ přicházejí s platformou pro management dokumentace a spolupráci, která zvýší bezpečnost, spolupráci a efektivitu dodavatelským řetězcům farmaceutických společností. Praktické využití blockchain technologie poskytuje uživatelům platformy solidní audit dokumentace. Veratrak je sponzorován evropským investorem Seedcamp, který podporuje začínající šikovné projekty ještě v jejich raném stádiu. Podle nich má produkt od Veratraku potenciál na revoluci v oblasti dokumentace a její úschovy, či sdílení v rámci farmaceutického dodavatelského řetězce. 

V našich podmínkách zdravotnictví využívá ve velké míře zastaralé a většinou papírové způsoby uchovávání našich osobních záznamů. Nový elektronický systém se jen rozjíždí a už nyní vidíme nedostatky a problémy. Je blockchain řešením i pro naši zemi? Několik úkonů, jako například zaslání karty pacienta pomocí pošty při změně doktora může být spojeno s četnými riziky. V akutních případech by přístup ke zdravotní historii a seznamu léků byl k nezaplacení. Doufejme, že i v naší zemi svítá na lepší časy a naše zdraví bude v bezpečnějších „blockchain rukách“.

Zdroj: medicalfuturist.com, cbinsights.com