24. srpna byla aktivována jedna z nejdůležitějších aktualizaci bitcoinové sítě a to SegWit. Tento upgrade dovoluje zvýšit rychlost transakcí a je prvním krokem k implementaci nových technologii do Bitcoin sítě jako je např. Lightning Network. To vše sice zní krásně, ale co to ten SegWit vlastně je?

SegWit je proces, při kterém se omezená velikost bloku na blockchainu zvětšuje odstraněním podpisových dat (signature data) z bitcoinových transakcí. SegWit sestává ze dvou slov a to Segregate, což znamená oddělit a  Witnesses, což představuje podpisy transakcí (transaction signature). Koncept SegWit-u byl formulován Dr. Pieterem Wuillem.

Pro pochopení SegWit-u je nejprve třeba porozumět, proč má Bitcoin s narůstající poptávkou problém s udržením rychlosti realizace transakcí.

Bitcoinový blockchain se skládá z více systémů distribuovaných peer-to-peer sítí. Tyto systémy se nazývají uzly (nodes) a slouží jako administrátoři bitcoinových transakcí. Všechny transakce provedené v bitcoinové síti jsou v těchto uzlech duplikovány, což prakticky znemožňuje hacknout a poškodit transakci.

Údaje o transakcích, které jsou sdíleny ve více uzlech, sestávají ze dvou komponentů – vstupů a výstupů. V transakci může být jeden nebo více vstupů a výstupů. Výstupem je veřejná adresa příjemce. Vstup je veřejná adresa odesílatele. Odesílatel potřebuje veřejnou adresu příjemce, aby mu mohl poslat finanční prostředky. Většina dat v transakci sestává z podpisu (části vstupu) který ověřuje, že odesílatel disponuje prostředky k uskutečnění platby. Takže ve skutečnosti se Bitcoin v každé transakci pohybuje směrem ze vstupů na výstupy. Po tom, jak je transakce vyhodnocena jako platná, je zahrnuta do bloku, který je zase přidán blockchainu.

Problém, kterému platforma Bitcoin čelí je tzv. problém škálování (scaling). Jednoduše řečeno, denodenně narůstá počet uskutečněných transakcí, což vyžaduje přidání většího počtu bloků do blockchainu. Avšak bloky se generují jen každých 10 minut a jsou omezeny na maximální velikost 1 megabyte (MB). Kvůli tomuto omezení lze do bloku přidat pouze určitý počet transakcí. Ty zaplní volné bloky a následné se musí čekat na vygenerování nových. Toto ale zatěžuje síť a způsobuje zpoždění při zpracování a ověřování transakcí. V některých případech může trvat hodiny, než se transakce potvrdí jako platná. Představte si, že všechny Bitcoin transakce, které kdy byly provedeny od začátku spuštění Bitcoinu v roce 2009, se na blockchainu stále nacházejí a postupně se hromadí.

Dr. Pieter Wuille však přišel na řešení problému se škálováním. Řešením je oddělení digitálního podpisu od údajů o transakcích. Tento proces je známý jako Segregated Witness nebo SegWit. Digitální podpis představuje až 65% prostoru v dané transakci. SegWit se pokouší ignorovat údaje připojené k podpisu tím, že odebere podpis ze vstupu a přesune ho do struktury směrem ke konci transakce. To zvyšuje velikost bloků z 1 MB na těsně pod 4 MB. Kromě mírného zvýšení kapacity bloků řeší SegWit i problém, ve kterém by mohl příjemce transakce zasáhnout a upravit identifikační číslo odesílatele, v pokusu získat více finančních prostředků od odesílatele. Jelikož digitální podpis bude oddělen od vstupu, potenciální hackeři nemají žádný způsob změny ID transakce bez současného zrušení digitálního podpisu.

SegWit tak představuje elegantní řešení jednoho z největších nedostatků Bitcoinu. Důsledky jeho aktivace můžeme pociťovat již nyní, a to zvýšenou rychlostí transakcí. V dohledné době by mělo dojít i ke snížení poplatků za realizaci transakce. Nicméně nejdůležitější důsledky aktivního SegWitu oceníme v dohledné době implementací nových protokolů a aktualizací bitcoinové sítě.