Prvního července tohoto roku se uskutečnila první úspěšná přeprava zboží s využitím platformy DELIVER, která se zaměřuje na vzájemnou interoperabilitu různých blockchainů. Aktéry tohoto proof of concept projektu byly Samsung, ABN AMRO a Rotterdamský přístav. Předmětem zásilky byl lodní kontejner odeslaný z Jižní Koreji do nizozemského Tilburgu.

Proof of Concept

Proof of Concept je proces validování a verifikování nových postupů a technologií  za účelem zjištění, zda má daná myšlenka přínos pro dotčené strany a zda navrhované řešení bude fungovat na předem určených předpokladech. V tomto případě šlo o ověření využitelnosti technologie blockchain v oblasti logistiky. Celý proces se uskutečnil za využití blockchainové platformy DELIVER, přičemž samotná přeprava proběhla bez jakékoliv nutnosti vystavování klasické dokumentace nebo bankovních převodů.

Po úspěšném doručení zásilky podepsaly zúčastněné strany (nizozemská banka ABN AMRO, Port of Rotterdam a Samsung SDS) rozšířenou dohodu týkající se jejich další spolupráce. Jejich společným cílem bude zrealizovat několik pilotních projektů. Do nich chtějí zapojit několik přepravních společností působících v různých oblastech. Konečným úmyslem je tak vytvořit globální a nezávislou platformu pro lodní dopravu, která odbřemení strany od byrokracie.

Koupě bitcoinu přinesla od jeho vzniku až 98% šanci na zisk!

Zaměřeno na eliminaci byrokracie

Podle finančního ředitele přístavu v Rotterdamu Paula Smitse je tradiční proces lodní přepravy značně neefektivní. Zatěžuje ho zbytečná byrokracie, která celý proces komplikuje a v konečném důsledku tak prodlužuje dodací lhůty.

„Platby, administrativa a fyzická přeprava kontejnerů se v současnosti realizují výhradně prostřednictvím samostatných procesů. Výsledkem je tak neefektivnost a nutnost zapojení mnoha stran. Na všechno je přitom vyžadováno množství papírové dokumentace.

Jako příklad můžeme uvést lodní přepravu zboží z Číny do Rotterdamu. Do celého logistického a administrativního procesu je zapojeno v průměru až 28 stran.“

Interoperabilita jako klíčová vlastnost do budoucna

Blockchainová platforma DELIVER, na jejíž vývoji se spolupodílely Samsung, ABN AMRO a Port of Rotterdam, byla poprvé představena na konferenci logistických firem v březnu tohoto roku. Podle jejích vývojářů jde o vůbec první projekt tohoto druhu, který díky své interoperabilitě (schopnost různých systémů spolupracovat a dosáhnout součinnost) podporuje Ethereum a Hyperledger aplikace.

Tím pádem spojuje dva odlišné typy blockchainu: veřejný (Ethereum) a privátní (Hyperledger Fabric). Samsung se netají plány rozšířit DELIVER i o podporu EOS  blockchainu, čímž by se tato platforma stala ještě více využitelnou pro široký okruh zájemců.

Podle Cisco Systems bude 10 % světového hrubého domácího produktu na blockchainu

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: ship-technology.com