Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) plánuje vyčlenit více než 1 milion EUR na monitorování fintech průmyslu a kryptoměnových aktiv. Údaje vyplývají z dokumentu zveřejněného 4. října.

ESMA (European Securities and Markets Authority), která byla založena v roce 2011 v Paříži, má za cíl vytvořit jednotnou normu pro finanční trhy Evropské unie  a zajistit dohled nad trhem. Orgán zřídil technické komise v různých průmyslových oblastech, včetně informačních technologií (IT), a pracuje i v oblasti legislativy a  regulace cenných papírů.

Ve svém výročním programovém prohlášení na rok 2019 se jako jeden bod programu zmiňuje i regulace a dohled nad novými finančními aktivitami se zaměřením na fintech a kryptoaktiva. ESMA na tyto aktivity vyčlení poměrně slušnou částku peněz, konkrétně 1,107,360 EUR.

Evropská komise zaujala pozitivní postoj vůči kryptoměnám a ICO

V rámci oznámeného vyhlášení bude ESMA identifikovat rizika související s činnostmi zaměřenými na tyto nové aktiva i rizika vznikajících trendů a v případě potřeby poskytne příslušné rady a návrhy na zlepšení. Kromě toho si ESMA stanovila za cíl usměrnit a usnadnit provádění směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID – Markets and Financial Instruments Directive), aby se tak trh stal transparentnějším.

Cíl programu podle zveřejněné zprávy je:

„Dosáhnout koordinovaný přístup k regulaci a dohledu nad novými nebo inovativními finančními aktivitami a poskytnout poradenství EU institucím, účastníkům trhu nebo spotřebitelům.“

Minulý měsíc ESMA oznámila své plány na prodloužení omezení týkajících se  kontraktů na rozdíl (CFD – Contract for Difference), včetně těch, která jsou založena na kryptoměnách. Agentura odůvodnila svůj krok jakozvýšený zájem o ochranu investorů“  spojený s nabídkou CFD pro retailové klienty.

V březnu tohoto roku ESMA posílila své požadavky na CFD. „Vzhledem k specifické charakteristice kryptoměn jako třídy aktiv bude trh s finančními nástroji poskytující expozici vůči kryptoměnám, jako jsou CFD, důkladně monitorován a ESMA posoudí, zda jsou zapotřebí přísnější opatření,“ vysvětluje regulátor.

„Monitorování bude také pomáhat orgánu hrát proaktivní roli při shromažďování informací o trhu a vyvíjení metrik, které bude usměrňovat samotný Orgán pro cenné papíry a trhy při určování, kdy a kde bude využívat vlastní pravomoci k intervenci v této oblasti,“ píše se dále ve zprávě.

Závěr

V září belgický think-tank Bruegel vyzval ministry EU na vytvoření jednotných právních předpisů o kryptoměnách a podrobnější zkoumání toho, jak se distribuují  investorům. Tento krok údajně přichází s cílem zvládat související rizika při současném využití potenciálu blockchain technologie.

Zdroj: altcointoday.com