Ruské úrady plánujú prijať novú legislatívu, ktorá by do leta 2018 efektívne legalizovala kryptomenový trh v krajine. Tak, ako uvádza oficiálna správa ruského parlamentu z prvého marca, ruský prezident Vladimír Putin stanovil termín pre zavedenie relevantnej kryptomenovej legislatívy v krajine na 1. júl 2018.

Regulované kryptomeny a ICO

Táto správa špecificky poukazuje na dva návrhy zákonov zameraných na blockchain technológiu, ktorá bola doposiaľ vyvinutá. Ministerstvo financií Ruska poukázalo na právne usmernenia týkajúce sa  počiatočnej distribúcie tokenov – ICO, zatiaľ čo centrálna banka Ruska pripravila iný návrh zákona o financovaní (crowd funding).

Crowdfunding (označovaný ako crowdfinancing alebo crowdsourced capital, slovensky kolektívne (davové) financovanie alebo kolektívna podpora) je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. Charity a neziskové organizácie využívajú tento zbierkový model už dlhú dobu v offline kontexte; avšak s príchodom sociálnych médií a web 2.0 technológií sa crowdfunding stal životaschopným zbierkovým mechanizmom aj pre ďalšie skupiny.

Správa naznačuje, že obidva orgány sa už dohodli na regulácii kryptomien, až na jednu hlavnú výnimku týkajúcu sa kryptomenových búrz, ktoré fungujú v krajine. V podstate ide o to, že centrálna banka nemá záujem o maloobchodných investorov a ich účasti na obchodovaní s kryptomenami.

Detailnejšie sa na tento problém nedostatočného konsenzu vyjadril Predseda Štátnej dumy pre finančné trhy Anatolij Aksakov:

Centrálna banka je proti legalizácii takéhoto druhu digitálnej meny, keďže občania môžu aktívne začať investovať do krypto nástrojov, pričom neberú v úvahu možné riziká.“

Aksakov ďalej zdôraznil, že obidva návrhy, aj z centrálnej banky, aj od ministerstva financií budú ešte tento mesiac predložené štátnej komore.

Samostatný návrh zákona o digitálnych aktívach, ktorý sa má tento mesiac predložiť ruskému parlamentu bude zameraný aj na zostavenie pravidiel týkajúcich sa ťažby kryptomien.

Jednotlivý podnikatelia budú môcť vstúpiť do ťažobných operácií, ktoré budú zriadené legálne uznanými entitami a „vykonávať aktivity na získanie kryptomien, ktoré nespadajú pod kritéria priemyselnej ťažby,“ povedal Alexei Mostovshchikov, predseda Rady expertov mládežníckeho parlamentu pod ruskou dumou.

Zdroj: ccn.com