Bitcoin Core vývojář Gregory Maxwell v lednu opustil renomovanou vývojářskou společnost Blockstream, aby se zaměřil na práci s tzv. deep protokoly. Před pár dny Maxwell spolu s dalšími vývojáři odhalil ambiciózní projekt s názvem Erlay.

Erlay byl představen Bitcoin Core vývojářem z Univerzity Britské Kolumbie Glebem Naumenkem, který tento projekt popsal následovně:

„Hlavní myšlenkou Erlay je to, že namísto přeposílání každé transakce každému uzlu (peer), jak je to nyní, se oznámení budou posílat přímo přes malý počet připojení (pouze 8 odchozích připojení). Další přenos se dosahuje periodickým spouštěním nastaveného protokolu pro každé spojení mezi soubory zadržených oznámení (withheld announcements), a to v obou směrech. Výsledek: Snížíme šířku pásma, kterou uzel konzumuje na polovinu, a tím umožníme zvýšení konektivity, a to téměř zdarma. Jako vedlejší efekt se zlepší celková stabilita sítě a její schopnost odolávat načasovaným útokům (timing attacks). Pokud by se počet odchozích peerů zvýšil na 32, Erlay ve srovnání se současným protokolem ušetří až 75 % celkové šířky pásma.“

Jedním z klíčových problémů bitcoinové sítě je právě šířka pásma (bandwidth), kterou uzly spotřebují, aby mohly být nepřetržitě aktuální. Požadovaný bandwidth je jedním z největších nákladů operátora kompletního uzlu (full node). Samotný bitcoinový blockchain v současnosti představuje více než 200 GB, což znamená, že prvotní stažení blockchainu pro založení uzlu může někdy trvat dny nebo dokonce až týdny v závislosti na rychlosti připojení.

Ve výchozím nastavení je uzel spojen s přibližně osmi dalšími uzly, od kterých neustále čerpá data a informace. Zastánci Erlay říkají, že pokud by se tento počet zvýšil na 32, množství spotřebovaného bandwidthu jedním uzlem by se mohlo snížit až o 75 %.

V následujícím videu vývojář Luke Dashjr vysvětluje, proč jsou velké bloky pro bitcoin škodlivé:

Erlay: Zvýšená bezpečnost, zlepšená celková účinnost bitcoinové sítě

Autoři protokolu přirovnávají podstatu Erlay k difuzi informací. Naopak současný protokol je obdobně přirovnán k silné záplavě informací. Další výhodou přijetí Erlay protokolu je vylepšení latence bitcoinové sítě.

Hrozba určitých typů útoků se implementací protokolu Erlay značně zredukuje, a to v důsledku efektivnější a větší vzájemné propojenosti. Načasovaný útok“ je typ kryptograficého útoku, při němž útočník může kompromitovat kryptografický protokol měřením času potřebného na jeho výpočty. Protokol Erlay zavádí náhodné načasování, a proto by umožnil bitcoinu „lépe odolávat takovým druhům útoků“.

Závěr

Doposud nebyl Erlay protokol formalizovaný do oficiálního návrhu na vylepšení bitcoinového blockchainu. Avšak měli bychom se toho dočkat již brzy. Vývojáři avizovali, že v této fázi projektu jsou otevřeni diskusi.

Vzděláváme se: Jak kryptoměny používají kryptografii

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: ccn.com