S blížícím se Bitcoin ETF se hromadí dotazy ohledně výhod tohoto typu fondu. Co je to investiční fond, jaké jsou jeho typy a jak se daří kryptoměnovým fondům? To a mnohem více se dozvíte v článku.

Co je to investiční fond?

Investičním fondem se rozumí peníze vložené investory s úmyslem vytvořit profit. Například: Fero, Martin a Tomáš chtějí investovat na kryptotrhu. Každý z nich má 300 eur. Vytvoří fond s vkladem 900 eur, který může být přidělen na nákup 6 různých kryptoměn s hodnotou 150 eur. Tento způsob jim umožní lepší diverzifikaci portfolia s čím přichází minimalizace rizika a maximalizace zisku. S pomocí profesionálního správce fondu mohou investoři maximalizovat profit.

Typy investičních fondů:

1. Otevřený podílový fond (OPF)

Když investoři do fondu vloží větší kapitál, vydají se nové akcie. To znamená, že dostanou podílový list buď na dobu určitou nebo neurčitou. Investoři mohou tyto akcie kdykoliv vyjmout přímo z fondu, avšak každý nákup bude stát malý poplatek. Investice směřují hlavně do cenných papírů na regulovaném trhu. OPF se na Slovensku vyskytuje nejčastěji.

2. Uzavřený podílový fond (UPF)

Na rozdíl od otevřeného podílového fondu nabízí uzavřený fond omezené akcie prostřednictvím IPO (Initial Public Offering) nebo prostřednictvím soukromého prodeje. Po ukončení IPO se akcie obchodují na burzách. Fond vzniká na dobu určitou, ale časem se může proměnit na otevřený podílový fond. Na Slovensku se tento typ fondu nevyskytuje.

3. Hedgeový fond

Hedgeový fond (hedge fund) čerpá kapitál od akreditovaných jednotlivců nebo institucionálních investorů a není přístupný veřejnosti. Takový fond investuje do široké škály aktiv a řídí se různými agresivními technikami jako například short sell, obchody na páku nebo finanční deriváty. Díky tomu dokáží profitovat i na medvědím, klesajícím trhu. Tento typ fondu je většinou pod dohledem profesionální firmy, která si účtuje odměnu ze zisku fondu.

4. Fond obchodovaný na burze (ETF)

Exchange traded fund je druh fondu, který je obchodován na burze cenných papírů. Sleduje indexy, aktiva, akcie, dluhopisy, atd. Nákupem akcií ETF vlastníte  podíl portfolia, který sleduje zisk a výkon základních aktiv. Do ETF může vkládat kapitál autorizovaný investor, který může dále prodat aktiva na sekundárním trhu menším investorům. Na rozdíl od běžných podílových fondů může investor s podílem manipulovat v průběhu obchodní fáze. Další výhodou je, že odpadá platba vstupních a výstupních poplatků a roční poplatky správcem fondu jsou mnohem menší než běžně.

5. Podílový fond

Podílový fond je podobný hedgeovému fondů. Jediný rozdíl je otevřený charakter fondu. Investoři mohou být akreditovanými investory nebo retailovými investory. Tento typ fondu poskytuje likviditu, lepší diverzifikaci a větší ekonomickou škálu. Nicméně cena je vyšší, protože podílový fond musí platit několik typů poplatků a výdajů.

Poptávka roste i po kryptofondech

Za poslední roky došlo k výrazné změně v poptávce kryptoměnových fondů. Od roku 2016 počet fondů vzrostl téměř čtyřnásobně. Nejvíce fondů je založených v USA, Hong Kongu a Británii. Dnes tvoří největší podíl kryptoměn v hedgeových fondech.

Mezi nejznámější kryptofondy aktuálně patří:

  • Blueyard je kryptofond zaměřený na rizikové investice jako ICO nebo podobné decentralizované startupy. Je to německá společnost, která investorům umožňuje bezpečněji investovat do digitálních aktiv.
  • The Logos Fond zaujal širší záběr, který kombinuje investice do kryptoměn, ICO a profituje i z těžení.
  • Polychain se považuje za jeden z nejuznávanějších kryptoměnových fondů s dobrým zázemím pro většinu investorů, kteří hledají všeobecné digitální investice.

Nárůst počtu kryptofondů – zdroj: cryptofundresearch

Přečtěte si také o kryptoměnových dividendech jako formě pasivního příjmu.

Od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2018 došlo k výraznému nárůstu finančního kapitálu vloženého do kryptofondů. Z počátečních $190 milionů se kapitál navýšil až na $7.11 miliard, což je přibližně 37-násobný nárůst. Většina fondů je však malá a má zainvestováno méně než $10 milionů. Pouze 28 krypto fondů má zainvestováno více než $100 milionů. Toto číslo se může rapidně zvýšit, pokud  SEC schválí Bitcoin ETF.

Nárůst financí vložených do kryptofondů – zdroj: cryptofundresearch

Budoucnost pro kryptoměny

S rostoucí poptávkou po blockchainu je nepochybné, že masové osvojení se může stát realitou již brzy. Každý rok se vytváří stále více kryptoprojektů, což zvyšuje potřebu kryptoměnového investičního fondu. Kromě toho, kryptoměny přitahují i nové investory díky své decentralizované povaze.