Bitcoinu, jakožto nejznámější kryptoměně, se podařilo překročit hranici 1 milionu denně aktivních adres. Ve své relativně krátké historii jsme svědky takové události již podruhé. Poprvé byla tato meta pokořena 27. 11. 2017, tedy v době, kdy se cena bitcoinu závratně rychle přibližovala ke svému dosavadnímu all-time-high.

Aktivita uživatelů bitcoinu se blíží k období bull runu 2017

Podle statistické stránky CoinMetrics.io, která se mimo jiné zaměřuje i na sledování počtu transakcí, výši poplatků za převody, či výnosnosti monitorovaných kryptoměn, bylo v síti Bitcoin během 14. června tohoto roku 1.03 milionu  aktivních adres. Vycházeje z historie je velký předpoklad, že v souvislosti s rostoucím počtem aktivních adres, jakož i celkovým množstvím uskutečněných transakcí, půjde i hodnota bitcoinu nahoru.

Jak je vidět z níže přiloženého grafu, zatímco na začátku roku 2019 byl počet denně aktivních adres na úrovni okolo 450,000 (tmavočervená linie), za méně než šest měsíců narostl jejich počet o více než 120 %.

Světle červená linie nám v grafu zobrazuje počet transakcí uskutečněných v rámci jednoho dne v síti Bitcoin. Stejně jako údaj výše, tak i ty od začátku tohoto roku rostly. K 1. 1. 2019 uvádí CoinMetrics bezmála 250 tisíc převodů, 2. května to již bylo více než 450 tisíc.

Zdroj: CoinMetrics.io

Z grafu níže, který zobrazuje data od posledního bull runu bitcoinu (podzim a zima 2017), je vidět, že jak počet aktivních adres, tak i počet transakcí se rychlým tempem přibližuje ke svým dosavadním maximálním hodnotám.

Zdroj: CoinMetrics.io

Litecoin i ether zaostávají

Pokud bychom chtěli konfrontovat aktivitu uživatelů sítě Bitcoinu s konkurenčními kryptoměnami, v případě srovnání s litecoinem uvidíme značný rozdíl. Počet denně aktivních adres této aktuální čtvrté nejhodnotnější kryptoměny (z pohledu celkové tržní kapitalizace) osciluje již více než rok na úrovních mezi 50ti až 100 tisíci. Ke svému all time high (607,000) v tomto měřítku značně zaostává.

Naproti tomu tržní dvojce – etheru – se oproti LTC daří o poznání lépe. No i když počet denně aktivních adres v síti Ethereum od února tohoto roku vzrůstá, jejich součet stále dosahuje pouze přibližně 60 % toho, co v čase all time high této kryptoměny.

Červená linie – BTC, šedá – LTC, fialová – ETH. Osa vlevo – počet denně aktivních adres. Zdroj: CoinMetrics.io

Počet bitcoinových peněženek atakuje hranici 40 milionů

Zatímco počet denně aktivních adres překročil hranici jednoho milionu, celkový počet peněženek byl podle analytické společnosti statista.com ke konci prvního kvartálu letošního roku téměř 35 milionů. K dnešnímu dni již přitom chybí pouze 500,000 nových peněženek, aby se pokořila hranice 40ti milionů.

Zdroj: blockchain.com

Bitcoinová adresa detailně

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: coindesk.com