NEO Smart Economy je čínská kryptoměna a blockchain platforma. Podle zakladatelů je hlavním cílem NEO předělat tradiční ekonomiku a povznést ji do nové éry inteligentní ekonomiky (smart ekonomiky). Využívají k tomu inovativní blockchain technologii, digitalizaci aktiv, smart kontrakty a decentralizované aplikace Dapp.

NEO, původně nazývaný AntShares (ANS), byl založen dvojicí Da Hongfei a Erik Zhang v roce 2014. Jeho otevřený zdrojový kód byl zveřejněn na GitHub již v červnu 2015. AntShares (NEO) se může pyšnit tím, že byl první otevřenou, decentralizovanou kryptoměnou a blockchain sítí, která byla založena v Číně. Stále větší zájem o ANS spojený se snahou vytvořit blockchain, který by vyhovoval požadavkům soukromých společností, ale i vládních regulátorů, vyústil k rebrandingu AntShares. 22. června 2017 se před 200 účastníky v hlavním sídle společnosti Microsoft v Pekingu z AntShares stalo NEO.

Společnost NEO má mimořádně aktivní vývojářský tým s vlastními developery a různými vývojáři třetích stran, jako jsou City of Zion, NEOtracker a PeterLinX. A právě velká komunita vývojářů třetích stran je jednou ze silných stránek NEO. V praxi to znamená, že samotný tým NEO se zaměřuje na vývoj platformy, zatímco vývoj Dapp (decentralizovaných aplikací) je ponechán na aktivní komunitu.

Potvrzování transakcí

NEO na potvrzování transakcí využívá odlišný princip jako BTC nebo ETH. Mechanismus pro získávání konsensu v síti se nazývá Delegated Byzantine Fault Tolerance – dBFT (v našich končinách, je tento problém znám pod jménem Problém dvou armád).

Mechanismus dBFT je založen na BookKeeper-ech (uživatelích), kteří se podílejí na provozu NEO blockchain sítě a správě uzlů. Při nové transakci, BookKeeper podá návrh nového bloku (v němž je zapsána nová transakce) ostatním účastníkům sítě. Pokud se dvě třetiny všech účastníků shodnou na BookKeeper-ové verzi bloku, dosáhne se konsenzus a navrhovaný blok je zapsán do blockchain sítě.

BookKeeper č.1 podá návrh bloku. Pokud ho ostatní BookKeepeři schválí, vznikne konsenzus a blok se zařadí do blockchainu. Pokud nedojde ke konsenzu, proces se opakuje s tím, že návrh bloku podává jiný BookKeeper.

Aby BookKeepeři mohli provozovat uzly v síti a ověřovat transakce, musí splňovat určité výkonnostní požadavky a držet určitou částku NEO. Jako odměnu za provozování uzlů a sítě, BookKeepeři získávají odměnu v podobě GAS tokenů.

Díky dBFT mechanismu a některým dalším klíčovým optimalizacím, společnost NEO tvrdí, že jejich síť dokáže zpracovat 1,000 transakcí za sekundu (Ethereum 15 transakcí za sekundu) a v blízké budoucnosti dokáže zpracovat až 10,000 transakcí za sekundu.

Platfoma využívá dva odlišné tokeny, NEO a GAS

NEO (token)

NEO je token, který slouží jako investice do blockchainu NEO. Prakticky se jedná o  podíl na projektu. Celkový počet NEO tokenů je pevně stanoven na 100 milionů kusů. Všechny tyto tokeny byly předtěžené při vytvoření prvního bloku (takzvaného genesis bloku). 50 milionů NEO bylo rozděleno prostřednictvím ICO a zbývajících 50 milionů tokenů bude do oběhu postupně uvolňovaných od 16. října 2017. NEO se od jiných kryptoměn liší i tím, že není dělitelný. Nejmenší jednotka je 1 NEO. Držitelé NEO tokenů mají hlasovací práva v rámci změn v ekosystému a mohou se podílet na správě sítě a vytváření bloků.

NEO (token) je podíl na projektu NEO Smart Economy.

Držitelé NEO získávají pasivní dividendy ve formě tokenu GAS. Jednoduše držíte v peněžence (nebo některých burzách) NEO a přibývá vám GAS. Čím více NEO máte, tím více GAS-u generujete. 1 NEO za rok vygeneruje přibližně 0.1 GAS. Jednou z oficiálně podporovaných peněženek je NEON wallet (vyvíjen třetí stranou), která Vám umožňuje přijímat a odesílat NEO i GAS.

Tip: Na této stránce najdete online kalkulačku, která vypočítá množství GAS, které dostáváte za držení NEO.

GAS

GAS je token, který pohání NEO blockchain. Veškeré poplatky na NEO platformě, včetně poplatků za transakce, odměny pro BookKeepery, provozování dApps a smart konktraktů jsou placené v GAS. Celkový počet GAS je také 100 milionů kusů. GAS se postupně generuje, a to rychlostí 8 GAS za blok. Množství generovaného GAS se snižuje o 1 token na každé 2 miliony vytvořených bloků. Očekává se, že poslední GAS vznikne v roce 2039. Na rozdíl od NEO tokenů, GAS je dělitelný a tedy můžete klidně poslat například 0.42 GAS.

GAS je možné získávat i držením NEO na některých kryptoměnových burzách. Binance vyplácí uživatelům GAS každých 30 dní a Kucoin vyplácí GAS jednou za 24 hodin. Obecně je nejvhodnější držet NEO v peněžence. Je to bezpečnější a narozdíl od zmíněných burz si v peněžence (například NEON wallet) můžete nárokovat GAS kdykoliv chcete.

GAS je kryptoměna, která pohání platformu NEO.

Digitální identita

Vize NEO o budoucnosti obchodu zahrnuje digitalizaci aktiv a jejich propojení se smart kontrakty. NEO dokáže převést aktiva na elektronické údaje, které jsou programovatelné. Díky blockchain síti jsou tato aktiva důvěryhodné, sledovatelné, transparentní a bez zprostředkovatelů.

NEO umožňuje vytvoření digitální  identity, jakéhosi souboru údajů o jednotlivcích, subjektů a společnostech v elektronické podobě. Digitální identita slouží pro vytvoření důvěryhodného propojení mezi digitálními a fyzickými osobami, například v případě obchodu. Tyto digitální identity jsou založeny na bázi multifaktorových autentifikačních mechanismů, jako je rozpoznávání obličeje, otisky prstů, rozpoznávání hlasu a SMS.

Nejznámější kryptoburzy, na kterých můžete zakoupit NEO jsou  Binance, Bitfinex, Kucoin. GAS koupíte například na burzách Binance, Kucoin, Poloniex.

Smart kontrakty, dAPPs a ICO

Smart kontrakty vyvinuté společností NEO jsou skutečně revoluční. Na rozdíl od jiných platforem pro smart kontrakty, při NEO se nemusíte učit nový jazyk. Na tvorbu smart kontraktů momentálně můžete využít jazyky B.Net, F#, Java, Kotlin, a pracuje se na zavedení C, C ++, Golang a JavaScript.

NEO také podporuje tvorbu decentralizovaných aplikaci – dAPPs. Příkladem dAPPs jsou inteligentní fondy, právní inteligentní smlouvy s podporou AI (umělé inteligence) a decentralizované burzy.

Díky podpoře smart kontraktů a decentralizovaných aplikací, NEO je velmi rozšířená  platforma pro ICO a distribuci tokenů. Mnozí proto označují NEO za přímého konkurenta Etherea. Společnost NEO si dobře uvědomuje riziko spojené s hostováním ICO. Aby se předešlo podvodným ICO, NEO zavedlo několik filtrů. Jeden z nich je například poplatek pro založení ICO v podobě 500 GAS. Tyto filtry pomáhají zajistit, aby na platformě vznikaly jen kvalitní podnikatelské nápady.

NEO komunita

Jak bylo již v článku zmíněno, NEO komunita je integrální součástí projektu. Samotná společnost si dobře uvědomuje, jak je důležitá spokojená komunita pro kterýkoliv blockchain projekt.

NEO se rozhodlo  poděkovat NEO komunitě  za podporu a podělit se se svým úspěchem. Společnost proto vytvořila kampaň, v rámci které vraceli peníze investorům, kteří  přispěli na rozběh AntShares (NEO) v prvních dvou organizovaných ICO kolech. NEO tak jako vůbec první kryptoměnová společnost zpětně vrátila celý kapitál prvních investorů.

Závěr

NEO Smart economy je velmi zajímavý a perspektivní projekt, který kombinuje blockchain síť, digitální identitu a smart kontrakty k vytvoření inteligentní ekonomiky budoucnosti. Se zajímavými inovativními řešeními v oblasti digitalizace aktiv a obchodu, NEO je jedním z nejdůležitějších projektů pocházejících z Číny, které se bezpochyby vyplatí sledovat.