NEM Foundation, nezisková organizace založená za účelem podpory a propagace NEM blockchainu, plánuje v důsledku škrtů propustit více zaměstnanců. K tomuto nepopulárnímu kroku musí přistoupit z důvodu snahy o restrukturalizaci, čímž chce předejít hrozícímu bankrotu.

Nově zvolená prezidentka NEM Foundation Alex Tinsmanová uvedla, že organizace má v úmyslu předložit komunitě žádost o financování. Částka, kterou podle jejích slov potřebují na odvrácení bankrotu, se pohybuje na úrovni 160 milionů XEM, v době psaní článku jde téměř o $6.5 milionu.

Za špatnými výsledky stojí bývalé vedení

Tinsmanová, která s daným návrhem přišla, se vyjádřila, že jde o jediné schůdné řešení, jak zvrátit špatnou finanční situaci, kterou po sobě zanechalo odcházející vedení NEM Foundation.

„V podstatě jsme si uvědomili, že kvůli špatnému hospodaření předchozí výkonné rady máme k dispozici finance pouze na jeden měsíc fungování. Mediální zprávy o tom, že naše nadace je bez finančních prostředků, jsou nesprávné. Musím však potvrdit, že  aktuální výdaje nejsou trvale udržitelné. I proto jsme se rozhodli přetransformovat NEM Foundation z organizace zaměřené na propagaci na organizaci zaměřenou na produkty. Naším cílem je vytvořit udržitelnou budoucnost.“

Žádost o získání financí však ještě musí projít hlasováním, kterého se zúčastní všech 202 členů. Na základě odsouhlasené částky se pak rozhodne, kolik zaměstnanců bude muset NEM Foundation opustit.

NEM Foundation se v poslední době zaměřovala na pilotní projekty zabývající se formami hlasování za využití technologie blockchain. Alex Tinsmanová, která byla na svou pozici zvolena právě využitím těchto technik, však tvrdí, že NEM Foundation utratila až příliš velkou část rozpočtu na financování marketingu týkajícího se nových projektů. Podle jejích slov by mělo jít až o 80 milionů XEM ($3.25 milionu).

Nová prezidentka vyzývá k větší průhlednosti

Tinsmanová, za kterou hlasovalo 148 z 202 členů NEM Foundation, uvedla, že mezi první kroky, které plánuje zavést, bude patřit požadavek, aby jednotlivé týmy pravidelně zveřejňovaly informace, jak nakládají s přidělenými financemi. Podle jejích slov se chce zaměřit především na transparentnost zjednodušení operací. Záměrem je přitom poskytnout nejlepší platformu pro vývojáře a ostatní zainteresované strany.

Cílem této restrukturalizace bude i ochrana integrity uskutečněných, ale především budoucích investic. Tinsmanová věří, že NEM Foundation dokáže i nadále poskytovat inovativní blockchainová řešení, která si najdou uplatnění ve vládních strukturách, v průmyslu, ale také v řadách běžných uživatelů.

Jaká je budoucnost technologie blockchain?

Zlepšení finanční situace může přinést nový plugin Catapult

Nadace se zároveň zavázala snížit náklady až o 60 %. K tomu jim má dopomoci i změna struktury celé organizace. Představitelé NEM Foundation se rozhodli pro reorganizaci, jejímž výsledkem bude přechod z regionálních týmů na produktové týmy. Ty se zaměří na vývoj a realizaci nového pluginu Catapult, jehož spuštění je naplánováno na tento rok.

Jeho primárním zaměřením bude vytvoření kompatibility mezi soukromými a veřejnými sítěmi. Zároveň bude umožňovat tvorbu digitálních aktiv, decentralizovaných swapů, či poskytovat pokročilá řešení pro správu účtů.

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk

Zdroj: coindesk.com