Od nejbližší Litecoin (LTC) halving události nás dělí jen několik hodin. Samotný halving je často doprovázen zvyšováním ceny dotyčné kryptoměny. Co to ale halving je a jak se dotkne samotného LTC?

Co je to halving?

Halving je proces, během kterého se odměna za těžbu kryptoměny trvale sníží na polovinu. Mineři (osoby účastnící se těžebních operacích) jsou odměňováni kryptoměnami za to, že udržují blockchain síť v chodu a řešením matematických problémů potvrzují transakce a vytvářejí nové bloky. Samotná odměna je specifická pro každou kryptoměnu. V případě Litecoinu jsou v současnosti mineři odměňováni 50 LTC za blok. Po 5. srpnu, kdy dojde k halvingu, se tato odměna sníží na polovinu, tedy 25 LTC za jeden blok.

Odměna minerům se v Litecoin síti snižuje na polovinu každých 840,000 bloků, což nastává pravidelně každé čtyři roky. Rychlost vytváření Litecoin bloků je přibližně 2.5 minuty s přibližně 576 bloky generovanými za den. Jedním z klíčových faktorů, který je třeba vzít v úvahu, je fakt, že celkový počet LTC je pevně stanoven na 84 milionů kusů, tudíž je omezen. Tato charakteristika LTC a jiných kryptoměn (např bitcoinu) je odlišuje od klasických měn (FIAT), které je teoreticky možné tisknout donekonečna.

Jednoznačně stanovit, kdy bude poslední LTC vytěžen, je obtížné, avšak Litecoin Foundation odhaduje, že se tak stane přibližně v roce 2142. V současnosti je v oběhu 62,983,450 LTC, což představuje 74.93 % celkového počtu. Zbývá tedy zhruba 21 milionů mincí, které mají těžit až do roku 2142. Pro srovnání, poslední BTC bude vytěžen přibližně v roce 2140.

Litecoin halving a cena

Samotný halving bývá pečlivě sledován investory, jelikož snížení odměny za těžbu přímo ovlivňuje ziskovost samotné těžební operace, což má přímý vliv na cenu. Podle pravidla nabídky a poptávky by halving teoreticky měl zvyšovat cenu samotné kryptoměny. Když do oběhu vstupuje méně mincí, cena následně stoupá, protože poptávka – teoreticky – překonává nabídku. I když to pro investory zní jako zaručená výhra, může to vést k ještě větší nestabilitě na již tak nestabilním trhu. Menší odměna za vytěžení bloku totiž může snižovat motivaci minerů pokračovat v těžbě, než se práce nestane zase ziskovou.

Když se odměna za těžbu sníží na polovinu, někteří mineři přestanou profitovat, v důsledku čehož vypnou svůj stroj. Pokud to udělá velké procento těžařů, transakce se na nějakou dobu zpomalí. V případě Litecoinu můžeme očekávat zpomalení na zhruba sedm dní, pak by se situace měla vrátit do původního stavu.

Předchozí halving události byly vždy doprovázeny zvýšeným zájmem investorů a ten současný LTC halving není výjimkou. Podle Google Trends vyhledávání výrazů „Litecoin halving“ vrcholil mezi 9. červnem a 15. červnem. Údaje však ukazují, že tento trend se opět zvyšuje. Vyhledávání výrazu „Bitcoin halving“ na Googlu je obvykle početnější než záznamy pro Litecoin, tento trend se však k 30. červenci zvrátil.

google-trends-graf

Objem vyhledávání pojmů „Litecoin halving“ a „Bitcoin halving“ v Googlu. Zdroj: Google Trends

Navzdory obecně akceptované teorii, že pokles nabídky vede k odpovídajícímu zvýšení poptávky, realita může být jiná. Charlie Lee, zakladatel a tvůrce Litecoinu, popisuje, proč vedle halvingu má na cenu vliv i sentiment trhu:

„Pokud jde o cenu, halving by se měl promítnout do ceny LTC, protože všichni o tom vědí již od začátku. Jde však o to, že lidé očekávají zvýšení ceny. Takže mnoho lidí nakupuje, protože očekávají, že cena vzroste jako součást nějakého proroctví. Nicméně je to trochu jinak. Cena stoupá, protože lidé nakupují.“

Závěr

Snížení odměn pro minery za vytěžení bloku je efektivní proces filtrování a obecně se akceptuje, že vliv na cenu je obvykle pozitivní. Snížení motivace minerů je pro LTC dobré, protože na provozování těžebních operací zůstanou jen lidé, kteří to skutečně myslí vážně. Pokud jde o cenovou akci, záleží hodně na sentimentu, ale obvykle je dopad halvingu na cenu kryptoměny pozitivní. Nicméně je možné, že tentokrát prudký růst nenastane. Tento rok byl pro LTC z hlediska ceny více než pozitivní a svým vývojem překonal několik silných kryptoměn. Proto je možné, že své momentum LTC již využil a samotný hlaving bude mít jen minimální dopad. Tak či onak, halving je pro Litecoin důležitým milníkem.

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: cointelegraph.com