Březen je měsíc, který se nese v duchu daní. Ani virtuální měny nejsou od této nepříjemné povinnosti zproštěny. Kryptoměny a daně jsou ovšem stále tématem mnoha diskuzí a zřejmě i naše legislativa pořád tápe, ač je to již 10 let od založení první kryptoměny Bitcoinu. My jsme pro vás připravili informativní přehled, jak zdanit kryptoměny.

V článku se dozvíte:

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

1. 4. 2019 – Termín pro podání přiznání na finanční úřad.

1. 5. 2019 – Termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

1. 7. 2019 – Prodloužený termín pro podání přiznání (při využití daňového poradce nebo advokáta).

1. 8. 2019 – Prodloužený termín pro podání přehledů (při využití daňového poradce nebo advokáta).

Kryptoměny a česká legislativa

Na kryptoměny zdejší orgány nepohlíží jako na peněžní prostředek a nejsou zastřešeny ČNB (tudíž nepodléhají jejímu dohledu) a jsou definované jako nehmotný movitý majetek. Podle ČNB nelze považovat kryptoměny jako obdobu cenného papíru, cizí měnu nebo virtuální peníze a nelze zařadit příjmy z kryptoměn do kapitálových příjmů.

Existuje zde jisté právní vakuum způsobené pomalou reakcí legislativy na technologický pokrok. V praktickém důsledku poplatníkům vzniká zdanitelný příjem při jakémkoliv prodeji kryptoměny za peníze, směně kryptoměny za zboží nebo službu (platba kryptoměnou v obchodě), ale i směně jedné kryptoměny za jinou kryptoměnu, na což se často zapomíná.

Kryptoměna je virtuální měna a tudíž se můžeme opřít o definici v Zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ta potvrzuje to, že se nejedná o peněžní prostředek a jedná se o elektronicky uchovávanou jednotku, viz § 2 odst. 1 písm. l. Veškeré obchody, které probíhají na burzách, spadají tedy pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy.

Ze Zákona o dani z příjmu ČR nám plyne, že kryptoměny nepodléhají žádným úpravám nebo osvobozením (jako je to u cenných papíru nebo zlata). Kde ovšem nezapomněli virtuální měny zmínit, je zákon o EET a zde se praví, že platby ve virtuální měně EET podléhají.

Zdanění obchodování s kryptoměnami

Zisk z obchodování s kryptoměnami se daní bez závislosti na tom, zda se jedná o příjem ve fiat měně nebo té virtuální. Pokud obchodujete nepravidelně a příležitostně, váš příjem spadá do kategorie Ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). Sazba daně pro fyzické osoby je 15 % (vztahuje se na čistý zisk) a pro právnické 19 %.

Příležitostný příjem pro fyzické osoby do 30 tisíc korun za rok se nedaní, u virtuálních měn avšak toto neplatí. Nespadají totiž do kategorie Příležitostných příjmů, ale spadají pod § 10 odst. 1 písm. b zákona o daních z příjmů.

Pokud kryptoměny držíte ve své peněžence, nic nedaníte. To až tehdy, když kryptoměny prodáte, směníte, anebo použijete k nákupu zboží.

K obchodování s kryptoměnami zatím není živnostenské oprávnění potřebné, tohle se ovšem může kdykoliv změnit. Doporučujeme vždy sledovat aktuální změny v zákonech.

Zhlédněte užitečná videa z konferencí:

Zdanění těžby kryptoměn

Zde se jedná již o poskytování služby, tudíž je nutné zřídit živnostenské oprávnění a přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Příjem se zdaňuje dle §7 Zákona o dani z příjmu. Nelze zdaňovat kryptoměnu, ale až její směnu například za fiat měnu.

Zdanění směny a prodeje kryptoměn

Pokud prodáváte nebo směňujete kryptoměny, tyto činnosti podléhají zdanění jako Příjem z prodeje jiných věcí. Pokud jste fyzická osoba, opět pro vás platí sazba ve výši 15 % a vychází se ze Zákona o daních z příjmů (§ 10 odst. 1 písm. b) bod 3).

Pokud jste ovšem podnikatelem (a zároveň těžíte), tak můžete uplatnit daňový režim jako u výroby vlastní činnosti. Výhodou je, že si můžete od příjmu odečíst výdaje na hardware, poplatky poolů a další. Příjem z prodeje kryptoměn podléhá zdanění jako příjem z prodeje věcí v rámci podnikání.

Zdanění nákupu zboží za kryptoměny

Při nákupu zboží nebo služeb za kryptoměny se jedná o nepeněžní příjem, nakoupené zboží se musí ocenit a zdanit. U fyzických osob se vychází ze zákona o daních z příjmů (§ 3 odst. 2). Zdanitelný příjem se v tomto případě rovná hodnotě pořízeného zboží nebo služby.

DPH – daň z přidané hodnoty

Směna kryptoměn na burze je od DPH osvobozená. Také je to pravděpodobně i u těžby – není známý koncový zákazník ani místo uskutečněného plnění. Pokud nějaký váš příjem nepodléhá DPH, potom si nelze DPH z nákladů uplatnit. A jestli máte několik příjmů, musíte krátit veškeré náklady koeficientem.

Pokud jste podnikatelem a ve své činnosti (např. kavárna, e-shop) dáváte možnost platit ve virtuální měně, musíte DPH odvádět. K ceně přičtete DPH, které poté musíte odvést státu.

Přepočet hodnoty kryptoměn v českých korunách

Pokud jste podnikající fyzická nebo právnická osoba, máte povinnost vést své účetnictví v českých korunách. ČNB ovšem nevypisuje pro kryptoměny kurz, a tak je nutno trocha improvizace. Lze to následovně: například použijte kurz amerického dolaru (USD) a přepočítáte si svou hodnotu v BTC (aj. kryptoměnách), poté USD převedete do CZK (české koruny).

Kryptoměny a účetní pohled

Také v účetnictví je problematika kryptoměn nejasná. V současné době doporučovaný způsob je, aby se kryptoměny účtovaly jako zásoby. Spekuluje se však také o zařazení jako cenné papíry, nehmotný majetek nebo dokonce jako ceniny. Jednotná právní úprava však aktuálně neexistuje. Ministerstvo financí také prosazuje, aby se v případě snížení hodnoty kryptoměn vytvářely opravné položky.

Problematické také může být doložení zůstatků účtů s kryptoměnami při účetní závěrce. Zůstatek účtu by měl souhlasit se zůstatkem na výpisu z elektronické peněženky. Ne u všech typů kryptoměn však tato peněženka existuje, a tak je potřeba mít alespoň čestné prohlášení dané osoby, nebo mít výpis z burzy. To je však editovatelný excelový soubor, a proto je možné, že takový dokument nemusí obstát před kontrolou z finančního úřadu.

Oceňování kryptoměn se řídí běžnou právní úpravou. Při nákupu kryptoměn je tedy použita pořizovací cena (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Při vyskladnění je pak hodnota vydávané kryptoměny oceněna buď váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO.

Upozorňujeme, že autor článku není daňovým poradcem a nemá oprávnění k závaznému výkladu právních předpisů. Doporučujeme vám se vždy obrátit na  daňového poradce, účetní anebo příslušné úřady.