Samuel Leach, vlastník několika firem, podnikatel a jeden z nejsledovanějších obchodníků celosvětově, sdílí své vize o nezbytných faktorech pro růst kryptoměn a širším přijetí nových technologií založených na decentralizaci.

Uplynulo již 10 let od doby, kdy člověk (či skupina) pod pseudonymem Satoshi Nakomoto publikoval svůj první „white paper“ popisující koncept pro první decentralizovanou digitální měnu na světě – Bitcoin. Nakamotova vize vydláždila cestu pro více než 2,000 altcoinů, které následovaly Bitcoin. Co jsme se ale za poslední desetiletí naučili z revoluční technologie? A jak tato ponaučení pomohou kryptoměnám růst během dalších 10 let?

Důležitost vzdělání

Pro mnoho uživatelů zůstává koncept vysvětlený v Nakamotově devítistránkovém white paperu něčím abstraktním. Zakládá se totiž na pro ně neznámé technologii distribuované účetní knize a na komplexních principech kryptografie. Tyto faktory spolu s nehmatatelnou povahou kryptoměn jsou bariéry v cestě za masovým přijetím kryptoměn. Uživatelé mají přirozeně problémy s pochopením konceptu „digital scarcity“ (digitální nedostupnost).

Vzestup kryptoměn nám připomíná, že vzdělání uživatelů je velmi důležité k tomu, aby porozuměli relativně složité blockchain technologii a získali v ní tak větší důvěru. Pomoci uživatelům pochopit výhody kryptoměn a zvyšování povědomí o technologiích, na kterých kryptoměny stojí, bude naprosto zásadní pro vzestup a rozsáhlé přijetí digitálních měn během dalších 10 let.

Brzká regulace je nezbytná

Někteří lidé v kryptoprůmyslu zůstávají velmi skeptičtí v otázce potenciálního dopadu regulace na tento sektor. Stačí se podívat na vysokou volatilitu kryptoměn v posledních 12 měsících a je pochopitelné, proč je regulace tak důležitá pro udržitelný růst nejen kryptoměn, ale i jakýchkoliv podobných decentralizovaných technologií.

Regulace reprezentuje pozitivní vývoj pro nově rostoucí odvětví, které čelí problémům s důvěryhodností, stabilitou a spolehlivostí, a trh s kryptoměnami je přesně takovým odvětvím. Regulace by pomohla nejen ochránit budoucí investory od pochybných ICO projektů, ale také pomůže odfiltrovat tyto nekvalitní projekty a předejde tak budoucímu poškození reputace celého odvětví.

Zřízení transparentního, vyváženého a regulovaného prostředí bude pro kryptoměny a další odvětví spojené s technologiemi jako blockchain životně důležité.

Výhody přijetí transformace

Dlouho fungující odvětví, jako například finanční sektor, se také dlouho zdráhala přijmout změny, ale kryptoměny pravděpodobně budou pro velké finanční instituce větší konkurencí než kterákoliv technologie v minulosti. Peer-to-peer systém byl vytvořen, aby eliminoval potřebu centralizované entity a některými byl přivítán dokonce jako konec tradičního bankovnictví. Přesto by však přijetím kryptoměn mohly finanční instituce hodně získat.

Většinu posledního desetiletí velké finanční instituce veřejně kryptoměny odsuzovaly. Přesto společnost Goldman Sachs zaskočila mnoho lidí, když nedávno potvrdila spuštění Bitcoinové směnárny. Toto oznámení indikuje změnu vstříc přijetí kryptoměn předními hráči ve finanční sféře. Stejně jako tomu je u mnoha transformativních technologií, ti, kteří je přijmou brzy, mají nakonec možnost z nich vytěžit nejvíce.

Důležitost partnerské spolupráce

Smysluplná spolupráce je nezbytná pro jakékoliv rozvíjející se odvětví. Kryptoprůmysl by jistě mohl těžit jak z vnější spolupráce, tak z podpory spolupráce uvnitř odvětví. Obrovský nárůst v počtu ICO projektů a směnáren vedl k velkému rozdělení průmyslu, kterému zůstalo jen pár společných znaků a hodnot.

Je třeba se poučit od ostatních odvětví. Podpora spolupráce s externími institucemi a regulace v odvětví může zlepšit reputaci a podpořit širší přijetí kryptoměn. Velmi široké spektrum a nelikvidní povaha digitálních měn je pro sektor také velmi problematická. Více smysluplných partnerství by však mohlo pomoci vytvořit regulovanou strukturu, povzbudit investice společností a snížit volatilitu trhu.

Za prvních deset let od počátku kryptoměn jsme byli svědky vzestupů a poklesů trhu. Výzvy, kterými kryptoměny prošly na cestě za masovým přijetím, jsou však jistě cennými zkušenostmi. Lepší porozumění, podpora transformace, regulace a podpora spolupráce jsou náměty pro inovativní lídry průmyslu. Tyto faktory sehrají klíčovou roli nejen ve vzestupu kryptoměn, ale také pro nové technologie, které mají základ v decentralizaci.

Zdroj: coinspeaker.com