Blockchain. Všude je blockchain, neboť je to horká novinka. Investice velkých společností do této technologie rozpoutaly závod o to, kdo bude rychlejší s PoC (Proof of Concept) a implementací. Podle jednoho z průzkumů trhu má přibližně 56 % dotazovaných společností v krátkodobém plánu nějakým způsobem zavést blockchain. Obchodníci se těší, „ajťáci“ se těší, zákazníci se těší. Lidé a společnosti se k blockchainu chtějí dostat co nejrychleji, aby si také mohli utrhnout co největší kus koláče, který tato nová technologie nabízí.

Blockchain je pro korporátní využití poměrně nový pojem. Stává se z něj spíše trend než business nástroj s racionálním základem. Jak tedy zjistit, zda je  blockchain vhodný právě pro vaši společnost nebo odvětví? V tomto článku vám pomůžeme právě s touto otázkou. Ukážeme vám, jak svůj byznys můžete vidět z pohledu blockchain specialisty. Podívejme se však nejprve v rychlosti na to, co se vlastně skrývá pod pojmem blockchain pro korporátní využití.

Co je to blockchain?

Shrnuto v jedné větě:

Blockchain pro korporátní využití je distribuovaná databáze, která může mít v sobě zakódovaná pravidla (smart kontrakty) a která je sdílena mezi účastníky byznys sítě.

To znamená, že je to systém, v němž zúčastněné strany spolupracují a jejich činy jsou trvale a neměnně zaznamenány v databázi. Na základě dohledatelnosti, kterou tento mechanismus nabízí, vzniká důvěra mezi účastníky sítě.

Blockchain už dávno není to slavné „krypto“. Dnes je třeba se podívat za hranice  kryptoměn na možné využití pro byznys. Abychom správně dokázali určit, kde se dá blockchain použít, je nutné znát základní funkcionality, které blockchain přináší  – sdílená databáze, povolení k síti, konsensus, smart kontrakty .

Dále je pro správnou implementaci blockchain technologie potřebná hluboká znalost podnikových procesů. Často se můžeme setkat s názorem, že implementace blockchainu do systémů společnosti je pro „ajťáky“. Důkladná znalost vašeho byznysu je vitální pro úspěšný přechod na systém sdílené databáze.

V neposlední řadě je důležité se seznámit s případy použití blockchainu, která již existují a jsou úspěšná. Na pár takových se podíváme právě teď.

Rychlý pohled na stávající možnosti využití blockchainu

Existuje několik modelů využití korporátního blockchainu, které mají pozitivní vliv na jeden nebo více aspektů operací společnosti, a toto číslo rychle roste. Tato  technologie je teprve ve své počáteční fázi, což znamená, že nové a nové možnosti využití se objevují každý den. Zde je pár příkladů:

Sledování dodavatelského řetězce

Odvětví s pravděpodobně největší možností adopce blockchainu je potravinářský průmysl. Velké obchodní sítě jako například WalmartCarrefour začínají využívat blockchain na zjednodušení procesu zjišťování původu potravin, které prodávají. Ve Walmartu mohlo dohledání původu potraviny trvat až 7 dní (z pultu až po farmu). S řešením od IBM zvládnou tuto akci provést za 2.2 sekundy. Takový obrovský skok znamená větší bezpečnost potravin a méně soudních procesů pro Walmart.

V průmyslové výrobě se blockchain používá ke sledování jednotlivých součástek  od výroby až po nasazení na finální produkt. Spojení s IoT (Internet of Things, Internet věcí) technologií umožňuje blockchain výrobcům, aby sledovali životní cyklus součástek. Díky tomu je možné zjistit, proč některé součástky selhávají a jak tomu předejít.

Využití se též najde v oblasti luxusních produktů jako například zlato, diamanty,  umění, drahá vína nebo luxusní hodinky. Blockchain dokáže sledovat a ukládat informace o pohybu těchto výrobků a uchovat si kopie jejich certifikátů i s obrázky s vysokým rozlišením. Díky tomu si kdokoliv může ověřit pravost těchto výrobků a to s velkou jistotou právě díky neměnnosti blockchainu.

Sdílení dat

Díky systému povolení, které si jednotliví účastníci dokáží v blockchainu nastavit, je možné bezpečně sdílet a prohlížet si citlivá data. Několik institucí může tak sdílet databázi a každá strana uvidí pouze ta data, na která má povolení.

Skvělým příkladem je bankovní sektor, kde platí zásada KYC (Know Your Customer, poznej svého zákazníka), nebo nová regulace PSD2 o sdílení dat mezi finančními institucemi. Blockchain má pro podobná využití výborné vlastnosti.

Validační procesy

Pojišťovny mají často dlouhé a pomalé procesy validace pojistných událostí. Když klient zadá pojistnou událost, je nutná účast několika stran, aby mohla být zpracována a aby mohlo být klientovi vyhověno. Tyto strany jsou například: zákazník, jeden nebo více lékařů, pojišťovna, regulátor, stát, atd.

Blockchain má potenciál tento proces urychlit díky systému sdílené databáze automatizovaným smart kontraktem. Také se proces stane bezpečnějším a může lépe předcházet podvodům. To vše díky zmiňovaným vlastnostím neměnnosti a dohledatelnosti, kterými blockchain disponuje.

Pokud jste se našli v jednom z těchto případů, nebo máte jiný případ, kde by blockchain mohl mít využití, potřebujete najít odpovědi na těchto 5 otázek.

  1. Co je ve vašem byznysu „asset“, který se bude ve vaší síti přepravovat?

Principem blockchainu je, že se asset (digitální produkt nebo aktivum) mění, nebo mění vlastníka a záznamy o tom jsou ukládány v blocích. Otázkou je, co je vaším assetem? Může to být informace, data, obrázky, smlouvy, tokeny (a kryptoměny) nebo digitální odkaz na fyzický produkt.

Pokud například máte prodejnu aut, váš asset bude digitální odkaz na auto. Pokud máte pojišťovnu, assetem budou záznamy o klientech. Pokud vlastníte továrnu, která vyrábí nějaký produkt, assetem mohou být digitální odkazy na jednotlivé produkty, které používáte při výrobě.

Správná identifikace assetu je prvním krokem k úspěšné implementaci blockchain technologie. V případě, že jeden nebo více ze základních prvků blockchainu  (dohledatelnost, neměnitelnost, důvěra, konečnost anebo existence byznys sítě s povoleními)  má pro vaši firmu význam, pak má smysl udělat další krok a ptát se dál.

  1. Kdo jsou účastníci vaší byznys sítě?

Jednou z výhod blockchainu je schopnost efektivně pracovat s rozsáhlou sítí účastníků, kteří si vyměňují nebo modifikují nějaké aktivum. Účastníci sítě mohou být dodavatelé, partneři, zákazníci, regulátoři, státní instituce, apod.

Jaký by byl postoj vašich partnerů k přechodu na novou technologii? Měli by na to dostatek prostředků? Jaké výhody by z takového přechodu partneři měli?

  1. Co se bude dít s aktivy, které máte na blockchainu?

Odpověď na tuto otázku závisí na typu odvětví, ve kterém se pohybujete. Zodpovězení těchto otázek může pomoci:

  • Jaké transakce budou ve vaší síti probíhat?
  • Budete vytvářet informace a sdílet je s jinými stranami?
  • Bude váš asset měnit majitele? Bude někdo na síti odměňován za svou činnost?
  • Budete potřebovat implementovat smart kontrakty pro automatické provádění rutinních úkolů?
  1. Které procesy dosud vykonávané jiným způsobem zvládne blockchain lépe?

Co vám reálně blockchain pomůže vyřešit? Identifikujte procesy, které chcete zefektivnit, udělat bezpečnější nebo levnější. Blockchain není vhodný pro jakýkoliv typ úlohy či byznysu, to je třeba mít také na paměti.

Implementujte blockchain s cílem zlepšit váš byznys, ne s cílem mít horkou novinku, která je vám však k ničemu.

V této fázi se znovu musíte důkladně podívat na svou firmu, analyzovat procesy a mluvit s lidmi zodpovědnými za tyto procesy. Otázka 3. a 4. spolu úzce souvisí.

  1. Jaký model síťových povolení je pro vás nejvhodnější?

Tato otázka směřuje na to, jak bude vypadat vaše síť partnerů. Důležité je, kdo bude její součástí a jaké budou mít jednotlivé strany úlohy.

Kdo bude mít přístup k jakým datům? Kdo může data měnit? Na základě čeho budou udělována povolení? Jaký bude proces při schvalování změn informací uložených na blockchainu či přidávání nových informací?

Pátou otázkou končíme základní high-level analýzu a na jejím konci byste měli vědět, zda je blockchain pro vás a vaši firmu vhodný či nikoliv. Na zodpovězení těchto otázek nejste sami. Existuje již mnoho možností a odborníků, s nimiž se dá poradit, jestli je blockchain vhodný právě pro vás. Nezahálejte, protože technologie se vyvíjí rychle a ti, kteří ji přijmou dříve, budou také dříve umět čerpat její benefity. Je však důležité si uvědomit, že to není ultimátní řešení pro všechny problémy a firmy.