Hlavním prodejním argumentem sítí jako Ethereum a EOS je jejich schopnost provádět smart kontrakty, alespoň podle podporovatelů těchto projektů. Právě oni tvrdí, že Bitcoin je prostě příliš limitován a konzervativní. Na odhalení pravé síly této blockchainové technologie jsou zapotřebí nové přístupy.

Z technické stránky to však není úplně pravda. Skriptovací jazyk Bitcoinu je mnohem méně expresivní, např. Solidity – jazyk Ethereum sítě. Přesto je technicky možné, aby se na dnešní Bitcoinové síti spouštěly určité druhy smart kontraktů. Zde jsou tři příklady použití smart kontraktů na Bitcoinové síti: Bitcoin Lightning Network, nedávno ohlášený Arwen protokol, který dramaticky zvyšuje bezpečnost obchodníků na burze, a Abra, která uživatelům umožňuje zafixovat hodnotu jejich Bitcoinu (BTC) k mnoha dalším reálným světovým aktivům.

Společnost Abra zavede ve své aplikaci Litecoin smart kontrakty

Dalším příkladem je multipodpisování BTC transakcí (multisignatures / MultiSig). Zakladatel Bitcoin Core Gavin Andresen jednou řekl, že většina toho, co je možné udělat na Ethereum síti, by mohlo být provedeno právě pomocí funkce multipodpisování v Bitcoinové síti. Ve skutečnosti se o tomto Andersen zmínil ještě dříve, než bylo Ethereum oficiálně založeno.

Otázkou využitelnosti Bitcoinových smart kontraktů se nedávno zabýval i Jameson Lopp (technický ředitel CASA) v interview pro Epicenter. Lopp mluvil o jeho pohledu na Bitcoinovou síť a označil ji jako „důvěryhodný přístav“. Lopp se dále vyjádřil i o tom, jak na ní lze výrazněji implementovat smart kontrakty.

Bitcoin jako důvěryhodný přístav

Diskuse kolem Bitcoinu a jeho použitelnosti na smart kontrakty přišla s otázkou od hostitele zmíněného interview Briana Fabiana Craina. Ten se zeptal na všeobecné využití Bitcoinové sítě. Lopp se měl vyjádřit k tomu, zda si myslí, že Bitcoin by měl být využíván pro platby jako „digitální zlato“ a důvěryhodný výpočetní systém nebo něco jiného.

„Myslím si, že u Bitcoinu jde o víc než jen o peníze. Myslím si, že to, co se snažíme udělat, je vytvořit pravdivý globální záznam – nebo alespoň autoritativní záznam, který nemá žádnou autoritu.“

Lopp dále dodává, že lidé mohou na tento autoritativní záznam uložit data, jaké si jen přejí. Doplnil i specifické příklady, jak to může být vypadat.

„Chcete-li se pohybovat za jednoduchou účetní knihou, kterou BTC protokol poskytuje, v podstatě musíte vytvořit svůj vlastní protokol, svůj nový konsenzus. Ať už jde o nějakou druhou vrstvu sítě nebo vedlejší řetězec, který je připojen na Bitcoin nebo rozšířené bloky nebo cokoliv, existuje potenciálně neomezený počet způsobů, jak to udělat.“

Lopp zmínil dva příklady nových protokolů, které jsou vytvořeny na Bitcoinové síti:  VeriBlok, jenž v současnosti spravuje okolo 20 % denních BTC transakcí, a RSK, který je vedlejším řetězcem Bitcoinu poskytující funkcionalitu smart kontraktů.

Smart kontrakty na BTC síti

Při otázce funkcionality smart kontraktů Lopp rozšířil své vyjádření spojené s RSK.

„Vzali si od Ethereum sítě jazyk pro smart kontrakty a vytvořili vedlejší řetězec, který je připojen k Bitcoinu. Takže můžete mít to nejlepší z obou světů. Zda se tento přístup stane vysoce adoptovaný, nikdo neví.“

Lopp také poznamenal, že budoucím potenciálem Bitcoinu se zabývá mnoho vývojářů, kteří nesouhlasí s tím, jak to dělá Ethereum síť.

V interview se bavili i o tématu verifikace versus provedení:

„Mnoho těch konzervativnějších BTC vývojářů nemá v oblibě smart kontrakty, které musí být provedeny všemi účastníky sítě. Raději by vytvořili stejný druh smart kontraktu, ale samotné provedení by mělo být provedeno zvlášť. Následně by uživatel jen poskytl důkaz o provedení, který zbytek sítě a světa ověří.“

Technický ředitel společnosti CASA zmínil i další příklady toho, jak expresivněji by mohly smart kontrakty na BTC síti fungovat v budoucnosti. Zmínil nové technologie jako Merkalized Abstract Syntax Trees (MAST), Taproot a Simplicity. Lopp však dodal, že datum, kdy budou zmíněná řešení tak jednoduchá a srozumitelná, jako je jazyk Solidity, je zatím v nedohlednu.

Bitcoin spotřebuje ročně 0.22 % ze světové spotřeby energie, Ethereum chce snížit energetickou náročnost o 99 %

Konzervativní přístup ke změnám BTC protokolu

Klíčový rozdíl mezi Bitcoinem a ostatními kryptosítěmi je v tom, že Bitcoinová síť je mnohem pomalejší, co se týče změn na jejím protokolu.

Lopp naznačil:

„Pokrok základního BTC protokolu je pod drobnohledem komunity, a proto je pomalejší než u mnoha jiných sítích.“

Lopp ke konzervativnímu přístupu BTC vývojářů řekl následující:

„Zdá se mi, že Bitcoinoví maximalisté začali přemýšlet o tom, jak tyto systémy fungují ekonomičtěji. Není to o slepé víře v to, že BTC jako první kryptoměna musí být ta nejlepší a nikdy nebude nahrazena a blá blá blá… Určitě existuje množství potenciálních systémů, které by si mohly získat větší adopci a překonat Bitcoin. Nemyslím si, že vše je již vytesané do kamene. V budoucnu ještě uvidíme velkou soutěž, co se tohoto tématu týče.“

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk

Zdroj: coinjournal.net