Blockchain je technologie, která se dostala do povědomí prudkým vzestupem kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, …). Mnozí si ji i nadále s kryptoměnami pletou, a proto nevidí potenciál, který přináší pro moderní inteligentní města. Začněme proto tím, co blockchain vlastně je. V tomto článku se budeme věnovat blockchainu pro korporátní využití, který má potenciál právě ve veřejném sektoru.

Co je blockchain?

Zjednodušeně řečeno, blockchain je databáze. Je to místo, kde se sbírají a ukládají data, se kterými se dá pracovat. Blockchain však má několik specifických funkcionalit, díky kterým se stává dobrým kandidátem pro implementaci ve veřejném sektoru. V první části článku se budeme věnovat vysvětlení těchto funkcionalit a ve druhé části se podíváme jak mohou města a státy profitovat z jeho správného využití.

Dohledatelnost a neměnnost

Blockchain funguje na principu bloků (block), které jsou spojeny v přesném pořadí jako řetěz (chain). Informace, které se do této databáze vloží, budou uloženy v bloku, který je neměnný. Každá změna informací vytvoří nový záznam v novém bloku.

Co to všechno znamená?

Blockchain dokáže zaručit úplnou přehlednost a pravdivost dat, která jsou v něm uložena. Žádná změna nemůže být provedena bez nesmazatelného záznamu a takovou změnu může provést pouze pověřená osoba.

Sdílená databáze a povolení

Blockchain funguje jako jednotná databáze, do které mají přístup všechny strany, které se dopředu dohodnou na účasti. Strany si dokáží nastavit takzvané povolení nebo práva, takže informace jsou viditelné (nebo je možné je měnit) pouze pro tu stranu, která na to má povolení. Tento systém může růst a nabírat další účastníky podle potřeby a vytvořit tak jednotnou databázi s úplným přehledem pro všechny části veřejné správy.

Smart kontrakty

Smart kontrakty fungují jako běžné smlouvy – dohoda mezi dvěma a více stranami o provedení určité aktivity (převod peněz, přepis nemovitosti, …). Jsou zapsány ve zdrojovém kódu a jejich provedení je tedy automatické v momentě, kdy jsou všechny podmínky kontraktu splněny.

Tyto kontrakty mají široké možnosti využití, například při prodeji nemovitostí a jejich zápisech do evidence, kde provedení bankovního převodu mezi účty kupujícího a prodávajícího může automaticky provést zápis nemovitosti do rejstříku pod novým jménem. Proces, který nyní trvá až 2 měsíce, může být hotový za méně než minutu.

Samozřejmě, blockchain má mnoho dalších aspektů, avšak tento článek má za úkol poskytnout základy této technologie a jejího využití a na to je tento rozsah postačující.

Jak se nás dotkne blockchain za 10 let?

Jak se dá blockchain využít pro koncept Smart Cities?

Zvyšování efektivity

Jednou ze základních „stavebních částí“ modernizace měst je technologie IoT (Internet of Things neboli Internet věcí). Tento systém potřebuje databázi, do které se ukládají a analyzují údaje, na jejichž základě se provádí nějaká činnost. Například „smart“ odpadkový koš vygeneruje informaci, když je plný. Tato informace se dále dostává k osobám zodpovědným za jeho vyprázdnění. Když je koš prázdný, vzniká další informace o jeho stavu, atd.

Problém nastává, pokud v daném městě pracuje několik podobných systémů a někteří účastníci potřebují přístup do všech. Blockchain zde nabízí možnost mít všechny informace v jedné databázi, v níž jednotliví účastníci mají přidělené povolení vidět a měnit informace, které se jich týkají.

Motivace občanů ke smart volbám

Blockchain nabízí možnost pozitivně motivovat občany, aby dělali taková rozhodnutí, která jsou v zájmu státu. Toto nejlépe popisuje následující příklad:

Řekněme, že městská hromadná doprava ve vašem městě funguje na principu blockchainu. V telefonu máte inteligentní peněženku, pomocí které platíte, když využíváte městskou hromadnou dopravu. Pokud se rozhodnete, že na svou cestu do práce využijete MHD namísto svého auta, vedení města uvidí tuto akci a na základě smart kontraktu vám může automaticky udělit odměnu. Ta může být například ve formě slevy z účtu za elektrickou energii v daný měsíc, cestovného zdarma během víkendu nebo jakákoli jiná motivace.

Možnosti pozitivní motivace mají obrovský potenciál nejen zlepšit kvalitu života, ale i hodně ušetřit.

Efektivní energetika

Na blockchain technologiích vznikají společnosti, jejichž cílem je zefektivnit výrobu a obchod s elektřinou. Tento systém funguje tak, že obyvatelé se solárními panely by mohli automaticky prodávat nezužitkovanou elektřinu ostatním lidem v komunitě. Tato metoda nejen umožní více lidem přejít z větší části na obnovitelné zdroje, ale zároveň je k tomu bude i motivovat.

I na Slovensku se již nacházejí firmy, které se zabývají právě energeticky efektivními stavbami a využitím blockchain technologie pro distribuci obnovitelné elektrické energie.

e-Estonia

Estonsko patří k nejprogresivnějším zemím světa co se týče osvojování a implementace blockchain technologie. V dnešní době se blockchain v Estonsku využívá na:

  • Spravování údajů o zdraví občanů. Díky blockchainu občané vidí, kdo si prohlížel a upravoval jejich údaje. Mohou vidět dokonce i to, kdy přesně se s jejich údaji manipulovalo.
  • Blockchain pomáhá kontrolovat změny údajů v systémech e-Lande-Court a e-Business. Žádné změny nejsou provedeny bez záznamu o nich, čímž se efektivně předchází podvodům a zvyšuje se transparentnost.
  • Blockchain pomáhá zajistit, že smart zařízení, která jsou v provozu, jsou plně funkční a nebylo nimi manipulováno osobou, která na to nebyla autorizovaná.

Blockchain není databázev níž by se fyzicky uchovávaly údaje. Místo toho jsou tam uloženy takzvané hashe. Hash je kryptograficky zašifrovaný kód vygenerovaný specificky pro daný dokument (změnu či transakci v síti), něco jako otisk prstuNa základě otisku prstu neumíme přesně určit barvu vašich očí nebo vaši výšku, ale přesto vás díky němu dokážeme identifikovat. Přesně na takovém principu funguje hash.

Estonsko experimentuje s implementací blockchainu od roku 2008 a dostalo se velmi daleko. To je znak toho, že tato nová technologie má velký potenciál. Osvojování blockchainu je však na národním, ale i nižším levelu běh na dlouhou trať. První kroky a analýzy možného použití jsou však ty nejdůležitější a města na Slovensku by neměla zůstat nečinná, protože ti, kteří s blockchainem začnou experimentovat dříve, i dříve objeví jeho přínosy.