IOTA udělala další významný krok ve vývoji své sítě. Současnou testovací Tangle síť „Mainnet Lite“ nahradí souborem několika nových testovacích sítí. Tato sada nových IOTA testnetů umožní vývojářům pracovat na aplikacích, shromažďovat statistické údaje a provádět zátěžové transakční testy. Vývojáři tak budou moci testovat Tangle síť až do jejích krajních limitů.

Namísto jedné sítě na testování budou čtyři

Nedávný příspěvek na informační stránce IOTA odhalil plány týmu na zavedení čtyř samostatných sítí, které mají komunitě usnadnit testování. Příspěvek vysvětluje, jak současný systém vývoje vyústil do neefektivního řízení projektů: kryptoměnové burzy a aktivní trhy využívaly testnet, zatímco členové komunity dělali funkční testování na mainnetu.

Plánované zavedení čtyř jedinečných a specializovaných testnetů má podle společnosti vést k  rychlejšímu testování IOTA prostředí tím, že umožní vývojářům komunikovat mezi různými verzemi referenčních implementací IOTA, sériemi API rozhraní a knihoven, které jsou používány k propojení se sítí.

Nové prostředí pro vývojáře bude sestávat z následujících čtyř sítí:

DevNet – předešlý Testnet bude po novém provozovat nejnovější stabilní verzi IRI (The IOTA Reference Implementation), aniž by to vývojáře stálo reálné tokeny a zároveň umožní neomezené zkušební testování.

Spamnet – vhodná a vyvážená síť na zátěžové testování, která nevyžaduje, aby účastníci provozovali uzel. Primárně bude sloužit k testování účinků spamových transakcí na síť.

Canarynet – nový typ sítě, který bude pravděpodobně používán na provoz a testování nejnovějších experimentálních verzí sítě spolu s novými před tím netestovanými funkcemi.

Testnet – část nadcházející sady testovacích nástrojů. O této síti se zatím ví jen málo, ale její iterační a vysoce-propustný charakter by měl umožnit rozsáhlé rozšiřování této sítě.

4 testovací sítě IOTA platformy.

Vývojáři si od tohoto nového přístupu postaveného na souboru testovacích sítí slibují větší specifičnost, pokud jde o výzkum a vývoj. Předcházející lokalizované simulace totiž měly často omezený rozsah, a tedy neodrážely úplnou a skutečnou situaci, která může nastat v reálném světě. Všechny zmíněné testovací sítě se budou postupně nacházet na iota.org a budou obsahovat vlastní vizualizační nástroje a dashboardy. První takové nástroje, konkrétně pro spamnet už jsou publikovány.

Cílový přístup k řešení nedávných problémů

Hlavním cílem IOTA pro nové testovací sítě bude bojovat proti dvěma negativním síťovým jevům, které mají tendenci se pravidelně opakovat a poškozovat integritu sítě. Tyto jevy jsou takzvané blowballsCTPS variace.

Blowballs jsou síťové struktury, v nichž velký počet transakcí odkazuje na jednu individuální konkrétní transakci. Všechny nadcházející transakce jsou opět propojeny na tu individuální, čímž Tangle síť nedokáže zdravě, přirozeně a rovnoměrně růst. Jednoduše řečeno: jednotlivé transakce se nerozloží rovnoměrně, ale zapletou se do sebe.

CTPS variace se zas vztahují na celkovou nestabilitu v potvrzených transakcích.

IOTA podepsala memorandum s Úřadem Organizace spojených národů

Mezitím IOTA vývojáři podepsali s UNOPS (Úřad OSN pro projektové služby) memorandum o poskytnutí bezdrátové distribuované technologie s otevřeným zdrojovým kódem, jako základ pro zařízení čtvrté generace. Je třeba poznamenat, že momentálně IOTA zdrojový kód není volně dostupný, za což je tato platforma intenzivně kritizována. Zveřejnění kódu by tak mohlo uklidnit komunitu a přilákat mnoho investorů.

Závěr

IOTA patří mezi významnější projekty distribuovaných ekosystémů, které pracují na vytvoření „autonomní ekonomiky“ propojených zařízení ve velkém měřítku, takzvaného internetu věcí (Internet of Things).

Spuštění nového testnetového balíku má výrazně zlepšit a zefektivnit vývojový proces, a tedy implementace této perspektivní technologie je zase o krok blíže k realitě.

Zdroj: cryptoslate.com