Rabobank, holandská národná banka a finančná spoločnosť so sídlom v Utrechte, uvažuje o možnosti implementácie kryptomenovej penaženky v rámci svojho online bankového systému.

Rabobank sa považuje za globálneho lídra v oblasti financovania potravín a poľnohospodárstva. Táto banka patrí medzi 25 najväčších finančných inštitúcii na svete, pokiaľ ide o kapitál typu Tier 1 (základný kapitál, ktorý zahŕňa vlastný kapitál a zverejnené rezervy). Banka má v súčastnosti viac ako 7 miliónov holandských individuálnych a firemných klientov, ktorým ponúka celý rad finančných služieb. Celosvetovo pôsobí skupina Rabobank v 44 krajinách.

Spravovanie kryptomien bankou

Rabobit, projekt Rabobank, ktorý sa aktuálne nachádza vo fáze koncepčného vývoja a prieskumu trhu, by umožnil zákazníkom banky uchovávať kryptomeny v penaženke, spravovanou spoločnosťou Rabobank, v bezpečnom prostredí online bankingu. Užívatelia by boli schopní uchovávať ako fiat, tak aj kryptomeny na jednom mieste a mali by k nim prístup z jedného bankového účtu, ktorý môže posielať aj príjmať obe z uvedených. Rabobit penaženka by bola integrovaná v aplikáciach Rabobank.

The Rabobank news odhaľujú, že Rabobit je súčasťou programu Moonshot. V tomto programe navrhujú zamestnanci banky inovatívne nápady. Tie najlepšie sú  potom testované medzi zákazníkmi. Krátky zoznam nápadov Moonshot bude zostavený a zverejnený na začiatku marca 2018. V polovici júna budú niektoré nápady vyselektované, aby boli vyvinuté na finálny produkt, alebo službu.

Rabobit je jeden z 22 nápadov, ktoré majú najväčšiu šancu na ďalší vývoj. Táto myšlienka je v súčastnosti v predbežnej fáze prieskumu zákazníkov. Zamestnanci spoločnosti Rabobank vyhodnocujú verejný záujem o Rabobit s klientami banky, pomocou pouličného výskumu a online dotazníkov a zároveň zvažujú riziká spojené s používaním kryptomien. The Rabobank news zdôrazňujú že zatiaľ neexistuje oficiálne rozhodnutie implementovať Rabobit.

Bez ohľadu na to, aký projekt sa dostane do ďalšej fázy, treba poznamenať, že banka uvažuje o vydaní kryptomenovej penaženky aj napriek tomu,  že v minulosti vyjadrila negatívny postoj k Bitcoinu a ostatným kryptomenám.

“Vlastníctvo a prevod kryptomien je úplne anonymné a vyhýba sa dohľadu tretích strán, ako je vláda.“ povedal zástupca Rabobank minulý mesiac. “Čo znamená, že kryptomeny nespĺňajú najvyššie štandardy dodržiavania pravidiel stanovené spoločnosťou Rabobank. “

Záver

Kryptomeny dávajú naším financiám takpovediac slobodu, ale so slobodou prichádza zodpovednosť a to je to, čoho sa veľa ľudí bojí, takže bude otázne ako sa k tomu postavia. Možno pre “veľkých hráčov“ bude táto možnosť výhodná, ale osobne by som svoje kryptomenové portfólio nezveril tretej strane. Veď predsa jedna z najväčších výhod kryptomien je práve vyšachovanie tretej strany.

Zdroj : bitcoinmagazine.com