Plánovaný hard fork sítě Ethereum (ETH) nazvaný Constantinople bude odložen až na začátek roku 2019. Vývojáři to potvrdili na pravidelném meetingu v pátek 19.10.2018.

Původně měl být hard fork aktivován v listopadu tohoto roku, ale vývojáři se rozhodli odložit tuto aktualizaci sítě. Důvodem je několik chyb nalezených v kódu poté, co byla tato aktualizace nasazena na testovací síť EthereumNový datum pro Constantinople hard fork není pevně stanoven, měl by se však udát na začátku roku 2019. Odhadovaným termínem je konec ledna nebo začátek února.

Pochopitelně, pokračovat s hard forkem teď by bylo zbytečně unáhlené. Nalezené chyby je třeba opravit a vše otestovat znovu.

Constantinople na testech selhává

Po neúspěšném testování hard forku na veřejné testovací síti Ethereum – Ropsten, se vývojáři dohodli, že se upgrade neuskuteční a rozhodli se ho přesunout. Ropsten je testovací síť, která umožňuje vývojářům dohlížet na to, zda fungují smart kontrakty, případně jiné upgrady, bezchybně před jejich uvolněním na hlavní síť mainnet.

Jak bývá zvykem, setkání bylo zaznamenáno a následně zveřejněné na YouTube,  kde je volně přístupné. Setkání zahrnovalo otevřenou diskusi vývojářů  Ethereum komunity o aktuálních výzvách, se kterými se platforma setkává. Jeden z vývojářů poznamenal, že by bylo více „politicky“ korektní odvolávat se na Constantinople jako na aktualizaci a ne jako na hard fork.

Rozhodnutí o pozdržení aktualizace se projevilo po tom, jak se při jejím testování na Ropsten síti objevilo hned několik problémů. Podle vývojového týmu problémy začaly při bloku číslo 4,299,999, tedy těsně před plánovaným aktivačním blokem číslo 4,230,000, v němž měl být Constantinople spuštěn.

Po zaseknutí se na bloku č. 4,299,999 asi na 2 hodiny nedokázali mineři těžící na testovací síti aktivovat přechod na Constantinople. Afri Schoeden, vývojář ETH klienta pro firmu ParityTech, odhalil, že selhání aktivace může být připisováno problému při dosahování konsensu. To vedlo k tomu, co popsal jako „trojcestný fork“ (three-way fork) mezi dvěma ETH klienty: Parity a Geth.

Technologie Zcash může pomoci při škálování Ethereum sítě, tvrdí Vitalik Buterin

Málo času k přechodu na nový upgrade

Schoeden, který připravil program virtuální schůzky, poznamenal, že nedávné  zvýšení hashpower celé sítě způsobilo kratší časy produkce nových bloků, což způsobilo, že tento hard fork (na testovací síti) nastal mnohem dříve, než se očekávalo. Dodal, že to je v každém ohledu nejhorší možný čas pro hard fork sítě“.

Podle Schoedena načasování určitých událostí, které se udály krátce po sobě, mohlo způsobit, že testnetový hard fork selhal. Vysvětlil, že pokus o fork nastal jen šest dní po spuštění nejnovější verze klienta Geth a pouze jeden den po zveřejnění nové verze klienta Parity.

Uživatelům tak nebyl poskytnut dostatek času na instalaci potřebných aktualizací a rovněž se v nejnovější verzi Parity našel problém s konsensus mechanismem.

Žádný aktivní těžař na testovací síti

Schoeden navíc poukázal na to, že ani jeden miner podporující Constantinople nebyl přítomen na testnetu během nasazování kódu, což vedlo k dvouhodinovému zpoždění před blokem 4,230,000. Z toho automaticky vyplynulo, že Ethereum komunita nemá zatím spolehlivý nástroj na efektivní monitorování hard forků spuštěných na testovacích sítích. Ethereum klient Parity má  webové stránky, které sledují i statistiky na testovacích sítích, ale neuvádějí podrobnosti o hard forcích samotných.

Kromě menších úprav a vylepšení přináší Constantinople hard fork významné novinky a změny. Ty se v ETH světě nazývají EIPs (Ethereum Improvement Proposals) a mezi ty nejdůležitější patří:

  • EIP 145 – nákladově efektivnější přístup ke zpracování informací,
  • EIP 1014 – lepší přístup k řešení škálování sítě, jako jsou transakce mimo hlavní síť,
  • EIP 1052 – zlepšení způsobu zpracování smart kontraktů,
  • EIP 1234 – 12měsíční zpoždění pro spuštění difficulty bomb a snížení odměny za vytěžení bloku z 3 ETH na 2 ETH,
  • EIP 1283 – lepší způsob, jak zpeněžit změny v uložených datech (prováděné vývojáři smart kontraktů).

Zdroj: cryptoglobe.com