Financial Action Task Force (FATF) přijala nové globální standardy, kterými chce zabránit používání virtuálních aktiv na financování terorismu či praní špinavých peněz. Burzy a obchodní platformy budou muset přiřazovat ke každé transakci nad 1,000 EUR mimo jiné i jméno odesílatele a příjemce.

Burzy mají přiřazovat k transakcím jméno příjemce i odesílatele

Po zasednutí Financial Action Task Force (Finanční akční skupina – dále jen FATF), které se konalo 19. – 21. června v Orlandu, byl přijat dodatek k doporučení č. 15. Jím se stanovily závazné povinnosti pro země, ve kterých mají sídlo provozovatelé poskytující služby týkající se virtuálních aktiv (VASP – virtual asset service providers). V rámci posílení boje proti AML / CFT (praní špinavých peněz / financování terorismu) představila FATF následující preventivní opatření, která budou muset obchodní platformy spadající pod klasifikaci VASP splňovat:

1) Každá příležitostná transakce v hodnotě vyšší než 1,000 EUR bude muset splňovat náležitosti týkající se Customer Due Diligence (CDD). Tím pádem bude muset obchodní platforma ke každému převodu nad tuto hodnotu přiřadit:

  • jméno původce (odesílatel transakce),
  • číslo účtu původce (adresa peněženky, z níž byla transakce uskutečněna),
  • geografická adresa původce, národní identifikační číslo, identifikační číslo zákazníka nebo datum a místo narození,
  • jméno příjemce transakce,
  • číslo účtu příjemce (adresa peněženky, na kterou byla transakce zaúčtována).

2) Jednotlivé země a státy mají zajistit, aby obchodní platformy klasifikované jako VASP získávaly a uchovávaly požadované informace o původci i příjemci (příjemcích) převodů týkajících se virtuálních aktiv. V případě vyžádání je musí zároveň neprodleně poskytnout zodpovědným kontrolním orgánům.

Nařízení ale neukládá, aby dané informace byly součástí transakce. Na druhé straně však nařizuje platformám povinnost zmrazit respektive zakázat transakce v případě, že se prokáže, že jejich odesílateli nebo příjemci jsou sankciované osoby.

Členové organizace FATF. Zdroj: fatf-gafi.org

Slovensko a Česko členy FATF nejsou. Členem je např. Evropská komise, která může nařizovat nebo doporučovat dodržování zmíněných pravidel pro členské státy EU.

Když KYC už nestačí

FATF stejně vyžaduje, aby všichni poskytovatelé služeb podnikající v oblasti virtuálních aktiv (VASP) aktivně spolupracovali s příslušnými orgány. Cílem je tak  zajistit slučitelnost požadavků boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu s pravidly ochrany údajů a soukromí.

Povinnost vyžaduje, aby jednotlivé země vyhodnocovaly a zároveň zmírňovaly rizika spojená s činností poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv. Zároveň mají implementovat sankce a jiná opatření na prosazování práva, pokud poskytovatelé služeb nedodržují své povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zatímco v nedávné minulosti stačilo, aby burzy a obchodní platformy dodržovaly KYC (Know Your Customer) standardy, zavedením Customer Due Diligence se monitorování v rámci centralizovaných burz ještě více prohloubí. KYC se totiž ve většině případů týkalo pouze registračního procesu. Tedy v době, kdy si klient burzy vytvářel na platformě svůj účet. Nařízením od FATF však burzy budou muset monitorovat všechny transakce nad 1,000 EUR, přičemž, jak je uvedeno výše, nebudou k nim přiřazovat pouze jméno odesílatele, ale i příjemce.

Vysoce rizikové země z pohledu FATF. Zdroj: fatf-gafi.org

Financial Action Task Force a summit zemí G20

Financial Action Task Force je mezivládním orgánem založeným v roce 1989 ministry členských států. V současnosti má 38 členů a 23 pozorovatelských organizací, mezi jinými OSN, Světovou banku či Interpol. Pokyny od této organizace přicházejí těsně před summitem skupiny zemí sdružených do seskupení G20. Právě na tomto shromáždění, které se uskuteční 28. – 29. června v japonské Ósace, by se vrcholní představitelé členských států měli zabývat otázkou harmonizace předpisů týkajících se oblasti kryptoměn.

FATF ve svém prohlášení totiž uvedlo, že členským zemím poskytne 12měsíční lhůtu pro přijetí stanovených pokynů. Předběžná revize jejich dodržování je tak naplánována na červen 2020.

Země skupiny G20 začnou implementovat jednotné standardy pro kryptoměny

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

Zdroj: coindesk.com