Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vyzývají k vytvoření jednotného přístupu a regulacím kryptoměn a ICO za účelem ochrany investorů.

ESMA a EBA vyzývají ke společnému přístupu

Po analýze zákonů Evropské unie (EU) a jejich vztahu ke kryptoměnám došla EBA k závěru, že významná část investic spojených s kryptoměnovými aktivy nespadá do způsobilosti současného práva EU v oblasti finančních služeb. EBA se domnívá, že tato mezera v právních předpisech EU ohrožuje spotřebitele, a v konečném důsledku v rámci členských států EU vytváří nerovné podmínky pro kryptoměnové byznysy a investory.

Jako příklad se uvádí belgický zákaz prodeje a obchodování s nestandardními aktivy, mezi které spadají i kryptoměny. EBA uvádí, že Spojené království také inklinuje k prohibici kryptoměn. Naopak v rámci Evropské unie je hlavním místem pro  kryptoměnové projekty a ICO Estonsko. Fintech a kryptospolečnosti tak budou mít tendenci přesouvat své aktivity do zemí EU s přívětivějšími právními rámci.

7 zemí EU se spojilo pro podporu blockchainu. Co to znamená pro kryptoměny?

EBA vyzývá Evropskou komisi, výkonnou složku EU, aby provedla analýzu nákladů a přínosů, a zda společné regulace a opatření v celé EU jsou v současném stádiu uskutečnitelné. EBA se nabídla ke spolupráci na vytvoření společného monitorovacího rámce, který budou moci příslušné orgány aplikovat na platební instituce a instituce elektronických peněz za účelem monitorování velikosti a typu probíhající činnosti.

Pokud jde o ESMA, její zpráva adresovaná Evropské komisi, radě i parlamentu radí, jak řešit mezery v předpisech týkajících se kryptoměn a ICO v rámci EU. ESMA konstatuje, že některá kryptoměnová aktiva lze kvalifikovat jako finanční nástroje spadající pod Směrnici o trzích pro finanční instrumenty (MiFID). Ta chrání investory tím, že od organizací vyžaduje zveřejňování informací včetně údajů o obchodní činnosti a zabezpečení financí. Podle ESMA by totiž MiFID umožnil účinnější uplatňování stávajících nařízení pro určité kryptoměny.

ESMA také žádá politické činitele EU, aby zvážili opatření týkající se ICO transparentnosti. Jako jedno z řešení ESMA doporučuje osvětu investorů o rizicích spojených s kryptoměnovými aktivy a ICO.

Názory Evropské komise a Evropské rady

V létě se Rada pro finanční stabilitu vyjádřila, že kryptoměny a podobná digitální aktiva nepředstavují žádné významné riziko pro globální finanční stabilitu. Tato oblast je však stále velmi mladá a potřebuje hluboké a důkladné monitorování kvůli rychle se vyvíjející povaze.

Místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis v létě minulého roku uvedl, že komise zastává obecně pozitivní postoj vůči kryptoměnám a ICO. Podle něj je totiž nárůst zájmu o kryptoměny a blockchainové odvětví i v dobách  turbulentního trhu, jakého jsme právě svědky, důkazem životaschopnosti této sféry.

Evropská komise zaujala pozitivní postoj vůči kryptoměnám a ICO

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu kryptoportal.sk

Zdroj: ethnews.com