Dne 6. října dosáhlo Ethereum (ETH) 600,000 transakcí za den, z části díky snížení ceny a transakčních poplatků. Když vezmeme v úvahu fakt, že před měsícem byl průměrný počet ETH transakcí za den rekordně nízký – 434,000, současný vývoj můžeme chápat jako pozitivní trend.

Zvyšující se zájem

Pokud se podíváme na historický graf počtu ETH transakcí, můžeme si všimnout, že tento údaj koreluje s klesající cenou ETH. To je poměrně logické, protože s klesající cenou se zvyšují obavy užívání ETH jako prostředku pro kryptoměnové transakce a směny. Za poslední týden se cena ETH relativně stabilizovala v rozmezí $200 – $225. Zajímavý je fakt, že počet transakcí je na přibližně stejné úrovni jako na začátku září, kdy se ETH pohybovalo kolem úrovně $300.

Zvýšenou aktivitu lze přičíst nízkým poplatkům transakcí na Ethereum blockchain síti. Ta v současnosti běží pouze na 50 % své maximální denní kapacity, díky čemuž je poplatek za jednu transakci pod 1 cent.

Pro obchodníky a analytiky je objem denních transakcí důležitým parametrem sentimentu trhu, který se bere v úvahu během analýzy a predikce krátkodobého až střednědobého směrování ceny kryptoměny. Ukazatele ceny kryptoměny a objemu denních transakcí se pohybují v tandemu.

Pokud se podíváme na následující grafy – vývoj ceny a objem transakcí, vykazují určitou podobnost.

Denní objem transakcí na ETH síti.

Historický vývoj ceny ETH. Všimněte si podobnost mezi cenou ETH (zelená křivka) a objemem transakcí.

Prudký nárůst transakční aktivity okamžitě naznačuje cenový posun pro ETH. Pokles objemu transakcí minulý měsíc souvisel s poklesem ceny ETH až na $167. Od tehdy se ale cena nejsilnějšího altcoinu postupně zotavovala.

Proč narůstá objem transakcí?

Nárůst transakcí ETH lze připsat nově dostupné kapacitě sítě, která je tak mimo denní 8 milionový GAS limit ETH sítě. V průměru jedna transakce na ETH síti prostřednictvím smart kontraktu vyžaduje přibližně 21,000 jednotek GAS.

GAS je poplatek za provedení operace v Ethereum síti. Cena transakce v Ethereum síti se nazývá „GAS“ (z angl. gas = plyn). Stručně řečeno, GAS je množství Etherea, které platíte jako vnitřní náklady na provedení transakce nebo smart kontraktu v Ethereum světě. Trochu detailněji: GAS je míra, která je zhruba ekvivalentní výpočetní náročnosti potřebné na samotné provedení transakce. Každá transakce musí obsahovat gas limit a poplatek, který je uživatel ochoten za gas zaplatit. Mineři mají možnost zahrnout danou transakci do bloku a zinkasovat tak tento poplatek. Mineři však mohou zpracování transakce i odmítnout, pokud je pro ně cena za GAS příliš malá.

Smart kontrakty vyžadují více GAS než běžná transakce. Během kryptoboomu v prosinci minulého roku ETH síť trápily vysoké poplatky v důsledku velkého množství ICO tokenů, které vyžadují smart kontrakty během jejich distribuce. Nicméně v současnosti nastal všeobecný pokles ICO a používání dApps (decentralizovaných aplikací), díky čemuž se uvolnil výpočetní výkon sítě.

Alternativním vysvětlením momentálního nárůstu transakcí je snaha investorů o naakumulování ETH vzhledem k jeho relativně nízké ceně. Jelikož více ETH u kryptonadšenců se rovná většímu používání a přesouvání mincí, zmíněné dva grafy odrážejí chování uživatelů ETH.

Zdroj: cryptoslate.com