U kryptoměn jsme si už zvykli, že jejich ceny nejsou velmi stabilní a dokáží se velmi rychle měnit ve velmi krátkém čase. Na jedné straně se jejich volatilita zdá být obrovská výhoda oproti fiat penězům, hlavně, když se cena raketovým tempem zvýší. Ale na druhé straně, tak jak se umí rychle zvýšit, tak se umí i extrémně rychle snížit a vytvořit obrovské ztráty. Mluvíme o cenové volatilitě, která znemožňuje používání kryptoměn jako okamžitého a bezproblémového výměnného média. Řešení možná přichází v podobě stablecoinů.

Mohou být stablecoiny řešením?

Klíčovou překážkou pro globálnější přijetí kryptoměn je najít řešení na tento problém, který odrazuje mnoho lidí od používání kryptoměn, jako jejich nového finančního nástroje. Tato situace vedla ke zvýšení počtu projektů známých jako stablecoins (doslovný překlad „Stabilní mince“), které používají jejich vlastní metodu k dosažení cenové stability v rámci jejich skupiny měn. Při tom se snaží zachovat klíčové komponenty kryptoměn, které je řadí mezi odlišné a nové technologie.

Co jsou to vlastně stablecoiny?

Odlišné platformy implementují řadu různých metod na dosažení cenové stability. Mnoho z nich zadává hodnotu jejich měn podle fiat peněz v jiné podobě než je např. US dolar. Bez ohledu na to, zda používají vlastní algoritmus pro řízení cenových pohybů, jsou čistě kryté v poměru 1: 1 zavedeným uchovávatelem hodnoty, nebo fungují jako decentralizovaná organizace. Počet různých stablecoins roste. Cílem je dosažení decentralizace stablecoinu. Nejprominentnějším a široce používaným stablecoinem je Tether, který je kompletně krytý fiat měnou, dolarem. Dolar je však centralizovaný a během své existence byl vysoce kontrolován.

Jelikož se stabilita měny váže na její volatilitu a likviditu, může se stát, že hybridní měny jako  Tether (USD₮),  budou mít v konečném důsledku velký vliv na celý kryptoměnový trh. Více se o tokenu Tether a jeho možném vlivu na kryptosféru se dočtete v našem článku zde.

Vývoj ceny Tether, zelená čára

Slibné projekty už prezentovaly jejich platformy, které se vyznačují unikátními přístupy s využitím inovativních mechanismů. Nicméně správné řešení, které by bylo široce akceptované velkou skupinou jako funkční, bezpečné a uspokojivě decentralizované, ještě neexistuje.

Důležitost stablecoinů

Potřeba stabilní kryptoměny nemůže být brána na lehkou váhu a mnoha lidmi je považována za klíčový element širšího kryptoměnového průmyslu. A to z několika důvodů, které sahají od více naléhavých potřeb v současných podmínkách, až po ovlivňování vývoje tohoto průmyslu v čase. Abychom byli specifičtí, klíčem je stabilita, kde je potřeba pochopit dva základní komponenty. Sem patří  krátkodobá stabilita pro transakce a dlouhodobá stabilita pro držení kryptoměn jako investici.

Zatímco se volatilita zdá být pro mnoho investorů atraktivní na dosahování krátkodobých zisků, stabilita představuje životně důležitou roli v investicích. Když se trhu nedaří, jak jsme mohli vidět za první tři měsíce roku 2018, investoři utíkají ke stabilním způsobům uchovávání hodnoty, aby udrželi jejich peníze v čase cenové fluktuace, i jejich investice před významnými ztrátami. Jelikož pro běžného uživatele je stále poměrně obtížné zaměnit fiat peníze na kryptoměny a zpět, mít stabilní uložení hodnoty v kryptoměně se stává prvořadé při zmírňování ztrát na takových trzích.

Kromě toho, mnozí uživatelé drží své prostředky na burzách s cílem krátkodobého obchodování  a schopností zapojit se do obchodu, což jim dává pocit uspokojení, že jejich peníze nejsou vystaveny fluktuaci, pokud se na chvíli vzdálí od počítače, což je dost relevantní. Většina kryptoměn na obrovských burzách je vázána s Bitcoinem a Ethereem, takže pokud trh směřuje dolů, mají tendenci směřovat dolů hlavně BTC a ETH a právě to přináší zvýšenou potřebu stabilního uchování hodnoty.

Plní Bitcoin svou funkci správně?

Významnějším problémem, kterému čelí kryptoměny je, že stablecoins mají za cíl poskytnout řešení pro krátkodobé transakce. Při Bitcoinu byl jeden z nejvíce rozhodujících aspektů technologie jeho schopnost plnění funkce „digitálních peněz“. Množství příkladů z knih a článků popisujících Bitcoin, by použily nákup šálku kávy jako příklad na to, jak jednoduše pracují transakce v peněženkách, a jak se to následně propaguje v rámci sítě. Naneštěstí, toto již není finančně efektivní, jelikož cena Bitcoinu se stala velmi volatilní a při malých objemech nákupu to prostě není efektivní.

Tímto se vytvořil problém v rámci průmyslu, protože mnoho platforem nabízí různé nové technologie a prostředí pro decentralizované aplikace. Jeden ze základních principů kryptoměn zde zůstává stále jako nevyřešený problém. S rostoucím počtem kryptoměn, který na trhu neustále přibývá, se hodně z nich zaměřilo přímo na stablecoins a poskytují tak řešení tohoto důležitého problému.

Příklady stablecoinů

Tether  – (jak jste se mohli dočíst v našem článku) jeho největším problémem je, že pravděpodobně  nemá dostatek dolarů v bankách na krytí měny, která je v oběhu. Při tom je Tether nejpoužívanější hybridní kryptoměna.

Basis

Jedná se o poměrně nový stablecoin, který zamával trhem se svým vkladem $133 milionů. S týmem a financováním, které stojí za Basis, je nepochybné, že očekávání budou velké a jejich platforma vysoce kontrolovaná, což se již děje. Basis pracuje na principu algoritmu centrální banky, kdy zvýšenou poptávkou stoupá i množství Basis v oběhu a cena klesá. Pokud poptávka klesne, blockchain odkoupí měnu zpět, čímž stoupne poptávka a také cena.

MakerDAO

Jde o velmi zajímavý koncept, který vystupuje jako decentralizovaná autonomní organizace (DAO). Model je navázán na dolar, ale zcela krytý Ethereem. S využitím smart kontraktů, Maker používá dvouměnový systém, kde měna Dai je stablecoin vázána k dolaru v poměru 1: 1.

Carbon

Další ze stabilních kryptoměn, která využívá smart kontrakty a algoritmické úpravu hodnoty měny, vázanou na dolar.

Havven

Jde o fork Monera, který se zaměřil na stabilitu, přičemž přidal i znaky anonymní a soukromé měny. Také využívá on-chain smart kontrakty. Měna není vázána na žádnou jinou,  ani není krytá jiným aktivem. Za to je plně funkční prostřednictvím využití smart kontraktů na těžbu a pálení (odstraňování nepoužitých coinů) měn.

Závěr

Zájem o tvorbu projektů s povahou stablecoinů stále přetrvává, i přes jejich protichůdnou povahu oproti kryptoměnám samotným. Mnozí zastávají názor, že podobný stablecoin může efektivně fungovat pouze ve spolupráci s třetí stranou, což může přinášet jistou formu centralizace. To je však v této sféře přijímáno velmi negativně. Jiní zase vidí v dosažení cenové stability vyřešení základního problému na trzích, což  by otevřelo dveře novým uživatelům, aby se mohli při používání měn a obchodování cítit komfortně, bez vlivu volatility.

Lidé se obávají odstoupit od tradičních fiat peněz a vstoupit na kryptoměnový trh, protože prostě nechápou nebo se bojí cenové volatility. Ať už stablecoins, nebo jiné projekty, které přijdou se správným řešením, by mohly povzbudit a motivovat právě tyto lidi ke změně způsobu používání peněz a jejich formy.

Zdroj: blockonomi.com