The London Bullion Market Association (LBMA), čili Asociace londýnského trhu se zlatými cihlami má v plánu vytvořit několik standardů pro sledování zlata prostřednictvím blockchain technologie. Dále plánuje sestavit dozorčí výbor na schvalování a monitorování poskytovatelů technologií.

Etické zdroje se stávají kritickými v tak vysoko hodnotném sektoru, jako jsou drahé kovy. Stanou se ještě důležitějšími, protože rezervy kovů, jako je např. zlato, se snižují a vzrůstá jejich nedostatek.

Blockchain očistí trhy od neetického zlata

Dokazování původu zlata může předejít jeho pašování z rozvojových zemí, kde těžba ohrožuje životy lidí a ničí životní prostředí. Zajistí se, že každý, kdo se účastní zásobování, včetně těžařů, bude odměněn a kupci budou vědět, že lidé a životní prostředí jsou chráněné. Sledování komodity gold bullion, tedy zlata od jeho původu přes vlastnictví a využití, může předejít jeho krádeži či padělání. Také by se mohlo předejít nelegálnímu obchodování, pašování a použití při financování konfliktů a terorismu. Technologie blockchain představuje řešení, jak z trhů odstranit nelegální a neetické zlato.

Dosažení věrohodného blockchain řešení

LBMA je světová asociace se zlatem a asociace mezinárodního obchodu se zlatem na OTC gold bullion trhu (Over-the-counter), čili mimo regulovaný trh. Členy asociace jsou velcí těžaři zlata, rafinerie a obchodníci se zlatem. Asociace požádala v březnu 2018 své členy o návrhy řešení na sledování zlata a ochranu před jeho padělání. Podle Reuters LBMA dostala 26 návrhů, včetně několika od technologických startupů a také od IBM. Z 26 návrhů až dvacet do nich začlenilo technologii blockchain.

Asociace nyní vytvoří soubor norem pro služby, přičemž si je vědoma, co je „důvěryhodné blockchain řešení“. Sakhila Mirza, výkonný ředitel LBMA, dodává:

„Jakmile budou tyto normy zřízeny a odsouhlaseny, výsledkem bude výběr poskytovatelů, kteří je splňují.“

Sledování bilion dolarového trhu

Výběr poskytovatele nové služby by měl pravděpodobně proběhnout  v roce 2019. Úspěšný blockchain vývojář bude zodpovědný za systém, který poskytuje sledování a transparentnost bilionového průmyslu, což je již opravdu velká zodpovědnost.

Londýn je jedním z největších měst na světě pro OTC obchodníky se zlatem a zúčtování takových obchodů, tzv. „clearing“Celosvětový prodej zlata v rámci pěti londýnských zúčtovacích bank pro drahé kovy dosáhl v roce 2017 podle LBMA hodnotu $6.7 bilionu.

Odhadovaná implicitní tržní kapitalizace zlata je vyšší než $7 bilionů. Jde o implicitní, tedy skrytou tržní kapitalizaci, která zahrnuje již vytěžené zlato, zlato v oběhu a potenciálně zlato v zemi. Londýnské zlaté trezory obsahují přibližně 8,000 tun zlata, což je druhý největší objem drženého zlata po zlatě drženém americkou vládou.

Zdroj: bitcoinist.com