Více než 75% investic do digitální mediální reklamy nikdy nedosáhne cílové publikum.

Za obrovským objemem reklamního odpadu stojí mnoho faktorů, mezi které patří zejména reklamní kampaně a systémy, které v tomto průmyslu převažují.

Většina současných reklamních systémů nezohledňuje základní psychologii spotřebitelů. Místo toho, aby upoutaly zda vyvolaly zvědavost, většina reklam skončí vytvářením odrazujících dojmů, které nedokážou iniciovat očekávanou mentální výměnu, zpeněžení a přesun hodnoty.

Lidská mysl není stavěná na to, aby byla rozptylována a nevědomé přerušení myšlenkového proudu je vždy považováno za nepřijatelné. Takže jakýkoliv reklamní systém, který je takto vnímán se stává kontraproduktivním.

Stávající překážky v digitální reklamě

Cílem jakéhokoliv reklamního počinu je oslovit možné cílové zákazníky ve snaze přesvědčit je, aby se stali propagátory propagovaného produktu. Při zvažování vhodných reklamních metod je proto prvořadé zaujmout přátelský přístup, který nenaruší pohodlí uživatelů internetu (v případě digitální reklamy).

Naneštěstí, inzerenti se v tradiční digitální struktuře musí zcela spolehnout na zprostředkovatele a třetí strany. To znamená, že se vzdávají jakékoli kontroly nad způsobem, jakým je reklama cílovým skupinám doručována. Tito zprostředkovatelé vidí sebe samých jako nepostradatelné propojení mezi producenty reklamy a spotřebiteli. Velké platformy jako Facebook a Google vybírají metody, které jsou nejvhodnější pro jejich sobecké cíle orientované na zisky, a nikoli přiměřené pro poskytování hodnoty pro své klienty.

Místo toho, aby se zaměřovali na viditelnost značky a zvyšování míry konverze, využívají tyto platformy nejrůznější indexy, jako například počet impresí či kliknutí, které se prokázaly jako značně neúčinné.

Obnovení původního reklamního záměru

Implementace blockchainové technologie je určena i na řešení systémového problému, který se dosud vymykal jakékoli formě průmyslového a legislativního úsilí. Zavedením decentralizovaného reklamního ekosystému, který eliminuje potřebu třetích stran, Kind Ads představuje transparentní a měřitelný systém reklam, který je navržen tak, aby předcházel plýtvání prostředků vynaložených na digitální reklamu.

Start-upy jako Kind Ads se zabývají problematikou neefektivních, reklamních systémů tím, že využívají e-maily a push notifikace. To vytváří příležitost pro větší interakci mezi spotřebiteli a inzerovanými produkty a navíc zlepšuje míru konverze a hodnotu indexu doručení.

Prostřednictvím tokenizované reklamní výměny založené na blockchainu se realizuje cíl spojovat vydavatele přímo s výrobci produktů, čímž se eliminují některé nevýhody způsobené zprostředkovateli, jejichž zbytečné poplatky jsou hlavní motivací hledání nových způsobů propagace produktů.

Jednoduchý proces přechodu

Token, který se bezproblémově přizpůsobí stávajícím prohlížečům, jako je Google Chrome a Safari, podporuje bezproblémový přechod pro většinu uživatelů, kteří již tyto prohlížeče znají.

Spoluzakladatel společnosti Kind Ads, Neil Patel vysvětluje, že vzhledem k obrovské konkurenci velkých firem, jako jsou Facebook a Google, je nezbytné přijmout kompatibilní model, který postupně umožní potřebné vzdělání a povědomí o potřebné celoplošné revoluci nejen v reklamním průmyslu. Poznamenává však, že Kind Ads už nyní mají robustní základnu followerů a dalších partnerství, které zaručují výrazné cílové publikum.

S více než dvěma miliony followerů, kteří každý měsíc navštíví jeho webovou stránku, Patel věří, že Kind Ads mají důkladně připravenou operační základnu. Stejně jako majitel existující reklamní agentury spolu s dalšími reklamními podniky a agenturami, vydavateli a inzerenty, kteří jsou připraveni investovat miliony, je projekt velmi dobře připraven na vstup do ekosystému.

Na rozdíl od ostatních konkurentů, kteří slibují zcela nové prohlížeče, Kind Ads chápe potíže a nepříjemnosti, které mohou být způsobeny přesunem uživatelů na zcela nové platformy. Internetoví inzerenti a běžní uživatelé si proto mohou ponechat své oblíbené internetové prohlížeče, a zároveň se těšit z nové tváře přátelského reklamního průmyslu.

Patel poznamenává, že namísto těžší cesty přímo zaměřené na koncové uživatele, jako je např. projekt BAT (Basic Attention Token), Kind Ads se zaměřuje na to, aby vydavatelé a inzerenti nepociťovali samotný přechod na novou platformu. To zaručuje snadnější implementaci a postupný, ale stabilní disruptivní proces založený na řádném vzdělávání.

Jako technologie sama o sobě, blockchain umožňuje vytvoření decentralizované reklamní sítě. Odstraněním zprostředkovatelů vydělají vydavatelé více peněz, inzerenti platí rozumnější poplatky a uživatelé mohou získat kompenzaci sdílením svých dat.

Obsah tohoto článku je sponzorován. KryptoPortal za tento obsah nezodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za propagované produkty. Čtenáři by si měli udělat vlastní průzkum předtím, než učiní jakékoli kroky týkající se zmiňovaných společností či produktů.