Mezi nováčky na kryptotrhu jednoznačně patří projekt Cardano. Jedná se o technologickou platformu, která bude schopná provozovat finanční aplikace, které jsou běžně používány každý den jednotlivci, organizacemi a vládami na celém světě. Cardano jsme Vám představili nedávno v našem článku. Od té doby zaznamenal přibližně 8-násobný nárůst na ceně, a proto se podívejme na tuto platformu trochu blíže.

Cardano samo o sobě je platforma pro smart kontrakty, a tedy decentralizované aplikace, která přímo konkuruje stávající platformě Ethereum. Odlišuje se tím, že poskytuje řešení pro regulace, bezpečnost, soukromí spotřebitelů, kontrolu a dlouhodobé plánování.

Vícevrstvá architektura

Platforma je oproti ostatním podobným systémům rozdělena na dvě separátní vrstvy: Cardano Settlement Layer (CSL) a Cardano Control Layer (CCL ).

CSL odpovídá za hodnotu a zůstatky všech uživatelských účtů. Všechny transakce jsou vedeny přes tuto vrstvu a je na ní nasazen celý kód týkající se účtů a tokenů ADA. ADA je tedy kryptoměna určena pro Cardano platformu, podobně jako je Ether na Ethereum platformě.

Na CCL se shromažďují a provádějí všechny smart kontrakty a je naprogramována tak, aby se starala především o identifikaci transakcí. Jde o kontrolní vrstvu, která slouží jako důvěryhodný výpočtový rámec pro vyhodnocení speciálního druhu důkazů, aby se zajistilo správné provedení určitého výpočtu.

Výhodou tohoto rozdělení je ochrana soukromí transakcí a umožnění zaměřit se na upgrade škálování tzn. že aktualizace budou mít vliv pouze na výpočetní vrstvu bez ohrožení uživatelských zůstatků nebo transakční schopnosti sítě.

Mezi nejznámější konsensus protokoly (nebo algoritmy) ve světě blockchain technologií patří protokoly  Proof of Stake (PoS)  a  Proof of Work (PoW). Pro připomenutí si v krátkosti zopakujeme principy těchto algoritmů.

Proof of Stake algoritmus je založen na vlastnictví majetku, v tomto případě tokenů. Pokud vlastníte určité procento tokenů, můžete očekávat, že dostanete stejné procento odměny za vytěžený blok.

Proof of Work je zase založen na tom, jaký výpočetní výkon v síti vlastníte. Pokud vlastníte určité procento celkového výpočetního výkonu sítě, můžete očekávat, že dostanete stejné procento z odměny bloku.

Ouroboros – vylepšený Proof of Stake algoritmus

Cardano používá PoS algoritmus nazvaný  Ouroboros.  Tento algoritmus byl vytvořen ve spolupráci s předními vědeckými pracovníky z University of Edinburgh, University of Connecticut, společnosti IOHK a Tokyo Institute of Technology. Ouroboros je podobný  Delegated Proof of Stake (DPoS) protokolu.

DPoS umožňuje zúčastněným stranám hlasovat a vybírat tak zástupce tzv. „Consensus nodes“, kteří potvrzují bloky. Odměny z bloku dostávají zvolení zástupci, kteří je pak vyplácejí lidem, kteří za ně hlasovali.

Při Cardano je časový interval rozdělen na tzv. epochy (např. 20 minut). V rámci každé epochy trvající 20 minut se nacházejí „sloty“.

Náhodný algoritmus vybere jednoho držitele tokenů pro každý slot, aby se choval jako „Consensus node“. Takový držitel se nazývá „slot leader“ (SL) a jeho zvolením dostává právo vytvořit blok pro daný slot.

Držitelé dále potvrzují bloky a výnosy pro dalšího náhodně vybraného „slot leadera“. Všechny odměny se shromáždí v poolu a jsou distribuovány slot leaderem na konci epochy.

Z uvedeného vyplývá, že počet bloků je stejný jako počet slot leaderů a v každém slotu může být pouze jeden slot leader.

Závěr

Momentálně je platforma zcela centralizovaná, neboť všechny uzly vlastní Cardano. Všechny síťové poplatky jsou shromážděny a spálené až do updatu Shelley ve druhém čtvrtletí 2018.

Tento update bude klíčový v otázce dalšího posunu kryptoměny a její zařazení mezi velké hráče. Update také přinese vydání Ouroboros protokolu, upgrade Deadalus peněženky a její pokročilé zabezpečení, vícenásobné podpisy, kontrolní body – proces zrychlení synchronizačního času blokchainu, spuštění hlasovacího systému na řetězci a mnohé jiné.

Cardano je více než zajímavý projekt a můžeme se těšit, jaké novinky pro něj přinese rok 2018.