Aktuality, Bitcoin

Vzděláváme se: Bitcoinová adresa detailně

V souvislosti s používáním bitcoinu je nutno si osvojit mnoho nových znalostí a dovedností. Je třeba zapomenout na konvenční způsoby a být otevřen novým možnostem. Jelikož bitcoin a kryptoměny s sebou přinášejí množství nejen technických inovací, je jasné, že méně zdatní uživatelé budou dříve či později čelit problémům nebo otázkám týkajících se fungování tohoto nového systému.

Samozřejmě pro používání jakéhokoliv systému není vždy nutné znát každý jeho detail. Totéž platí i o bitcoinu. Pod povrchem se totiž skrývá skutečně komplexní a propracovaný protokol a systém. Ten dá pořádně zabrat i zkušeným technickým odborníkům. V případě bitcoinu však existují jisté základní pojmy a technikálie, které je třeba pochopit pro jeho bezpečné a úspěšné používání. Jednou z těchto technikálií je nepochybně bitcoinová adresa.

V dnešním článku si detailně rozebereme vše, co je nutno vědět o bitcoinové adrese. Každá kryptoměna přistupuje k adresám jinak, ale existují i společné sdílené rysy adres napříč kryptoměnami.

Nový systém vyžaduje nové dovednosti a znalosti

Mnoho lidí se bitcoinu obává. Když se jich zeptám proč, odpovídají, že se jim nechce učit nové věci a že na používání bitcoinu budou muset pochopit složitou matematiku, která stojí za bitcoinovým protokolem. To by mohla být pravda někdy před rokem 2014. Od té doby vzniklo množství aplikací a návodů, které značně zjednodušují používání bitcoinu. Lidé dennodenně používají e-mail, instant messaging aplikace, internet, nebo dokonce auto. 90 % z nich určitě neví, jak fungují tyto komplexní systémy pod povrchem. A skvělé na tom je, že ani nemusí. Bitcoin se snaží o totéž. Je jasné, že lidé nebudou používat něco, co je extrémně složité, na jednoduchou obsluhu. A bitcoin si to uvědomuje.

Chcete-li nakupovat, prodávat nebo jen vlastnit bitcoiny, musíte být schopni odesílat a přijímat své finanční prostředky z určitého místa. Dobrá analogie k bitcoinové adrese je e-mail. Když chcete někomu poslat zprávu, potřebujete vědět jeho e-mailovou adresu. Když chcete někomu poslat bitcoiny, potřebujete vědět jeho bitcoinovou adresu. Bitcoinová adresa tak indikuje zdroj nebo cíl BTC platby. Na rozdíl od e-mailových adres, kde lidé používají většinou jen jednu nebo dvě adresy, je bitcoin navržen tak, aby se na každou transakci použila nová unikátní adresa. Většina bitcoinových softwarů a služeb se o to stará automaticky a s každou novou „fakturou“ vygenerují i ​​novou adresu.

Bitcoinová adresa

Bitcoinová adresa je jedním z klíčových konceptů, které pohánějí  blockchain bitcoinu. Pro co nejlepší pochopení pozadí bitcoinových adres si v krátkosti připomeňme pojmy soukromý klíč a veřejný klíč (v případě bitcoinu):

  • Soukromý klíč (private key): 64 znaků dlouhý kód, který používá libovolnou kombinaci velkých a malých písmen a čísel. Jinými slovy, vlastnictvím privátního klíče prokážete, že jste vlastníkem dané adresy. Stejně umožňuje posílat bitcoiny z vaší adresy / veřejného klíče.
  • Veřejný klíč (public key) / adresa: Veřejný klíč neboli adresa je jedinečný identifikátor účtu v blockchainu. Jeho název naznačuje, že je zcela veřejný, a je možné ho kdykoliv najít a zobrazit pomocí jakéhokoliv blockchainového prohlížeče.
  • Adresa samotná se vytvoří dodatečným zahashováním veřejného klíče.

Právě z faktu, že adresa je veřejná a viditelná kdykoliv a kýmkoliv, vidíme, že bitcoin ve skutečnosti není zcela anonymní kryptoměna, jak by se na první pohled mohlo zdát. Říkáme, že bitcoin je pseudonymní měna.

Anonymitu v síti bitcoin si dokážete zachovat pouze do té doby, než si někdo nepropojí vaši identitu s vaší adresou. Pak už je každá transakce, kterou jste vykonali pro daného člověka, zcela veřejná.

Adresy nejsou určeny na více než jedno použití! Vícenásobné použití jedné a téže adresy s sebou nese jistá rizika jako například ztrátu soukromí.

Pod kapotou bitcoinové adresy

Bitcoinová adresa je řetězec 26 až 35 alfanumerických znaků. Různý počet znaků v adrese naznačuje, že bitcoinových adres existuje několik druhů. Jakákoliv BTC adresa se může použít pro přenos kryptoměn na jinou adresu v síti za předpokladu, že tento typ adresy podporuje software peněženky odesílatele. více formáty adres, ze kterých si můžete vybrat, a poskytovateli peněženek a burz, které podporují pouze určité typy adres, se vyplatí seznámit s rozdíly.

Většina bitcoinových adres má 34 znaků. Sestávají z náhodných číslic a velkých a malých písmen. Výjimku tvoří velké písmeno „O“, velké písmeno „I“, malé písmeno „l“ a číslo „0″. Ta se nepoužívají, aby nedocházelo k nejednoznačnosti.

Některé adresy bitcoinu mohou být kratší než 34 znaků (pouze 26) a stále jsou platné. Významné procento adres má jen 33 znaků, a některé adresy mohou být ještě kratší. Každá BTC adresa představuje číslo. Kratší adresy jsou platné jen proto, že představují čísla, která začínají nulou, a když jsou nuly vynechány, kódovaná adresa se zkracuje.

Vznik bitcoinové adresy: Ze soukromého klíče se odvodí veřejný klíč a jeho následným hashováním vznikne adresa

Několik znaků uvnitř adresy se používá na kontrolní součet, takže je možné automaticky nalézt a eliminovat typografické chyby. Kontrolní součet také umožňuje softwarem potvrdit, že 33znaková (nebo kratší) adresa je ve skutečnosti platná a není to jen adresa s chybějícím znakem.

Formáty adres

Stejně jako existuje několik verzí internetového protokolu, například IPv4 a IPv6, tak existuje řada formátů bitcoinových adres. Implementace Bitcoin Core nám nabízí 3 typy BTC adres:

  • P2PKH – Pay to Pubkey Hash
  • P2SH – Pay to Script Hash
  • bech32 – SegWit formát adres

Všechny z nich simultánně podporuje jen několik poskytovatelů služeb. Je zde velká šance, že vámi preferovaná peněženka nebo burza nepodporuje alespoň jeden z těchto formátů, přičemž bech32 je nejpravděpodobnější možnost.

Seznámení se s výhodami, nevýhodami a zákoutími každého formátu vám umožní vybrat si kompatibilní bitcoinovou peněženku, burzu nebo platformu. Také vám to poskytne hlubší znalosti o vnitřním fungování bitcoinu a odhalí kompromisy, které přicházejí s každým formátem z hlediska bezpečnosti, flexibility a funkčnosti.

P2PKH anebo Legacy Address formát

Pokud vaše bitcoinová adresa začíná číslem 1, používáte adresu P2PKH anebo tzv. legacy adresu, například 15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd. Toto byl původní formát bitcoinových adres a dodnes funguje bez problémů. P2PKH  mimochodem znamená Pay to Pubkey Hash, tj. zaplatit na hash veřejného klíče příjemce. Legacy adresy nejsou SegWit kompatibilní, ale stále dokážete poslat BTC z adresy P2PKH na SegWit adresu bez problémů. Průměrný poplatek při odesílání z adresy P2PKH bude pravděpodobně vyšší než při odesílání ze SegWit adresy, protože původní legacy transakce mají obvykle větší velikost.

P2SH formát adresy

P2SH adresy jsou strukturovány podobně jako P2PKH, ale začínají číslem 3 namísto čísla 1, například 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy. Celou specifikaci popisuje BIP 0016. P2SH znamená Pay to Script HashUmožňuje propracovanější funkcionalitu než legacy adresy. Funkce skriptu P2SH se nejčastěji používá pro multipodpisové (multisignature) adresy, které mohou například specifikovat, že na autorizaci transakce je zapotřebí více digitálních podpisů. Tento formát adresy se také používá k provádění non-native SegWit transakcí pomocí procesu známého jako P2WPKH-in-P2SH. Tento typ adresy je široce podporován a může být použit k odesílání finančních prostředků na adresy P2PKH i bech32.

Skript je v podstatě seznam instrukcí zaznamenaných při každé transakci, které popisují způsob, jakým může další osoba získat přístup k přenášeným bitcoinům.

P2SH tak umožňuje, aby byly transakce odeslány do hash skriptu namísto do hash veřejného klíče, jako je tomu u P2PKH. Pokud chcete utratit bitcoiny odeslané prostřednictvím P2SH, příjemce musí poskytnout zmíněný skript, který odpovídá hashi skriptu, a údaje, na jejichž základě se informace v skriptu vyhodnotí jako pravdivé.

Pomocí P2SH můžete posílat bitcoiny na adresu, která je zajištěna různými neobvyklými způsoby, aniž byste věděli cokoli o podrobnostech a nastavení zabezpečení. Stačí poslat bitcoiny na ~34znakovou adresu P2SH. Příjemce může potřebovat podpisy několika lidí na to, aby tyto bitcoiny dokázal utratit, nebo může být nutné heslo, anebo může být požadavek zcela jedinečný.

Bech32 formát adresy

Specifikace BIP 0173. Adresy bech32 vypadají zřetelně odlišně od adres typu P2. Každá z nich začíná řetězcem BC1″ a je delší než legacy adresa, nebo adresa P2SH, právě z důvodu této předpony. Příklad: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq. Bech32 je nativní formát SegWit adres a je podporován většinou softwarových a hardwarových peněženek, ale malým počtem kryptoměnových burz. Peněženky Ledger a KeepKey v současnosti například nepodporují bech32, Trezor tento formát podporuje. Většina burz umožňuje odesílání prostředků na adresy bech32, nedovoluje ale uživatelům přijímat BTC s tímto formátem. V současnosti je na adresách bech32 uloženo méně než 1 procento BTC, ačkoliv se toto číslo pomalu zvyšuje.

Zajímavosti o bitcoinových adresách

Za bitcoinovými adresami je celá věda. Pojďme si o nich ještě říci několik zajímavých faktů.

Počet bitcoinových adres

Někoho může napadnout otázka: Když mám na každou transakci použít vždy novou BTC adresu, kolik jich vlastně je? Bude jich dostatek i v budoucnu?  

Pokud bude Bitcoin i nadále používat hashovací funkci RIPEMD160, bude celkový počet těchto adres 2^160. Vyjádřeno celým číslem je to: 1,461,501,637,330,902,918,203,684,832,716,283,019,655,932,542,976.

Je to takové obrovské číslo, že nazývat ho „astronomickým“ je urážkou jeho enormnosti. Jak velké je toto číslo přesně?  Vizualizace stávajícího počtu bitcoinových adres není jednoduchá, ale zkusme to.

Jednoduché rozdělení tohoto čísla tak, aby každý ze 7.442 miliard lidí žijících na Zemi dostal stejný počet adres, nebude fungovat, protože na Zemi není dostatek lidí, aby se toto číslo stalo srozumitelnějším. To je proto, že každý člověk by dostal 196,385,600,286,334,710,857,791,565,804,391,698,421 bitcoinových adres, což je jen méně nesrozumitelné číslo. Pokud byste příštích 50 let dělali milion transakcí denně, každou s jinou adresou, tak je to stále zanedbatelné procento z počtu adres přidělených jednomu člověku.

Pro srovnání na všech plážích Země je kombinovaně 2^63 zrnek písku.

Adresy mohou být vytvořeny i offline

Vytváření adres je možné i bez internetového připojení a nevyžaduje se ani žádné jiné spojení s bitcoinovou sítí. Vytvářet velké množství adres offline lze pomocí volně dostupných softwarových nástrojů. Generování většího množství adres najednou je užitečné v několika scénářích. Například na elektronických obchodech, na kterých se každému zákazníkovi, jenž si zvolí možnost „platit bitcoinem“, vytvoří jedinečná, předem vygenerovaná adresa.

Adresy jsou často citlivé na velikost písmen a musí být přesné

Bitcoinové adresy v legacy formátu rozlišují velká a malá písmena. Adresy je nejlepší zadávat jejich kopírováním (poté důsledně zkontrolovat správnost kvůli malwarům) nebo pomocí QR kódů. Manuální zadávání se nedoporučuje, protože je velmi náchylné na chyby. Nesprávně zadanou adresu již však některé aplikace dokáží pohodlně rozeznat a upozornit vás na to.

Pravděpodobnost, že chybně zadaná adresa bude akceptována, je 1 : 232, to znamená přibližně 1 : 4.29 miliardy. Nové adresy bech32 již nerozlišují velká a malá písmena.

Finanční prostředky na adresách

Adresy nejsou peněženkami ani účty a nenesou žádné finanční zůstatky. Slouží pouze pro příjem finančních prostředků. Nikdy neodesíláte BTC z„nějaké“ adresy. Různé služby to tak mohou zobrazovat pro usnadnění práce. Například, že na dané adrese máte XY bitcoinů. Toto číslo neznamená, že příjemce bitcoinů odeslaných na adresu je nějakým způsobem ztratil, ani to, že stále vlastní přijaté bitcoiny.

Příkladem ztráty bitcoinů vyplývající z tohoto nedorozumění je, když si lidé mysleli, že jejich adresa obsahuje např. 3 BTC, poslali 0.5 BTC a věřili, že adresa nyní obsahuje 2.5 BTC. Ve skutečnosti ale obsahovala nulový zůstatek. Zbývajících 2.5 BTC se přesunulo na tzv. change adresu, která nebyla zálohována, a bitcoiny tak byly ztraceny. To se stalo uživatelům papírových peněženek, podobnou chybu měla ale i peněženka Ledger.

Jak získat bitcoinovou adresu

Získat svou vlastní bitcoinovou adresu je jednoduché. Avšak i v tomto případě máte mnoho možností realizace. Nejjednodušší způsob je zaregistrovat se do webové služby jako například blockchain.com. V takovém případě ale propojíte svůj e-mail nebo identitu s BTC adresou, a to může výrazně omezit vaše soukromí při používání bitcoinu.

Další možnosti jsou mobilní či desktopové peněženky. Kryptoměnovou peněženku už určitě každý zná. Je to software, který umožňuje bezpečně odesílat, přijímat a ukládat bitcoiny v síti Bitcoin. Zmíněné peněženky již vyžadují jistá nastavení, minimálně si zapsat 12ti či víceslovnou zálohovací frázi (backup seed, seed). Za to vám ale poskytnou soukromí a také vlastnictví privátních klíčů. To centralizované webové služby nenabízejí…

Nejvhodnějším způsobem ukládání kryptoměn jsou hardwarové peněženky. Ty jsme dopodrobna rozebrali v tomto článku.

Bitcoinové peněženky tedy ukládají váš soukromý klíč nebo klíče. Ty jsou v nejen v případě bitcoinu alfou a omegou kryptoměnových systémů. Pokud jsou vám tyto pojmy cizí, sáhněte po detailech toho, jak kryptoměny využívají kryptografii a dozvíte se mnohem více.

Hackerský útok na Binance! Burza přišla až o 7 074 BTC

Originální verze tohoto článku byla publikována na našem slovenském webu KryptoPortal.sk

1 Komentář

  1. „Skript je seznam instrukcí zaznamenaných při každé transakci, které popisují způsob, jakým může další osoba získat přístup k přenášeným bitcoinům. … příjemce může potřebovat …. heslo, anebo může být požadavek zcela jedinečný.“

    Chápu to dobře, že BTC mi mohou být poslány tak, že sice je budu mít u sebe, ale nebudu je moci použít? Tzn. si jako laik kromě miliónu technických věcí musím dále hlídat, aby mi BTC nebyly poslány z P2SH adresy?

Odpovědět

Téma od: Anders Norén