V současnosti jsou pro síť Bitcoin naplánované dva hard forky. První fork je naplánován na 25. října 2017 a nazývá se Bitcoin Gold (BTG), zatímco druhý hard fork SegWit2x (BTC1) se bude konat zhruba v polovině listopadu 2017 nebo v bloku č. 494784. Existuje několik věcí, které by měli držitelé Bitcoinu před, během a po forku vědět.

Před forkem

Před samotným forkem by se měli uživatelé ujistit, že jejich finanční prostředky jsou na správném místě ve správný čas. To znamená, že si buď ponecháte peníze na burze, jak to dělají zpravidla obchodníci, nebo si ponecháte BTC prostředky v peněžence. Za nejlepší časem ověřenou možnost je mít před forkem BTC přesunuty v peněžence, od které vlastníte privátní klíče (private keys) a frázi, která slouží k zálohování a obnovení peněženky (seed phrase), tedy máte plnou kontrolu nad svými prostředky.

Pokud se rozhodnete ponechat finanční prostředky v peněžence, od které nevlastníte privátní klíče, nebo na centralizované burze, měli byste si být vědomi toho, že poskytovatel těchto služeb má plnou kontrolu nad vašimi financemi. Obchodní platformy zpravidla před a během forku zastaví vklady, výběry a dokonce mohou dočasně zastavit i obchody. Uživatelé, kteří mají peníze a coiny na burze, si musí vždy pamatovat, že v konečném důsledku budou záviset na rozhodnutí burzy.

Během forku

Většina odborníků souhlasí s tím, že odesílání BTC transakcí, zatímco probíhá aktualizace sítě, není nejlepší nápad. Uživatelé by měli zůstat trpěliví a počkat s BTC transakcemi, dokud update nebude 100% dokončen. Pokud budete odesílat transakce během forku, hrozí nebezpečí v podobě záměny forku a reorganizaci bloků. Při nejlepším dojde k prodloužení potvrzování transakce, při nejhorším ke ztrátě vašich BTC.

Po forku

Po forku je dobré zůstat trpělivý a před samotným používáním pomalu začít zkoumat spolehlivost infrastruktury obou nově vzniklých sítí. Prvotně byste si měli zjistit, jak importovat vaše privátní klíče, abyste se mohli dostat k vaším coinům z peněženky/burzy, které během hardforku vznikly rozštěpením sítě. Mnozí uživatelé peněženek po rozštěpení BTC sítě na BTC a Bitcoin Cash (BCH) museli čekat na správce aplikací, dokud nevytvořili nástroj nebo nezačali plně podporovat novou síť. Během tohoto procesu můžete čekat několik dní nebo dokonce týdnů, dokud poskytovatelé peněženky a burz nepřijdou s podporou a speciálními nástroji pro dělení řetězců.

Na závěr

Během uplynulých týdnů poskytovatelé peněženek a burz postupně objasňovali svá stanoviska k blížícímu se forku. Ti, co tak zatím neučinili, udělají brzy. Nakonec je třeba znovu zdůraznit, že vlastnit a bezpečně uchovávat privátní klíče a recovery seeds je opravdu nejlepším způsobem, jak přečkat fork. Také je třeba být trpělivý a neprovádět nebo nepřijímat transakce, dokud nebude aktualizace úplná.

Líbí se vám naše články a příspěvky? Podpořte nás a přispějte tak k rozvoji Vašeho oblíbeného informačního média! Děkujeme!

ETH: 0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC: 15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd