Společnost Clovr v září provedla průzkum mezi 1004 respondenty ze Spojených států na téma kryptoměny. Dotazování se zaměřilo jak na emoční stránku investování tak i na celkové povědomí o kryptoměnách. Výsledky obecně ukazují, že Američané kryptoměny znají nebo o nich alespoň vědí, ale že v nich zároveň vyvolávají protichůdné pocity.

Pozitivní zprávou pro kryptotrh je přesvědčení 76 procent respondentů ve věku 18 až 80 let o tom, že kryptoměny znají. Nadto dalších 21 procent uvedlo, že je znají tak trochu a pouze 3 procenta jednoznačně sdělily, že kryptoměny neznají. Většina dotázaných by pak neměla problém s objasněním tohoto fenoménu těm, kteří o kryptoměnách zatím vůbec neslyšeli.

Ač většina dotázaných kryptoměny podle svého mínění zná, velká část k nim jako svůj hlavní pocit přiřazuje nejistotu a to téměř 70 procent. To lze celkem chápat i s ohledem na poměrně krátkou existenci kryptoměn a jejich spekulativní charakter. Autoři výzkumu argumentují také vysokou volatilitou kryptotrhu.

„Například cena Bitcoinu vystřelila jako raketa do nebes, aby pak spadla zpátky na zem. Taková volatilita investory moc neuklidní“, doplnili autoři průzkumu.

Kryptoměny představují nejistotu, vzrušení i štěstí

Pouze 21 procent respondentů sdělilo, že si kryptoměny spojují se strachem. Ten se často objevuje v situacích, kdy je člověk konfrontován s něčím neznámým. Svou roli jistě hraje také výše zmíněná vysoká volatilita a s ní spojené ztráty nemalé části investorů a obchodníků při výrazném poklesu cen kryptoměn v první polovině tohoto roku. 31 procent dotázaných pak uvedlo, že si s kryptoměnami spojují vzrušení a u 8 procent dokonce vyvolávají pocit štěstí.

Pocity, které u respondentů převažují v souvislosti s kryptoměnami. Zdroj: Clovr

Na základě uvedených emočních spojení není proto překvapením, že nadpoloviční většina dotázaných vidí jako hlavní důvod investování do virtuálních měn možnost vysokých zisků. Vidina rychlého zbohatnutí může být pro mnohé potenciální investory natolik lákavá, že upozadní případnou racionální úvahu o rizicích spojených s takovouto investicí. Pozitivním zjištěním pak je druhý nejčastěji zaznamenaný důvod pro investování. Tím je u více jak 40 procent respondentů důvěra v kryptoměny jako budoucího platidla.

Emoční hledisko je také důležitým faktorem pro 35.4 procent respondentů, kteří jako hlavní důvod investování vidí tzv. FOMO efekt Pod touto zkratkou se skrývá sousloví „fear of missing out“ neboli strach, že neinvestováním přijdu o možnost velkých zisků, zatímco ostatní ve velkém nakupují. FOMO se na kryptotrhu objevovalo zejména na konci loňského roku, kdy ceny kryptoměn strmě stoupaly a to i přes varování mnohých odborníků o překoupenosti trhů a možnosti rychlého pádu cen kryptoměn. Naopak jako hlavní důvody, proč do kryptoměn neinvestovat, uvedlo okolo 50 procent respondentů zvýšenou rizikovost takové investice a nedostatečnou znalost problematiky.

Třetina Američanů již investovala. Jenže kolik?

34 procent dotázaných uvedlo, že již do kryptoměn investovali. Jedná se o poměrně vysoké číslo, které převyšuje jiné podobné průzkumy provedené v tomto roce. Z průzkumu však není jasné, v jakém množství nebo v jaké formě se tak stalo. Mohlo se tak jednat například i o zanedbatelné množství nakoupené kryptoměny nebo investici do Bitcoinových futures kontraktů, kdy se spekuluje pouze na pohyb ceny podkladového aktiva, které není potřeba držet. Není překvapením, že mnohem větší část investorů je mezi mužskou populací a obyvateli měst, respektive mezi bohatšími skupinami obyvatel.

Charakteristika investorů do kryptoměn. Zdroj: Clovr

Výsledky průzkumu tak vyznívají poměrně pozitivně, zejména pokud bereme v úvahu relativně krátkou existenci kryptoměn včetně samotného Bitcoinu. Je však třeba je brát i s jistou rezervou, neboť průzkum byl proveden online dotazováním. Plné využití kryptoměn je svázáno s internetovým prostředím. Je zde proto větší šance, že dotazované osoby již o kryptoměnách slyšely nebo je dokonce vlastní než osoby, které internet využívají minimálně nebo je pro ně dosud velká neznámá. Lze pak logicky předpokládat, že tyto osoby v průzkumu figurují minimálně.

Výsledky průzkumu nicméně korelují s pozitivně vyznívajícími odpověďmi jiného dotazování provedeného na konci srpna společností YouGov mezi 1202 respondenty. Dle něj má 79 procent Američanů povědomí alespoň o jedné kryptoměně, i když většina tvrdí, že s nimi nepřišla přímo do styku. 36 procent respondentů se pak domnívá, že kryptoměny budou v budoucnu ve velké míře využívány jako platidlo. Oba průzkumy tak dávají naději, že zájem o kryptoměny a jejich využití by se v budoucnu měly zvyšovat. Tomu nahrává fakt, že je o ně zvýšený zájem zejména mezi mladší generací.

Zdroj: clovr.com