Co je to blockchain?

Blockchain je technologie, na níž fungují kryptoměny jako Bitcoin nebo platformy jako Ethereum. Poskytuje možnost zaznamenávat a přenášet data transparentním a bezpečným způsobem. Technologie umožňuje institucím, které ji využívají, být více demokratické, decentralizované, efektivní a zabezpečené. V příštích pěti až deseti letech technologie blockchain ovlivní mnoho odvětví průmyslu. Přinášíme vám přehled několika, ve kterých se to už děje.

1. Bankovnictví a platby

Někteří tvrdí, že blockchain způsobí bankám to, co internet udělal s médii. Může být využit k poskytnutí finančních služeb miliardám lidí na celém světě, obyvatel třetího světa nevyjímaje. Bitcoin umožňuje poslat peníze přes hranice téměř okamžitě s relativně nízkými poplatky. Abra je jedním ze start-upů, který pracuje na službě na poukázání peněžních prostředků, založené na Bitcoinu.

Mnoho bank, jako například Barclays pracují na adopcí blockchain technologie, aby zefektivnily, zrychlily a zajistily obchodní operace. IBM předpokládá, že 15% bank bude využívat blockchain koncem roku 2017.

2. Kybernetická bezpečnost

Přestože změny v blockchainu jsou veřejně dostupné, data jsou ověřovány a šifrované pomocí pokročilé kryptografie. Díky tomu jsou data méně náchylné na hackerské útoky nebo neautorizované změny. Aplikace založené na blockchainu jsou stále poměrně nové a čelí mnoha útokům hackerů v posledních měsících. V budoucnosti by se to však mělo změnit.

3. Řízení dodavatelských řetězců

Transakce v blockhainu lze transparentně monitorovat ve stálém decentralizovaného záznamu, což může snížit lidské chyby. Technologie také může monitorovat náklady, práci, dokonce i odpad a emise v každém bodě dodavatelského řetězce, což by mohlo mít dopad na kontrolu environmentálního dopadu produktů na prostředí. Systém zaznamenávání, tzv. účetní kniha (ang. distribution ledger) dokonce může verifikovat status fair trade produktů, kde by se dal vystopovat jejich původ. Mezi známé blockchain společnosti pracující v tomto odvětví patří Provenance, Fluent, SKUchain a Blockverify.

4. Prognostika

Blockchain eventuálně dokáže změnit pohled na výzkum, konzultace, analýzy a predikce. Online platformy jako Augur, vytvářejí globální decentralizované trhy s předpověďmi. Technologie mohou být využity při zkoumání sázek v široké škále odvětví od sportu až k volbám.

5. Networking a Internet věcí

Samsung a IBM využívají blockchain v novém konceptu nazvaném Ecolite, který vytvoří decentralizovanou síť nástrojů v Internetu věcí. Systém bude fungovat jako veřejná kniha pro velké množství zařízení, což eliminuje potřebu pro centrální mechanismus potřebný pro zajištění komunikace. Nástroje budou schopny komunikovat mezi sebou přímo, aktualizovat software, řešit chyby či monitorovat spotřebu energie.

6. Pojištění

Globální trh pojišťoven je založen na řízení důvěry. Blockchain je novou cestou, jak důvěru řídit a lze jej využít jak k ověřování mnoha typů dat v pojišťovacích kontraktech, tak i identity pojištěné osoby. Technologie, která integruje reálná data spolu se „smart contracts“ bude vhodná od životních pojistek až po pojištění úrody. Aeternity je projekt založen právě na budování takových nástrojů ochrany.

7. Osobní transport a sdílené jízdy

Blockchain lze využít pro vytvoření decentralizované verze pro peer-to-peer aplikace pro sdílené jízdy. To dovolí majitelům aut a zákazníkům sjednat si podmínky přepravy bez třetích stran. Arcade City a La’Zooz jsou start-upy zabývající se touto problematikou.

Využití elektronických peněženek dovolí majitelům auta, automaticky zaplatit za parkování, cestovní mýtné nebo elektrické nabití auta. UBS, ZF a Innogy jsou jen některé firmy zabývající se problematikou blockchainových elektronických peněženek.

8. Cloudové úložiště

Data na centralizovaném serveru jsou nevyhnutelně náchylné na útoky hackerů, ztrátu dat nebo lidské chyby. Využití blockchainu povolí cloudům stát se více bezpečnými a silnějšími vůči útokům. Storj je jeden z příkladů, který řeší tuto oblast využití blockchainu.

9. Charita

Je veřejným tajemstvím, že peníze na charitu se ne vždy dostanou tam, kde jsou původně posílány. Korupce a nesrovnalosti by mohly být vyřešeny blockchainem, který by dokázal vystopovat příspěvky od dárce až po příjemce. BitGive Foundation je charitou založenou na bázi Bitcoinu, využívá blockchain a nabízí transparentnost při převodech.

10. Hlasování a volby

Pravděpodobně jeden z nejdůležitějších pozitivních dopadů blockchainu na společnost. Po celém světě jsou volební výsledky mnohdy zpochybňovány. Technologie by mohla být využívána pro ověření hlasů, elektronické hlasování a zajistit, že pouze legitimní hlasy budou započteny a jiné hlasy nebudou zneužity. Vytvoření imunitního, veřejnosti dostupného adresáři by dopomohlo k masivní změně vnímání voleb, jako opravdu férového a demokratického nástroje vyjádření názoru. Tomuto se v současnosti věnují start-upy Democracy Earth a Follow My Vote.

11. Vláda

Vládní systému jsou občas pomalé, rigidní a náchylné na korupci. Implementací blockchainových systémů do procesů, lze snížit vysokou úroveň byrokracie a pozvednout bezpečnost, efektivitu a transparentnost vládních operací. Dubaj se například snaží o využití blockchainu na všechny vládní dokumenty do roku 2020.

12. Veřejný prospěch

Systém veřejných prospěchů je dalším ze sektorů, který trápí byrokracie a pomalé tempo. Blockchain technologie může napomoci ověřit a distribuovat přídavky pro nezaměstnané bezpečnou a jednodušší cestou. GovCoin je britstká společnost, která pomáhá vládě v tomto směru za pomoci blockchainu. Systém je dobrým odrazovým můstkem i pro možnost základního příjmu, jako v případě některých skandinávských zemí.

13. Zdravotní péče

Další oblast zastaralá v mnoha směrech je zdravotní péče. Velkou výzvou, které čelí nemocnice, je chybějící a bezpečná platforma pro vlastní a sdílená data. Díky tomu jsou často oběťmi hackerů. Blockchain lze využít při skladování dat, jako jsou například lékařské záznamy a sdílet je s odborníky a pacienty. Takový systém by mohl pomoci zlepšit bezpečnost dat a zrychlit možnost diagnózy pacienta. Gem a Tierion jsou společnosti primárně soustředěny na tuto problematiku.

14. Energetický management

Oblast energetiky byla vysoce centralizovaná v posledních letech. Dodavatelé a konzumenti energií nemohou nakupovat od sebe a musí využívat veřejné sítě nebo důvěryhodné třetí strany.  TransactiveGrid je start-up založený na Ethereu, který dovoluje zákazníkům nakupovat a prodávat energii ve smyslu peer-to-peer.

15. Online hudba

Některé start-upy přicházejí s nápadem, jak zajistit muzikantům přímé příjmy od jejich fanoušků, aniž by museli platit provize nahrávacím společnostem. Smart contracts lze využít i při sporech o licence a lepším přehledu písní k jejich příslušejícím autorům. Mycelia a Ujo Music jsou dva start-upy snažící se o blockchainovou revoluci v hudebním průmyslu.

16. Maloobchod

Když nakupujete, důvěřujete maloobchodnímu systému podniku. Decentralizovaný, na blockchainu postavený provoz funguje jinak: spojuje nakupujících a prodávajících bez nutnosti zprostředkovatele a zbytečných poplatků navíc. V tomto případě je důvěra založena na smart contracts a reputaci. Jedním z takových projektů je start-up OpenBazaar.

17. Nemovitosti

Velkými problémy v oblasti nemovitostí jsou byrokracie, malá transparentnost a chyby ve veřejných záznamech. Blockchain dokáže zrychlit transakce odstraněním zbytečných papírování. Také dokáže ověřovat vlastníky, zajistit pravost dokumentů. Ubitquity je blockchainem zajištěná platforma pro alternativní obchod s nemovitostmi.

18. Crowdfunding

Crowdfunding je populární metodou fundraisingu pro nové start-upy a projekty. Tyto platformy vytvářejí důvěru mezi nápadem a jejich podporovateli, ale také požadují velké poplatky. Představte si crowdfunding založen na blockchainu, smart contracts a online reputaci, což vynechá ze hry prostředníka. Nové projekty mohou vydávat tokeny s hodnotou, které budou v budoucnu vyměněny za produkty, služby nebo hotovost. Mnoho blockchainových start-upů vybralo miliony dolarů skrz systém tokenů. Jednoznačně tato oblast bude patřit v budoucnu mezi nejzajímavější.

19. Váš vlastní byznys

Pokud při své práci nebo podnikání využíváte data a transakce jakéhokoli druhu, můžete si být jisti tím, že blockchain by je ještě vylepšil, zajistil, zefektivnil. V tomto směru se hranice blockchainu opravdu nekladou.

Zdroj: futurethinkers.org